Kwartierstaat van Hessel de VRIES


 
1    Hessel de VRIES, Bankemploye, geboren in 1936 te Akkerwoude, gedoopt in 1936 te Murmerwoude, zoon van Tjipke de VRIES (zie 2) en IJtje HALBESMA (zie 3).
Ondertrouwd te Amsterdam, gehuwd op 34-jarige leeftijd in 1970 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk in 1970 te Amsterdam (Nieuw West De Bron) met Stijntje de KONING, 35 jaar oud, Notarisklerk, geboren op 20-01-1935 te Barneveld, overleden op 25-08-1990 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd, begraven op 30-08-1990 te Almere.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bc Tjipke Hessel, geboren in 1971 te Amsterdam, gedoopt in 1971 te Amsterdam.
   2.  Drs Christa Gijsbertina (Christa), Dierenarts, geboren in 1974 te Amsterdam, gedoopt in 1974 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd in 1999 te Maarssen met Adrianus Jacobus Petrus (Anton) RUSBACH, 31 jaar oud, geboren in 1968 te Elburg, zoon van Martinus Johannes (Tinus, Tiny) RUSBACH, Beroepsmilitair, en Maria Catharina (Riet) de GROOT.

Generatie II

 
2    Tjipke de VRIES, Grondwerker, Landarbeider, geboren op 11-01-1900 om 03.00 uur te Akkerwoude. In de geboorte akte wordt de moeder Wijtske Woudstra genoemd. Het gezin woonde te Akkerwoude aan de Borkenslaan en te Murmerwoude aan de Hoofdweg
130 recht tegenover de oude school. Overleden op 25-08-1962 te Murmerwoude op 62-jarige leeftijd. Heden overleed na een zeer smartelijk en geduldig gedragen lijden in de hope des eeuwigen leven mijn geliefde Man en der kinderen zorgdragende Vader

TJIPKE A. DE VRIES

in de ouderdom van 62 jaar en 7 maanden na een genoeglijke echtvereniging van 35 jaar,

Moge de de Here in deze weg van beproeving ons sterken en troosten.

De diepbedroefden

Wed. Y. de Vries Halbesma Hessel
Sietse
Wietse

Murmerwoude 25 Augustus 1962


De Heere heeft van ons weggenomen na een zeer smartelijk lijden onze zwager TJ. DE VRIES in de ouderdom van 62 jaar en 7 maanden, geliefde echtgenoot van Ietje Halbesma. Trooste de Here de weduwe en kinderen in deze weg van beproeving. Uit aller naam: D.H. Halbesma. Akkerwoude. 25 augustus 1962. Begraven op 29-08-1962 te Murmerwoude (Kerk), zoon van Alle Aukes de VRIES (zie 4) en Wijtske Tjipkes BOONSTRA (zie 5).
Ondertrouwd op 03-05-1928 te Dantumadeel, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1928 te Dantumadeel, gehuwd voor de kerk op 16-05-1928 te Dantumadeel (CG) met de 26-jarige
3    IJtje HALBESMA, geboren op 16-03-1902 om 08.30 uur te Akkerwoude, overleden op 04-11-1980 te Dokkum op 78-jarige leeftijd. Heden behaagde het de Heere, nog vrij onverwacht uit ons midden weg te nemen, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder IJTJE DE VRIES-HALBESMA in de ouderdom van 78 jaar, sedert 25 aug. 1962 weduwe van Tjipke de Vries. Psalm 39: 5 t/m 8 (onberijmd). De diepbedroefde kinderen: Amsterdam: H. de Vries / S. de Vries-Koning/Damwou-de S. de Vries / Balk: W. de Vries/H. de Vries-de Vries. Damwoude, 4 november 1980. Hoofdweg 130. De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 8 november a.s. vanuit het lokaal van de chr. gereformeerde kerk te Damwoude, na de rouwdienst die om 13.30 uur begint. Gelegenheid tot condoleren een half uur voor de dienst. Volgen vrij. Begraven op 08-11-1980 te Murmerwoude (Kerk), dochter van Hessel Douwes HALBESMA (zie 6) en Sijtske Jans de VRIES (zie 7).
Uit dit huwelijk:
   1.  Doodgeboren Dochter, geboren op 21-02-1929 te Akkerwoude, overleden op 21-02-1929 om 05.00 uur te Akkerwoude, 0 dagen oud.
   2.  Sijtske, geboren op 26-03-1930 te Murmerwoude, overleden op 24-08-1934 om 11.00 uur te Akkerwoude op 4-jarige leeftijd, begraven te Murmerwoude (Kerk).
   3.  Alle, geboren op 04-09-1931 te Murmerwoude, overleden op 13-06-1956 te Ermelo op 24-jarige leeftijd, begraven op 16-06-1956 te Murmerwoude (Kerk).
   4.  Hessel, geboren in 1936 te Akkerwoude (zie 1).
   5.  Sietse, Schilder, Fabrieksarbeider, geboren op 26-09-1941 te Akkerwoude, overleden op 08-07-1983 te Edam-Volendam op 41-jarige leeftijd, begraven te Murmerwoude (Kerk).
   6.  Wijtse, Buschauffeur, geboren op 11-09-1944 te Akkerwoude, overleden op 17-04-2017 op 72-jarige leeftijd, begraven op 22-10-2017 te Harich bij Balk.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd in 1968 te Dantumadeel met Hiltje de VRIES, 19 jaar oud, geboren in 1948 te Dantumadeel, dochter van Jochum de VRIES en Jitske VEENSTRA. {Zij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd in 1998 te Balk, gehuwd voor de kerk in 1998 te Balk met Wijtse de VRIES, 54 jaar oud, Buschauffeur, geboren op 11-09-1944 te Akkerwoude, overleden op 17-04-2017 op 72-jarige leeftijd, begraven op 22-10-2017 te Harich bij Balk, zoon van Tjipke de VRIES (zie 2) en IJtje HALBESMA (zie 3).}
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd in 1998 te Balk, gehuwd voor de kerk in 1998 te Balk met Hiltje de VRIES, 50 jaar oud, geboren in 1948 te Dantumadeel, dochter van Jochum de VRIES en Jitske VEENSTRA. {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd in 1968 te Dantumadeel met Wijtse de VRIES, 23 jaar oud, Buschauffeur, geboren op 11-09-1944 te Akkerwoude, overleden op 17-04-2017 op 72-jarige leeftijd, begraven op 22-10-2017 te Harich bij Balk, zoon van Tjipke de VRIES (zie 2) en IJtje HALBESMA (zie 3).}

Generatie III

 
4    Alle Aukes de VRIES, Arbeider, geboren op 26-12-1857 om 01.00 uur te Akkerwoude, overleden op 30-01-1934 om 17.30 uur te Akkerwoude op 76-jarige leeftijd, zoon van Auke Alles de VRIES (zie 8) en Antje Hendriks VEENSTRA (zie 9).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-05-1888 te Dantumadeel met de 23-jarige
5    Wijtske Tjipkes BOONSTRA, Dienstbode (voor het huwelijk), geboren op 17-05-1865 om 22.30 uur te Akkerwoude, overleden op 14-05-1937 om 07.00 uur te Akkerwoude op 71-jarige leeftijd, dochter van Tjipke Ruurds BOONSTRA (zie 10) en Hiltje Jans van der MEULEN (zie 11).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje, geboren op 21-02-1889 om 05.00 uur te Murmerwoude, overleden op 03-07-1966 te Ferwerderadeel op 77-jarige leeftijd, begraven te Finkum.
Ondertrouwd op 22-05-1910 te Dantumadeel, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-06-1910 te Dantumadeel met Eeltje TERPSTRA, 28 jaar oud, Arbeider, geboren op 01-01-1882 om 18.00 uur te Birdaard, overleden op 09-01-1954 te Ferwerderadeel op 72-jarige leeftijd, begraven te Finkum, zoon van Lieuwe Eeltjes TERPSTRA, Dagloner, en Rebecca Arnoldus RUISCH.
   2.  Auke, Zuivelarbeider, geboren op 02-09-1891 om 06.00 uur te Akkerwoude, overleden op 21-07-1971 te Oostdongeradeel op 79-jarige leeftijd, begraven te Damwoude (Algemeen).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-05-1922 te Dantumadeel met Welmoed DIJK, 26 jaar oud, geboren op 27-09-1895 om 02.00 uur te Murmerwoude, overleden op 10-09-1943 om 18.00 uur te Leeuwarden op 47-jarige leeftijd, begraven te Damwoude (Algemeen), dochter van Gerrit DIJK en Tjitske VENEMA.
   3.  Antje, geboren op 21-04-1894 om 18.00 uur te Murmerwoude, overleden op 03-04-1974 te Dokkum op 79-jarige leeftijd, begraven te Dantuwoude (Kerk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1917 te Dantumadeel met Adzer WIERSMA, 25 jaar oud, Landarbeider, geboren op 05-07-1891 om 20.00 uur te Dantumawoude, overleden op 18-12-1970 op 79-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude (Kerk), zoon van Jelle Hendriks WIERSMA, Gardenier, en Antje Adzers de JONG.
   4.  Jitske, geboren op 12-04-1897 om 09.30 uur te Murmerwoude, overleden op 18-12-1898 om 23.00 uur te Murmerwoude op 1-jarige leeftijd.
   5.  Tjipke, geboren op 11-01-1900 te Akkerwoude (zie 2).
   6.  Jitske, geboren op 01-02-1902 om 18.00 uur te Murmerwoude, overleden op 07-12-1989 te Stiens op 87-jarige leeftijd, begraven op 11-12-1989 te Hijum.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 12-06-1920 te Dantumadeel met Einte MEIJER, 22 jaar oud, Arbeider, geboren op 22-02-1898 om 08.00 uur te Murmerwoude, overleden op 08-03-1984 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, begraven te Hijum, zoon van Sikke MEIJER en Froukje BIJLSTRA.
   7.  Ruurdtje, geboren op 27-07-1904 om 16.00 uur te Murmerwoude, overleden op 29-01-1990 te Dronten op 85-jarige leeftijd, begraven op 02-02-1990 te Elburg.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-07-1934 met Rijkele WOUDWIJK, 30 jaar oud, Veldarbeider, geboren op 12-05-1904 om 13.00 uur te Brantgum, overleden op 31-01-1978 te Elburg op 73-jarige leeftijd, zoon van Tjipke Rienks WOUDWIJK, Arbeider, en Doetje Popkes van der HOEK.
   8.  Maaike Alles, geboren op 18-03-1906 om 02.00 uur te Murmerwoude, overleden op 17-05-1979 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-05-1927 te Dantumadeel met Doeke MIEDEMA, 25 jaar oud, Schilder, geboren op 21-02-1902 om 16.00 uur te Dokkum, overleden op 08-10-1987 op 85-jarige leeftijd, begraven op 15-10-1987 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats), zoon van Doeke MIEDEMA, Timmerman, en Antje de GROOT.

6    Hessel Douwes HALBESMA, geboren op 13-03-1865 om 22.30 uur te Akkerwoude. Arbeider en veehouder op de ouderlijke boerderij "Het Heechiem" te Akkerwoude waarvan hij voor de helft al eigenaar was. (Zie art. in het Nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland van 31 Maart 1972. Op 15 December heeft de weduwe de boerderij verkocht aan de Heer Jan Hogendijk. Overleden op 31-12-1923 om 01.00 uur te Akkerwoude op 58-jarige leeftijd. Begraven op het kerkhof van de Ned. Herv. Kerk te Murmerwoude regel 4 no 9, zoon van Douwe Johannes HALBESMA (zie 12) en IJtje Hendriks TUINSTRA (zie 13).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-05-1896 te Dantumadeel met de 24-jarige
7    Sijtske Jans de VRIES, geboren op 08-06-1871 om 01.00 uur te Murmerwoude, overleden op 28-12-1939 om 04.30 uur te Akkerwoude op 68-jarige leeftijd. Begraven op het kerkhof van de Ned. Herv. kerk te Murmerwoude regel 4 no 10, dochter van Jan Berends de VRIES (zie 14) en Antje Tjibbes HOEKSTRA (zie 15).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Hessels, Veehouder, geboren op 26-06-1897 om 02.30 uur te Akkerwoude. Lange tijd arbeider bij Jan Johannes Annema. Christelijk Gereformeerd.
Woonde in de Valom (Breedte) en meer dan een halve eeuw aan de Singel te Akkerwoude. Later gaan wonen aan de Molenweg te Damwoude naast zijn zoon

Fietser van 91 jaar aangereden. DAMWOUDE. Vrijdagmiddag werd op de kruising Vrijstad-Kleine Laan de 91 jarige Douwe Halbesma van De Singel te Damwoude door een auto aangereden. De man werd naar ziekenhuis De Sionsberg overge- bracht, waar bleek dat hij z'n linkerbeen op drie plaatsen had gebroken. Halbesma zou hebben gestopt bij de kruising, doch zijn overgestoken toen een Golf personenauto, bestuurd door een inwoner uit Oentsjerk, die op de Kleine laan in zuidelijke richting reed, dichtbij was. De fietser had toen getwijfeld. De bestuurder van de auto kon een aanrijding niet voorkomen.
(Kollumer courant 27.02.1989), overleden op 19-12-1995 te Ternaard op 98-jarige leeftijd. Die tot Mij komt, zal ik Ik geenszins uitwerpen. Johannes 6: 37B. Heden heeft de Heere van ons weggenomen onze lieve vader, groot-en overgroot- vader DOUWE H. HALBESMA. * Akkerwoude 26 juni 1897 + Ternaard 19 december 1995. In de gezegende ouderdom van 98 jaar, sinds 5 januari 1973 weduwnaar van Grietje Peterson. Zijn opgeruimd karakter zal ons altijd bijblijven. Hierna volgen de namen van de kinderen, klein-en achterkleinkinderen. De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. zaterdag 23 december 1995 's middags om 14.00 uur in het lokaal van de Chr. Geref. Kerk te Damwoude, Hoofdweg 127, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de bijzondere begraafplaats te Damwoude (wijk Murmerwoude). Gelegenheid tot condoleren een half uur voor de aanvang van de dienst. Geen bloemen. Correspondentieadres: Mounewei 41, 9104 CX Damwoude. Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwbrief te sturen, wil diegene deze advertentie dan als zodanig beschouwen. Begraven op 23-12-1995 te Murmerwoude. Begraven op het kerkhof van de Ned. Herv. Kerk te Murmerwoude regel 4 no 10.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1925 te Dantumadeel met Grietje PETERSON, 23 jaar oud, geboren op 16-06-1901 om 20.00 uur te Akkerwoude, overleden op 05-01-1973 op 71-jarige leeftijd. Begraven op het kerkhof ven de Ned. Herv. Kerk te Murmerwoude regel 4 no 9, dochter van Pieter Pieters PETERSON en Janke Andries SCHONENBURG.
   2.  Jan, kruidenier en fabrieksarbeider, geboren op 26-06-1900 om 14.30 uur te Akkerwoude. Woonde te Akkerwoude naast de Gereformeerde school (later bewoond door Wiebe Wielstra en Janke Halbesma) en te Murmerwoude aan de Hoofdweg niet ver van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Overleden op 05-03-1960 te Dantumadeel op 59-jarige leeftijd. Heden overleed, na een smartelijk en geduldig gedragen lijden, in het volle bewustzijn dat zijn ziel gered is, mijn geliefde man JAN H.HALBESMA in de ouderdom van 59 jaar en 8 maanden, na een genoeglijke echtvereniging van bijna 30 jaar. Moge de Here in deze weg van beproeving mij sterken en troosten. Murmerwoude, 5 maart 1960. De diepbedroefde Wed. A. Halbesma-Visser. De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 10 maart a.s. 's namiddags 1 uur, vanuit het lokaal der Chr. Geref. Kerk te Murmerowude, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. Begraven op 10-03-1960 te Murmerwoude.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1930 te Dantumadeel met Anneke VISSER, 28 jaar oud, geboren op 05-12-1901 om 22.00 uur te Akkerwoude, overleden op 01-06-1978 op 76-jarige leeftijd, begraven te Damwoude (Algemeen), dochter van Sikke Jans VISSER, Arbeider, en Trijntje Jans JILDERDA.
   3.  IJtje, geboren op 16-03-1902 te Akkerwoude (zie 3).
   4.  Berend, kaaskoopman en grondwerker, geboren op 07-03-1905 om 17.00 uur te Akkerwoude.
De eertse 4 jaren na zijn huwelijk met Trijntje woonden zij bij zijn moeder in op Het Hoghiem te Akkerwoude achter de Hervormde Kerk. In 1927 kocht hij een huis aan de Voorweg te Akkerwoude vlak bij de kruising Molenweg, overleden op 21-09-1960 te Leeuwarden op 55-jarige leeftijd.
Heden nam de Here tot Zich, onze geliefde man en zorgzame vader BEREND HALBESMA in de ouderdom van 55 jaar, na een gelukkige echtvereniging van bijna 28 jaar. Wij wensen Gode te zwijgen, wiens doen enkel wijsheid is. Wed. T. Halbesma-v.d.Galiën, kinderen en verloofden. Akkerwoude, 21 september 1960. De begrafenis is bepaald om maandag 26 sept.s middags om 1 uur uit het lokaal der Chr. Ger. Kerk te Murmerwoude, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. Begraven te Damwoude.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1933 te Dantumadeel met Trijntje van der GALIëN, 25 jaar oud, geboren op 23-08-1907 om 12.00 uur te Broeksterwoude, overleden op 31-10-1998 te Berlikum op 91-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1998 te Damwoude, dochter van Pieter Dirks van der GALIëN en Wytske Foekes van der MEULEN.
   5.  Johannes, los werkman, landarbeider, geboren op 16-09-1906 om 04.00 uur te Akkerwoude, overleden op 26-02-1981 te Dantumadeel op 74-jarige leeftijd, "Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn" Na een langdurig lijden, heeft de Heere van ons weggenomen, mijn lieve man en onze vader en pake JOHANNES HALBESMA op de leeftijd van ruim 74 jaar na een gelukkige echtvereniging van bijna 41 jaar. De diepbedroefden: Damwoude: T. Halbesma-Dijkstra; Oosterbeek: S. Petersen-Halbesma/W. Petersen/Tencke/Petra/José/Aletta/ Damwoude: H. Halbesma.
Ondertrouwd op 25-04-1940 te Oosternijkerk. Ondertrouwd: Johannes Halbesma en Trijntje Dijkstra. Akkerwoude/Ooster- Nijkerk, 25 april 1940. Huwelijksvoltrekking D.V. 9 mei a.s. Kerkelijke inzegening 's middags half twee in de Chr. Geref. Kerk te Murmerwoude door den Weleerw. Heer Ds. C.J.Ph. Sobering. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-05-1940 te Dantumadeel met Trijntje DIJKSTRA, 28 jaar oud, geboren op 20-11-1911 te Oosternijkerk, overleden op 02-01-2002 te Veenendaal op 90-jarige leeftijd, begraven op 07-01-2002 te Damwoude, dochter van Klaas Pieters DIJKSTRA en Saakje Jans van der PLOEG.

Generatie IV

 
8    Auke Alles de VRIES, Dagloner en arbeider, geboren op 20-06-1830 om 10.00 uur te Akkerwoude, overleden op 21-02-1890 om 09.30 uur te Akkerwoude op 59-jarige leeftijd, zoon van Alle Aukes de VRIES (zie 16) en Maaike Gerrits (Brants) VEENSTRA (zie 17).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1855 te Dantumadeel met de 22-jarige
9    Antje Hendriks VEENSTRA, geboren op 28-07-1832 om 01.00 uur te Akkerwoude, overleden op 02-09-1913 om 12.00 uur te Akkerwoude op 81-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Johannes VEENSTRA (zie 18) en Jitske Sijtses ROS (zie 19).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jitske Aukes, geboren op 12-10-1856 om 22.30 uur te Akkerwoude, overleden op 01-11-1896 om 10.00 uur te Driesum op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-05-1890 te Dantumadeel met Sikke Eelkes DIJKSTRA, 27 jaar oud, Uurwerkhersteller, geboren op 12-08-1862 om 18.00 uur te Driesum, overleden op 07-01-1932 te Kollum op 69-jarige leeftijd, zoon van Eelke Bienses DIJKSTRA, Dagloner, en Grietje WIELSTRA.
   2.  Alle Aukes, geboren op 26-12-1857 te Akkerwoude (zie 4).
   3.  Maaike Aukes, geboren op 19-02-1860 om 14.00 uur te Akkerwoude, overleden op 14-06-1877 om 01.00 uur te Akkerwoude op 17-jarige leeftijd. Overleden ten Huize no 117.
   4.  Hendrik Aukes, Arbeider, geboren op 24-12-1865 om 21.00 uur te Akkerwoude, overleden op 11-08-1897 om 24.00 uur te Akkerwoude op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1892 te Dantumadeel met Aafke Emkes van der VEEN, 22 jaar oud, geboren op 12-08-1869 om 05.30 uur te Murmerwoude, overleden op 10-02-1938 om 19.30 uur te Wouterswoude op 68-jarige leeftijd, dochter van Emke Martens van der VEEN en Murkje Gerks van der VEEN.
   5.  Gerrit Aukes, Arbeider, geboren op 07-09-1869 om 08.00 uur te Akkerwoude, overleden op 12-08-1946 om 12.00 uur te Driesum op 76-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.
   6.  Aaltje Aukes, geboren op 06-03-1871 om 09.00 uur te Akkerwoude, overleden op 09-06-1877 om 21.30 uur te Akkerwoude op 6-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 117.
   7.  Doodgeboren zoon, geboren op 08-02-1873 om 01.00 uur te Akkerwoude, overleden op 08-02-1873 om 01.00 uur te Akkerwoude, 0 dagen oud.
   8.  Tjitske Aukes, geboren op 29-03-1874 om 21.00 uur te Akkerwoude, overleden op 10-02-1949 om 20.30 uur te Akkerwoude op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-03-1897 te Dantumadeel met Johannes Jelles van der BIJ, 23 jaar oud, Arbeider, geboren op 23-03-1873 om 14.00 uur te Murmerwoude, overleden op 28-06-1967 op 94-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1967 te Damwoude (Algemeen), zoon van Jelle Tjeerds van der BIJ, Dagloner, en Tjitske Johannes HAAKMA.
   9.  Jan Aukes, Landarbeider en veehouder, geboren op 22-03-1877 om 17.00 uur te Akkerwoude, overleden op 12-10-1960 te Rinsumageest op 83-jarige leeftijd, begraven op 17-10-1960 te Damwoude (Algemen).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-04-1902 te Dantumadeel met Johanna Johannes BRUNING, 19 jaar oud, geboren op 07-08-1882 om 04.00 uur te Murmerwoude, overleden op 01-05-1969 te Veenwouden op 86-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1969 te Damwoude (Algemeen), dochter van Johannes BRUNING en Hendrikje Jans LAP.

10    Tjipke Ruurds BOONSTRA, Boerenknecht en arbeider, geboren op 20-06-1820 te Abcoude, overleden op 12-02-1898 om 10.30 uur te Murmerwoude op 77-jarige leeftijd, zoon van Ruurd Sytses BOONSTRA (zie 20) en Baukje Tjipkes WESTRA (zie 21).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-05-1853 te Dantumadeel met de 24-jarige
11    Hiltje Jans van der MEULEN, geboren op 28-07-1828 om 05.00 uur te Akkerwoude, overleden op 17-04-1916 om 15.00 uur te Akkerwoude op 87-jarige leeftijd, dochter van Jan Wijbrens van der MEULEN (zie 22) en Wijtske Johannes NIEUWENHUIS (zie 23).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruurd Tjipkes, geboren op 23-03-1854 om 13.00 uur te Murmerwoude, overleden op 25-09-1854 om 01.00 uur te Murmerwoude, 186 dagen oud.
   2.  Ruurd Tjipkes, Arbeider en veehouder, geboren op 18-07-1855 om 13.00 uur te Murmerwoude, overleden op 15-01-1915 om 18.00 uur te Akkerwoude op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1880 te Dantumadeel met Tetje Eelkes MONSMA, 20 jaar oud, geboren op 18-10-1859 om 09.00 uur te Akkerwoude, overleden op 15-11-1919 om 04.00 uur te Murmerwoude op 60-jarige leeftijd, dochter van Eelke Pieters MONSMA, Arbeider, en Antje Jans WOLTERS.
   3.  Wijtske Tjipkes, geboren op 07-10-1858 om 04.00 uur te Murmerwoude, overleden op 26-04-1862 om 22.00 uur te Murmerwoude op 3-jarige leeftijd.
   4.  Wijtske Tjipkes, geboren op 30-08-1863 om 18.00 uur te Akkerwoude, overleden op 01-10-1863 om 13.00 uur te Akkerwoude, 32 dagen oud.
   5.  Wijtske Tjipkes, geboren op 17-05-1865 te Akkerwoude (zie 5).

12    Douwe Johannes HALBESMA, Tolgaarder, gardenier, geboren op 02-06-1815 om 01.00 uur te Murmerwoude. Akkerbouwer, tolgaarder onder Murmerwoude omstreeks 1861, en gardenier, op "It Heechhiem" achter de Ned. Herv. kerk te Akkerwoude, in 1832 eigendom van Hessel Hesling, en later verkocht aan Wieger Annes Halbesma, Deze stond het op 11 April 1854 af aan zijn neef Douwe Johannes Halbesma. Overleden op 30-03-1866 om 06.00 uur te Akkerwoude op 50-jarige leeftijd, zoon van Johannes Douwes HALBESMA (zie 24) en Antje Hessels DANTUMA (zie 25).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 15-05-1856 te Dantumadeel met de 25-jarige
13    IJtje Hendriks TUINSTRA, geboren op 14-01-1831 om 01.00 uur te Rinsumageest (gezindte: NH), overleden op 14-04-1896 om 03.00 uur te Akkerwoude op 65-jarige leeftijd. In 1896 bij het overlijden van Ytje Hendriks Tuinstra werden Hendrik en Hessel Douwes Halbesma eigenaar, waarna Hessel Douwes Halbesma in 1899 de gehele boerderij heeft gekocht waar hij tot zijn dood toe bleef wonen. Op 15 December 1939 heeft zijn vrouw de boerderij verkocht aan de Heer Jan
Hendriks Hoogendijk, dochter van Hendrik Jans TUINSTRA (zie 26) en Marijke Hettes HETTEMA (zie 27).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijke Douwes, geboren op 06-05-1857 om 18.30 uur te Akkerwoude, overleden op 04-10-1892 om 04.00 uur te Rinsumageest op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1879 te Dantumadeel met Hedzer Pieters TIEMERSMA, 28 jaar oud, Molenaar, geboren op 26-03-1851 om 05.00 uur te Tietjerk (gezindte: NH), overleden op 01-05-1905 om 02.00 uur te Rinsumageest op 54-jarige leeftijd, zoon van Pieter Hedzers TIEMERSMA, Arbeider, en Trijntje Hedzers CASTELEIN.
   2.  Johannes Douwes, Boerenknecht, geboren op 24-07-1859 om 13.30 uur te Akkerwoude, overleden op 07-10-1893 om 01.30 uur te Akkerwoude op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-05-1891 te Dantumadeel met Antje Romkes POSTMA, 29 jaar oud, geboren op 22-03-1862 om 16.00 uur te Akkerwoude, overleden op 06-05-1934 te Rinsumageest op 72-jarige leeftijd. Op 20 Februari 1895 neemt zij een hypotheek van f.160,00. De schuldeiser is Thomas Harmens van der Mossel te Veenwouden. Akte gepasserd bij Notaris J. Veenstra te Metslawier. Inv. nr. 104084 rep.nr.4246 d.de.20 Februari 1895
, dochter van Romke Pieters POSTMA en Ynske Jippes HAALSTRA. {Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 02-06-1910 te Dantumadeel met Klaas Jans van der ZWAAG, 57 jaar oud, geboren op 31-12-1852 om 10.00 uur te Murmerwoude, overleden op 02-03-1922 te Dantumadeel op 69-jarige leeftijd.}
   3.  Antje Douwes, geboren op 06-08-1860 om 05.00 uur te Akkerwoude, overleden op 10-06-1895 om 21.30 uur te Murmerwoude op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1883 te Dantumadeel met Hendrik Lammerts de VRIES, 22 jaar oud, Slager en veehouder, geboren op 10-01-1861 om 21.00 uur te Murmerwoude. Eerst slager aan de Achterweg te Akkerwoude. Daarna, in April 1897 met het gezin vertrokken naar Ten Boer waar hij veehouder werd. Dit laatste beroep oefende hij ook uit in achtereenvolgens Waterhuizen, Vierverlaten, Leegkerk, en vanaf 1912 in Midwolde (west-werkwartier) Omstreeks 1915 opnieuw naar Leegkerk. En omstreeks 1921 naar Boerakker,, overleden op 13-04-1925 te Boer-Akker op 64-jarige leeftijd, zoon van Lammert Gerrits de VRIES, Koopman, en Rinske Hendriks FENNEMA.
   4.  Hendrik Douwes, Voerman en arbeider, geboren op 20-12-1861 om 20.00 uur te Murmerwoude, overleden op 21-03-1936 om 11.00 uur te Akkerwoude op 74-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) voor 1899, gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-06-1899 te Dantumadeel met Willemkje VEENSTRA, 27 jaar oud, geboren op 13-04-1872 om 11.00 uur te Akkerwoude, overleden op 13-02-1904 om 03.30 uur te Akkerwoude op 31-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hendriks VEENSTRA en Romkje Willems MINNEMA, Bolloopster.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 20-07-1905 te Dantumadeel met Jinke Joekes WIJBENGA, 22 jaar oud, geboren op 23-08-1882 om 01.00 uur te Akkerwoude, overleden op 13-01-1942 om 07.00 uur te Akkerwoude op 59-jarige leeftijd, dochter van Joeke Johannes WIJBENGA, Dagloner, en Klaaske Jacobs FEENSTRA.
   5.  Hessel Douwes, geboren op 25-07-1863 om 20.00 uur te Akkerwoude, overleden op 05-11-1863 om 05.30 uur te Akkerwoude, 103 dagen oud.
   6.  Hessel Douwes, geboren op 13-03-1865 te Akkerwoude (zie 6).

14    Jan Berends de VRIES, Winkelier, kastelijn, opperman, geboren op 28-07-1837 om 04.00 uur te Murmerwoude, overleden op 29-12-1909 om 02.00 uur te Murmerwoude op 72-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1910 te Murmerwoude. In Februri 1878 had hij geld nodig want op 13 februari neemt hij een hypotheek van f. 600,00 De schuldeisers waren zijn vader Berend Egberts de Vries te Murmerwoude en Doeke Huizinga te Metslawier. Akte gepasserd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv. nr. 104067 rep. nr. 2083 d.d 13 Februari 1878.
Zoon van Berend Egberts de VRIES (zie 28) en Aafke Jans MONSMA (zie 29).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 15-05-1862 te Dantumadeel met Antje Tjibbes HOEKSTRA, 28 jaar oud (zie 15).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 24-11-1887 te Dantumadeel met Romkje Willems MINNEMA, 50 jaar oud, Bolloopster, geboren op 16-10-1837 om 20.00 uur te Akkerwoude, overleden op 14-04-1919 om 22.30 uur te Geeserveld (Drente) op 81-jarige leeftijd. {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-09-1857 te Dantumadeel met Johannes Hendriks VEENSTRA, 32 jaar oud, geboren op 25-10-1824 om 16.00 uur te Murmerwoude, overleden op 15-05-1879 om 20.00 uur te Akkerwoude op 54-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aafke Jans, geboren op 06-12-1863 om 04.00 uur te Murmerwoude, overleden op 11-12-1907 om 15.00 uur te Aalzum op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1888 te Dantumadeel met Lieuwe Jans BONTEKOE, 33 jaar oud, Kasteleinsknecht/veehouder, geboren op 26-08-1854 om 01.00 uur te Dokkum, overleden op 28-12-1926 om 08.00 uur te Dokkum op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan BONTEKOE en Ietje TOPSTRA.
   2.  Jitske Jans, geboren op 08-02-1866 om 17.30 uur te Murmerwoude, overleden op 16-04-1940 om 05.00 uur te Avereest op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1891 te Ferwerderadeel met Willem Roelofs de GROOT, 24 jaar oud, Landbouwer, geboren op 19-02-1867 om 23.00 uur te Marrum. Zoon an Roelof Willems de Groot, arbeider, en Jantje Dirks Kloosterman, overleden op 02-10-1934 om 02.00 uur te Avereest op 67-jarige leeftijd.
   3.  Lutske Jans, Broodvenster, geboren op 26-02-1867 om 10.30 uur te Murmerwoude, overleden op 24-08-1957 te Driesum op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-05-1897 te Dantumadeel met Wybe Baukes ELZINGA, 30 jaar oud, Vrachtrijder en veehouder, geboren op 08-10-1866 om 11.00 uur te Driesum (gezindte: NH), overleden op 27-05-1958 te Driesum op 91-jarige leeftijd, zoon van Bauke Jans ELZINGA en Korneliske Jacobs ZUIDEMA.
   4.  Tjibbe Jans, Arbeider, geboren op 03-11-1868 om 02.00 uur te Murmerwoude, overleden op 23-12-1911 om 03.30 uur te Rinsumageest op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-07-1893 te Dantumadeel met Aafke Eelkes VENEMA, 21 jaar oud, geboren op 07-12-1871 om 09.00 uur te Akkerwoude, overleden op 15-08-1958 te Mirns op 86-jarige leeftijd, begraven te Mirns, dochter van Eelke Tjibbes VENEMA, Dagloner, en Trijntje Folkerts BOSCH.
   5.  Antje Jans, geboren op 11-03-1870 om 01.30 uur te Murmerwoude, overleden op 26-04-1913 te Zuidwolde op 43-jarige leeftijd, begraven op 30-04-1913 te Zuidwolde.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-01-1895 te Dantumadeel met Jelle Eelkes BOS, 29 jaar oud, Landbouwer, geboren op 26-06-1865 om 13. uur te Dantumawoude, overleden op 03-12-1929 te Dedemsvaart op 64-jarige leeftijd, begraven op 07-12-1929 te Dedemsvaart, zoon van Eelke Tjerks BOS, Grofsmid, en Aukje Foekes WIEGERSMA.
   6.  Sijtske Jans, geboren op 08-06-1871 te Murmerwoude (zie 7).
   7.  Martje Jans, geboren op 07-06-1872 om 12.00 uur te Murmerwoude.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1900 te Dantumadeel met Klaas Jarigs de VRIES, 28 jaar oud, Arbeider, geboren op 30-01-1872 om 20.00 uur te Dantumawoude, zoon van Jarig Klases de VRIES en Jeltje Everts van der WIEL, Naaister.
   8.  Berend Jans, geboren op 18-08-1873 om 01.00 uur te Murmerwoude, overleden op 02-09-1873 om 19.00 uur te Murmerwoude, 15 dagen oud. Overleden ten huize no 64.
   9.  Berend Jans, geboren op 15-12-1874 om 01.00 uur te Murmerwoude, overleden op 31-12-1874 om 19.00 uur te Murmerwoude, 16 dagen oud. Overleden ten huize no 64.
15    Antje Tjibbes HOEKSTRA, Dienstbode, winkeliersche, geboren op 05-02-1834 om 23.00 uur te Veenwouden, overleden op 11-01-1875 om 20.00 uur te Murmerwoude op 40-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 64, dochter van Tjibbe Jippes HOEKSTRA (zie 30) en Jitske Uilkes van der WAL (zie 31).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 14).
 
Generatie V

 
16    Alle Aukes de VRIES, Arbeider, Dagloner, geboren circa 1789 te Akkerwoude, gedoopt (DG) op 27-04-1817 te Dantumawoude, overleden op 27-07-1843 om 10.00 uur te Akkerwoude. Overleden ten huize nr. 14, zoon van Auke Cornelis de VRIES (zie 32) en Tjitske Alles (zie 33).
Gehuwd op 10-11-1813 te Dantumadeel met
17    Maaike Gerrits (Brants) VEENSTRA, Dienstmeid (voor het huwelijk), geboren circa 1793 te Grootegast. Geboren in het Schip, gedoopt (NH) op 20-03-1793, overleden op 04-04-1882 om 09.00 uur te Akkerwoude, dochter van Gerrits Brants (zie 34) en Tjepkje Geerts OLTHOF (zie 35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske Alles, geboren op 07-05-1814 om 21.00 uur te Akkerwoude, overleden op 19-04-1900 om 0200 uur te Akkerwoude op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1836 te Dantumadeel met Oebele Tjeerds de BOER, 29 jaar oud, Arbeider, geboren op 23-11-1806 te Zuiderdrachten, gedoopt op 21-12-1806 te Drachten, overleden op 23-03-1883 om 12.30 uur te Akkerwoude op 76-jarige leeftijd, zoon van Tjeerd Oebeles de BOER en Gooitske Jans.
   2.  Gerrit Alles, Timmerman, geboren op 13-08-1815 om 04.00 uur te Akkerwoude, overleden op 24-02-1861 om 20.00 uur te Akkerwoude op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-08-1836 te Dantumadeel met Aaltje Wijbrens STELLEMA, 25 jaar oud, geboren op 06-05-1811 te Dantumawoude, overleden op 28-05-1874 om 07.00 uur te Akkerwoude op 63-jarige leeftijd, dochter van Wybren Klazes STELLEMA en Lutske Feddes van der MEI.
   3.  Grietje Alles, geboren op 10-11-1819 om 15.00 uur te Akkerwoude, overleden op 15-08-1915 om 16.00 uur te Bergum op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-05-1852 te Tietjerksteradeel met Hinne Jans VISSER, 26 jaar oud, Arbeider, geboren op 22-09-1825 om 09.00 uur te Bergum, overleden op 16-02-1907 om 06.00 uur te Bergum op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan Hinnes VISSER, Boerenknecht, en Teetske Jans HOEK.
   4.  Auke Alles, geboren op 20-06-1830 te Akkerwoude (zie 8).
   5.  Jan Alles, arbeider (droger), geboren op 22-04-1832 om 18.00 uur te Akkerwoude, overleden op 13-08-1895 om 20.00 uur te Akkerwoude op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-05-1865 te Dantumadeel met Sjoukje Jacobs VELLINGA, 20 jaar oud, geboren op 07-03-1845 om 01.00 uur te Akkerwoude, overleden op 10-12-1918 om 22.00 uur te Akkerwoude op 73-jarige leeftijd, dochter van Jacob Ritskes VELLINGA, Arbeider, en Trijntje Sijbes van der STAAL.
   6.  Tjipkje Alles, geboren op 03-05-1834 om 04.00 uur te Akkerwoude, overleden op 17-06-1902 om 23.30 uur te Akkerwoude op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-05-1863 te Dantumadeel met Anne Luitzens van der BIJ, 31 jaar oud, Arbeider, geboren op 09-06-1831 om 01.00 uur te Akkerwoude, overleden op 22-07-1915 om 10.30 uur te Akkerwoude op 84-jarige leeftijd, zoon van Luitzen Bastiaans van der BIJ en Tjitske Minnes MINNEMA.
   7.  Etje Alles, geboren op 01-02-1837 om 04.00 uur te Akkerwoude, overleden op 03-04-1907 om 22.00 uur te Akkerwoude op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1865 te Dantumadeel met Ritske Jacobs VELLINGA, 25 jaar oud, Arbeider, geboren op 01-02-1840 om 12.30 uur te Akkerwoude, overleden op 15-05-1916 om 15.00 uur te Akkerwoude op 76-jarige leeftijd, zoon van Jacob Ritskes VELLINGA, Arbeider, en Trijntje Sijbes van der STAAL.

18    Hendrik Johannes VEENSTRA, Boerenknecht, geboren circa 1797 te Veenwouden, overleden op 27-10-1861 om 24.00 uur te Akkerwoude, zoon van Johannes Hendriks VEENSTRA (zie 36) en Antje Mients (zie 37).
Gehuwd op 11-04-1824 te Dantumadeel met
19    Jitske Sijtses ROS, Dienstmeid, geboren circa 1799 te Murmerwoude, overleden op 12-02-1874 om 08.00 uur te Akkerwoude, dochter van Sijtse Haans (zie 38) en Aaltje Sijbrens (zie 39).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendriks, geboren op 25-10-1824 om 16.00 uur te Murmerwoude, overleden op 15-05-1879 om 20.00 uur te Akkerwoude op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-09-1857 te Dantumadeel met Romkje Willems MINNEMA, 19 jaar oud, Bolloopster, geboren op 16-10-1837 om 20.00 uur te Akkerwoude, overleden op 14-04-1919 om 22.30 uur te Geeserveld (Drente) op 81-jarige leeftijd, dochter van Willem Klazes MINNEMA, Boerenknecht, en Tjitske Luitjens DANTUMA, Bolloopster. {Zij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 24-11-1887 te Dantumadeel met Jan Berends de VRIES, 50 jaar oud (zie 14).}
   2.  Antje Hendriks, geboren op 28-07-1832 te Akkerwoude (zie 9).

20    Ruurd Sytses BOONSTRA, Dagloner, geboren 00-04-1787 te Dantumawoude, overleden op 05-10-1848 om 01.00 uur te Murmerwoude, zoon van Sytse Ruurds BOONSTRA (zie 40) en Marijke Johannes van HOUTEN (zie 41).
Gehuwd op 15-11-1818 te Dantumadeel met
21    Baukje Tjipkes WESTRA, winkelierster, geboren 1796 te Zwaagwesteinde, overleden op 29-01-1894 om 16.00 uur te Murmerwoude, dochter van Tjipke Jans WESTRA (zie 42) en Tjitske Aans (zie 43).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sietske Ruuds, geboren op 25-02-1819 te Abcoude, overleden op 08-08-1820 te Abcoude op 1-jarige leeftijd.
   2.  Tjipke Ruurds, geboren op 20-06-1820 te Abcoude (zie 10).
   3.  Sytse Ruurds, Arbeider, geboren op 18-05-1822 om 22.00 uur te Murmerwoude, overleden op 12-11-1901 om 02.00 uur te Murmerwoude op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-05-1856 te Dantumadeel met IJtje Agnes DOUMA, 22 jaar oud, geboren op 08-09-1833 om 03.00 uur te De Valom, overleden op 22-05-1860 om 21.00 uur te Murmerwoude op 26-jarige leeftijd, dochter van Age Piebes DOUMA en Geeske Bruins BRUINSMA.
   4.  Marijke Ruurds, Naaister, geboren op 10-06-1824 om 06.00 uur te Murmerwoude, overleden op 31-05-1903 om 09.00 uur te Murmerwoude op 78-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.
   5.  Tjitske Ruurds, geboren op 21-05-1826 om 13.00 uur te Murmerwoude, overleden op 26-09-1842 om 18.00 uur te Murmerwoude op 16-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 32.
   6.  Eelke Ruurds, geboren op 09-02-1828 om 11.00 uur te Murmerwoude, overleden op 01-08-1829 om 05.00 uur te Murmerwoude op 1-jarige leeftijd.
   7.  Hendrik Ruurds, Akkerbouwer Wagenmaker, geboren op 31-03-1829 om 17.00 uur te Murmerwoude, overleden op 09-08-1877 om 04.30 uur te Murmerwoude op 48-jarige leeftijd. Overleden te huizen no 65.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-05-1859 te Dantumadeel met Froukje Ages DOUMA, 31 jaar oud, geboren op 06-01-1828 om 20.00 uur te Dantumawoude, overleden op 21-02-1892 om 01.00 uur te Murmerwoude op 64-jarige leeftijd, dochter van Age Piebes DOUMA en Geeske Bruins BRUINSMA.
   8.  Eelke Ruurds, geboren op 24-11-1832 om 22.00 uur te Murmerwoude, overleden op 22-09-1912 om 21.00 uur te Murmerwoude op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1862 te Dantumadeel met Grietje MALDA, 22 jaar oud, geboren op 21-11-1839 om 08.30 uur te Dantumawoude, overleden op 03-06-1922 om 08.00 uur te Murmerwoude op 82-jarige leeftijd, dochter van N.N. en Jelske Sijtses MALDA.
   9.  Geale Ruurds, Arbeider, geboren op 18-11-1834 om 10.00 uur te Murmerwoude, overleden op 30-04-1863 om 18.00 uur te Murmerwoude op 28-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.
   10.  Hinke Ruurds, geboren op 11-07-1837 om 23.00 uur te Murmerwoude, overleden op 06-07-1839 om 20.00 uur te Murmerwoude op 1-jarige leeftijd.
   11.  Hinke Ruurds, Winkelierster, geboren op 26-11-1840 om 16.00 uur te Murmerwoude, overleden op 31-05-1919 om 16.00 uur te Murmerwoude op 78-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.

22    Jan Wijbrens van der MEULEN, Arbeider, geboren circa 1792 te Akkerwoude, overleden op 17-11-1859 om 14.00 uur te Akkerwoude, zoon van Wijbren Fokkes van der MEULEN (zie 44) en Wijtske Jans VENEMA (zie 45).
Gehuwd voor de kerk op 21-02-1802 te Dantumawoude met de 18-jarige
23    Wijtske Johannes NIEUWENHUIS, geboren op 12-03-1783 te Akkerwoude, gedoopt op 13-04-1783 te Akkerwoude, overleden op 20-08-1851 om 09.00 uur te Akkerwoude op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannes Lieuwes NIEUWENHUIS (zie 46) en Sjoukje Jans (zie 47).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje Jans, geboren op 28-07-1828 te Akkerwoude (zie 11).

24    Johannes Douwes HALBESMA, Landbouwer, geboren op 14-03-1783 te Dantumawoude,
landbouwer te Murmerwoude, van de vroegere boerderij is alleen nog het woonhuis overgebleven aan de voorweg te Murmerwoude schuin tegenover het volksge-bouw. Van 1818 tot 1832 eigenaar met 78 pondemaat, in 1832 samen net zijn vrouw eigenaar van 36.52.60 Ha. Gedoopt (DG) op 31-10-1806 te Dantumawoude, overleden op 19-01-1864 om 14.00 uur te Murmerwoude op 80-jarige leeftijd, zoon van Douwe Johannes HALBESMA (zie 48) en Jelske Annes ANNEMA (zie 49).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 08-07-1804 te Dantumawoude (DG) met de 19-jarige
25    Antje Hessels DANTUMA, Landbouwersche, geboren op 14-12-1784 te Murmerwoude, overleden op 03-05-1849 om 22.00 uur te Murmerwoude op 64-jarige leeftijd, dochter van Hessel Hedmans DANTUMA (zie 50) en Wijtske Binnes (zie 51).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Johannes, geboren op 08-02-1806 te Murmerwoude, overleden op 08-04-1829 om 17.00 uur te Wouterswoude op 23-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 35.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1828 te Dantumadeel met Andries Klazes SIKKEMA, 18 jaar oud, Landbouwer, geboren op 05-11-1809 te Akkerwoude, overleden op 25-12-1880 te Dantumawoude op 71-jarige leeftijd, zoon van Klaas Andries SIKKEMA, Landbouwer, en Sjoukje Jans VEENSTRA. {Hij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-10-1834 te Dantumadeel met Sjoukje Jans RINTJEMA, 24 jaar oud, geboren op 27-02-1810 te Betterwird, overleden op 24-04-1875 om 03.00 uur te Dantumawoude op 65-jarige leeftijd. Overleden ten huize 30a, dochter van Jan Tjerks RINTJEMA en Eekjen Geerts HESLING.}
   2.  Jelske Johannes, geboren op 13-02-1808 te Murmerwoude, overleden op 05-04-1887 om 03.30 uur te Rinsumageest op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-05-1830 te Dantumadeel met Keimpe Jans SIKKEMA, 23 jaar oud, Cicoreidroger, geboren op 05-08-1806 te Akkerwoude, overleden op 06-10-1899 om 06.00 uur te Rinsumageest op 93-jarige leeftijd, zoon van Jan Andries SIKKEMA, Landbouwer, en Aukje Johannes HALBESMA.
   3.  Sjoukje Johannes, geboren op 07-09-1809 te Murmerwoude, overleden op 01-03-1818 om 07.00 uur te Murmerwoude op 8-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 36 te Murmerwoude.
   4.  Lijsbert Johannes, geboren op 26-10-1812 om 02.00 uur te Murmerwoude, overleden op 24-01-1894 om 12.30 uur te Dantumawoude op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-05-1837 te Dantumadeel met Douwe Foekes HALBESMA, 31 jaar oud, geboren op 06-06-1805 te Akkerwoude. Akkerbouwer en veehouder te Dantumawoude en Kuikhorn onder Kooten. Daar had hij een boerderij zuidelijk van de brug en aan de oostkant van de Zwemmer. Sedert Mei 1866 in de Valom. Nu in de door hem nieuw gebouwde boerderij.Tot 1879 gecommitteerde Onlans Opvaart.

AANBESTEDING van het bouwen eener nieuwe huizinge en schuur enz. in de Valom onder Dantumawoude: - bestek en tekening zijn ter inzage bij Feddema aldaar: - de gesloten inschrijvingsbiljetten worden ingewacht voor den 27 December 1865 bij D.F. Halbesma.

Leeuwarder courant 15 December 1865, gedoopt (DG) op 27-04-1834 te Dantumawoude, overleden op 13-05-1888 om 20.30 uur te Dantumawoude op 82-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude, zoon van Foeke Johannes HALBESMA, Landbouwer, en Antje Andries SIKKEMA.
   5.  Douwe Johannes, geboren op 02-06-1815 te Murmerwoude (zie 12).
   6.  Yke Johannes, geboren op 18-03-1817 om 03.00 uur te Murmerwoude, overleden op 01-07-1899 om 16.00 uur te Akkerwoude op 82-jarige leeftijd, begraven te Akkerwoude.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1841 te Dantumadeel met Wieger Annes HALBESMA, 25 jaar oud, Landbouwer, geboren op 07-05-1816 om 06.00 uur te Akkerwoude.
Akker en landbouwer aan de achterweg te Akkerwoude, deze boerderij is in de zomer van 1960 afgebroken. Boelgoedadvertentie in de Leeuwarder courant van 23 Maart 1885.-

BOELGOED TE AKKERWOUDE. De Notaris Hellema te Dantumawoude zal op Dinsdag den 7 April 1885, des morgens 9 uur, ten huize van de Weduwe Wieger Annes Halbesma te Akkerwoude, bij boelgoed, a contant verkoopen:
Levende have, bestaande in: 14 kalve en vare koeien, 4 hoklingen, 2 stieren, 3 zwarte merriepaarden, mak en in tuig bereden, waaronder een 7-jarige en een 8 jarige.
Boerengereedschappen, als: nieuwe kapwagen met Collingsassen, 3 hooiwagens, 3 aardkarren, 1 gierbak, Amerikaansche ploeg, wroetploeg, 2 eggen, sleep- trog, 1 beste geijkte eikenhouten bascule, evenaar met salen en gewichten, winde, rogge-en haverzeefen, koekmolen, kruiwagen, ladders, mestplanken, ijzeren troggen, een partijtje draad voor omheiningen, koeklauwen en kettingen, ploegpers, hooiroede, eggekettingen, harken, vorken grijpen, schuppen, roepel met bank, aardappel-en boonstokken, zethouk, gereid. hoofststel, jaaglijnen en verder paardetuig, tieme, bindtstokken, hekken, koperen en houten emmers, 2 handketels, 2 koperen potten, ketels, karn met koperen hoep, schammel en pols, 4 molkvaten, koeltrog, kaasvaten, meelvat en een partij touwwerk.
Voorts: ongeveer 40,000 halve kilo's hooi. 100 dekschoven, haver-en rogge- stroo, een aprtijtje takken, brandhout en een mesthoop.
Enige huisraad, waaronder 1 bed met toebehooren, tafels, stoelen, glas-en aardewerk, enz.
N.B. Koekdisschen en Hakblokken worden op de Hieminge niet toegelaten en Stalling van Paarden wordt niet verleend. Overleden op 07-11-1884 om 05.30 uur te Akkerwoude op 68-jarige leeftijd, begraven te Akkerwoude. Op 16 December 1871 verkoop hij een stuk weiland te Murmerwoude voor f. 1.400,00 aan Binne Johannes Halbesma. Akte gepasseerd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv. nr. 104058 rep. nr. 222 d.d. 16 December 1871

Op 7 Januari 1876 verhuurd hij 2 percelen weiland te Akkerwoude voor de som van f.316,00 aan huur aan Sjoerd Jans van der Galien en Jocob Jans van der Galien beide te Akkerwoude. Akte gepasseerd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv. nr. 104063 rep. nr. 1191 d.d. 7 Januari 1876.

Op 1 April 1876 koop hij enege percelen te Akkerwoude voor f.4.000,00 van Akker Johannes Halbesma gehuwd met Rienk Ates de Jager wonende te Murmerwoude. Akte gepasseerd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv. nr. 104063 rep. nr. 1271 d.d. 1 April 1876. Zoon van Anne Douwes HALBESMA, Landbouwer, en Maaike Wiegers WIEGERSMA.
   7.  Hessel Johannes, geboren op 11-04-1819 om 21.00 uur te Murmerwoude.
In mei 1854 werd Hessel Johannes Halbesma veehouder in de boerderij naast het pand waar de familie Olijnsma in de 20e eeuw een smederij had. Dit is dichtbij de bushalte bij de Nederlands Hervormde Kerk te Akkerwoude. "Hij was in dat jaar van Raard naar Akkerwoude gekomen en in 1843 was hij in het huwelijk getreden met Lysbert Hessels Hesling. De vrouw had het pand in eigendom verkregen. De "âlde Hessel" woonde er een halve eeuw, zijn echtgenote overleed op 55-jarige leeftijd op 14 maart 1870. De oude baas bereikte een hoge ouderdom; op 85-jarige leeftijd stierf hij op 15 September 1904. Hij had al jarenlang een hond, het was een trouw dier, beiden waren in de loop der jaren bijzonder aan elkaar gehecht geraakt. Hessel Johannes werd op het kerkhof te Akkerwoude ter aarde besteld en de eenzame hond lag daarna dagenlang vrijwel onafgebroken op zijn graf."
Het pand was in eigendom geweest van Hessel Geerts Hesling, de vader van Lysbert.

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 9 juni 1967. Overleden op 15-11-1904 om 23.30 uur te Akkerwoude op 85-jarige leeftijd. Op 28 juli 1858 verkoopt hij een huis te Raard voor f 1.725,00
aan Freerk Reinders Sprienstra te Sijbrandahuis. Bron inv nr. 003001 rep. nr 29 d.d. 28 juli 1858 Not. F.J. van Slooten te Anjum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1843 te Dantumadeel met Lysbert Hessels HESLING, 28 jaar oud, geboren op 14-12-1814 om 07.00 uur te Akkerwoude, overleden op 14-03-1870 om 04.30 uur te Akkerwoude op 55-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 55, dochter van Hessel Geerts HESLING, Landbouwer, en Akke Andries SIKKEMA.
   8.  Sjouwkjen Johannes, geboren op 22-10-1821 om 03.00 uur te Murmerwoude,
"Onder de liefhebbers van schaatsenrijden, die Dinsdagmiddag (8 januari) op den baan waren, bevond zich ook de bijna 80-jarige Sjoukje J. Halbesma, wed. K.A. Annema"
Kollumer Courant 12 januari 1901.

Heden overleed onze waarde Zuster en Tantje SJOUKJE JOHANNES HALBESMA. Wed. K.A. Annema, in den ouderdom van 84 jaren. Akkerwoude, 2 Juni 1906. Wed. A. de Jager-Halbesma. Joh. B. Halbesma, S.J. Halbesma-Lijzenga. Overleden op 02-06-1906 om 06.00 uur te Akkerwoude op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 15-05-1862 te Dantumadeel.
Dit echtpaar woonde op de boerderij die op 31 Juli 1972 in flammen is opgegaan. Deze boerderij werd toen bewoond door Luitsen Willems van der Bij en stond schuin tegenover de Nederlandse Hervormde Kerk te Akkerwoude naast de Pastorie van deze kerk. Zie voor het verslag in het Nieuws-blad van Noord-Oost Friesland de datum 2 Augustus 1972.

25-jarige echtvereeniging van Keimpe A. Annema en Sjoukje J. Halbesma. Akkerwoude, 15 Mei 1887. Echtgenoot is Keimpe Annes ANNEMA, 32 jaar oud, Landbouwer, Wedhouder, en Cichoreidroger, geboren op 02-03-1830 om 13.00 uur te Akkerwoude, overleden op 02-02-1888 om 08.30 uur te Akkerwoude op 57-jarige leeftijd.

Heden overleed mijn waarde Echtgenoot Keimpe Annes Annema, Landbouwer en Cichoreidroger en Wethouder der gemeente Dantumadeel. Akkerwoude, 2 Febr. 1888. Sjoukje J. Halbesma, Wed. K.A. Annema. Zoon van Anne Tjeerds ANNEMA, Winkelier en cichoreidroger, en Antje Jans SIKKEMA.
   9.  Akke Johannes, geboren op 14-08-1824 om 19.00 uur te Murmerwoude, overleden op 06-03-1914 om 17.00 uur te Murmerwoude op 89-jarige leeftijd, begraven te Damwoude. Op 1 April 1876 verkoopt zij enige percelen te Akkerwoude voor f.4.000,00
aan Wieger Annes Halbesma te Akkerwoude. Akte gepasserd bij Notaris L.W. van Kleggens te Metslawier. Inv. nr. 104063 rep. nr. 1271 d.d. 1 April 1876
.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1850 te Dantumadeel met Rienk Ates de JAGER, 21 jaar oud, Schipper, geboren op 09-07-1828 om 15.00 uur te Zwaagwesteinde, overleden op 07-01-1898 om 12.30 uur te Murmerwoude op 69-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude, zoon van Ate Daniëls de JAGER, Koopman, en Tietje Jans FABER.
   10.  Binne Johannes, Bakker en cichoreidroger, geboren op 09-01-1827 om 18.30 uur te Murmerwoude. In 1853 bakker te Murmerwoude, deze bakkerij 1 April 1864 verkocht aan Sybolt Douwes Veenstra, hoofd der school te Akkerwoude die er een grutterij stichte waar zijn schoonzoon Pier Alberts Berghuis kwam te wonen en te werken. Dit was de vroegere herberg naast het volksgebouw, de latere Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Hij bleef in de volksmond sinds dien bekend als Binne bakker. Hij stichte in Maart 1866 een cichoreidrogerij met 2 eesten, in 1883 opnieuw uitgebreid met 2 eesten, hij was ook koopman en boer, ging in 1883 falliet. Dit veroorzaakte een grote schok in de Dokkumerwouden, want velen hadden hem geld in bewaring gegeven. Hij was armvoogd, bestuurslid van de waterschappen o.a.van "Noorder Rietveld", "De Borken" en de "Broek". Tevens beklede hij meerdere bestuursfuncties. In December 1880 beijverde hij zich als commissielid voor oprichting van de Nutsspaarbank, toendertijd ook lid Nutscommissie tot verbetering der arbeidende klasse. later werd hij gardenier. in 1894 verhuist naar Akkerwoude, in November 1905 naar Kooten, overleden op 15-06-1906 om 03.30 uur te Kooten op 79-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude. Op 16 December 1871 koop hij een stuk weiland te Murmerwoude voor f. 1.400,00 van Wieger Annes Halbesma. Akte gepaseserd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv. nr. 104058 rep.nr. 222 d.d 16 Decamber 1871

Op 24 December 1872 koop hij nog een perceel bouwland te Murmerwoude voor f. 2.100,00 De verkoper was Eke Lolkes Westra te Akkerwoude, gehuwd met Antje Tabes Hoekstra. Akte gepasseerd bij Notaris L.W. ven Kleffens te Netslawier. Inv. nr. 104059 rep. nr. 396 d.d. 24 December 1782.

In februari 1875 verhuurd hij een perceel voor 3 jaar te Akkeroude. De huursom bedraagd f.248,00 per jaar. De huurders zijn Sybren Braaksma en Lieuwe Braaksma beide te Murmerwoude. Akte gepasseerd bij Notaris J.W. van Kleffens te Metslawier. Inv. nr.104062 rep. nr. 882 d.d. 4 Februari 1875

Op 4 Februari 1875 passeerd er nog een akte van verkoop. Hij verkoopt dan roerende goederen voor een bedrag van f. 147.00 De kopers zijn Kornelis Gelts de Vries en Gelt Kornelis de Vries beide van Murmerwoude. Inv. nr. 104062 rep. nr. 883

In Juli 1875 verkoopt hij voor f.389,00 vlasgewas. De verkoopakte is gepasseerd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv, nr. 104062 rep. nr. 1063 d.d. 14 Juli 1875.

Op 24 December 1875 verhuurd hij een perceel te Akkerwoude voor 5 jaar met een huur van f.609,00 per jaar. Akte gepasseerd bij Notaris L.W.van Kleffens te Metslawier. Inv. nr. 104062 rep.nr. 1178 d.d. 24 December 1875.

Op 6 Januari 1876 verhuurd hij weer enige percelen te Murmerwoude voor 3 jaar met een huur van f.442,00 per jaar aan Rinze Huizenga en Sytze Taedes Jagersma beide te Murmerwoude. Akte gepasserd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv.nr. 104063 rep. nr. 1190.

Op 28 December 1876 huurd hij 3 percelen bouland voor 7 jaar met een huur van f.432,00 per jaar te Murmerwoude van Harmen Sakes Dijkstra te Nurmerwoude. Akte gepasserd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv. nr. 104064 rep. nr. 1660 d.d. 28 December 1876.

Op 12 December 1877 koopt hij een perceel te Akkerwoude voor f.1.700,00 van Heine Jans Uitterdijk te Akkerwoude. Akte gepasseerd bij Notaris L.W. van Kleffens te Metslawier. Inv. nr. 104066 rep. nr. 2015 d.d. 12 December 1877.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1856 te Dantumadeel met Wypkje Wybes van der VEEN, 24 jaar oud, geboren op 24-11-1831 om 07.00 uur te De Valom (gezindte: DG), overleden op 16-01-1912 om 17.00 uur te Kooten op 80-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude. Op 27 Oktober 1906 geeft zij via de Notaris H.Th. Sickler te Buitenpost toestemming tot het huwelijk van haar zoon Tabe met Baukje van Dijk.
Akte gepasserd op 27 Oktober 1906 Inv. nr. 124104 rep.nr. 185 Dochter van Wybe Wybes van der VEEN, Veenbaas, en Jelske Tabes BOELINGS.

26    Hendrik Jans TUINSTRA, Boerenknecht, geboren op 11-02-1804 te Rinsumageest, gedoopt op 25-03-1804 te Rinsumageest, overleden op 11-05-1840 om 12.00 uur te Rinsumageest op 36-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks (zie 52) en IJkjen Cornelis SCHURINGA (zie 53).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1830 te Dantumadeel met de 27-jarige
27    Marijke Hettes HETTEMA, geboren op 07-12-1802 te Murmerwoude, gedoopt op 15-12-1802 te Murmerwoude, overleden op 18-05-1841 om 14.00 uur te Rinsumageest op 38-jarige leeftijd, dochter van Hette Wijtses HETTEMA (zie 54) en Durkje Minnes PLANTINGA (zie 55).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJtje Hendriks, geboren op 14-01-1831 te Rinsumageest (zie 13).

28    Berend Egberts de VRIES, Arbeider gardenier akkerbouwer, geboren op 25-05-1806 te Westergeest. Op het moment van zijn huwelijk met Aafke Monsma verhuisde hij in 1831 naar Murmerwoude. Hij was de eerste persoon die zich actief ging inzetten voor de beweging van de Afgescheidenen. De eerste kerkdiensten werden in 1872 in zijn schuur gehouden. De officiële stichtingsbijeenkomst werd ook daar gehouden op 25 Februari 1873. Direct die avond werd de kerkeraad gekozen en de inmiddels 67 jarige Berend Egberts tot ouderling. De anderen ouderling was Pieter de Vries waarschijnlijk zijn derde zoon. Zijn oudste zoon Egbert werd tot diaken gekozen. En op 3 Juni 1873 legde Egbert Berends de eerste steen voor de nieuwe te bouwen Christelijke Gereformeerde kerk te Murmerwoude. Gedoopt (NH) op 15-06-1806 te Oudwoude, overleden op 18-06-1881 om 07.00 uur te Murmerwoude op 75-jarige leeftijd, zoon van Egbert Berends de VRIES (zie 56) en Lutske Pieters DIJKSTRA (zie 57).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-11-1831 te Kollum met
29    Aafke Jans MONSMA, geboren 12-1806 te Murmerwoude, overleden op 21-02-1877 om 18.00 uur te Murmerwoude. Overleden ten huize no 52, dochter van Jan Eelkes MONSMA (zie 58) en Antje Jurks WIERSMA (zie 59).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Berends, Gaardenier, geboren op 14-03-1832 om 05.00 uur te Murmerwoude, overleden op 02-07-1916 om 10.30 uur te Murmerwoude op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1854 te Dantumadeel met Beatrix Hendriks POSTMUS, 20 jaar oud, geboren op 21-12-1833 om 16.00 uur te Murmerwoude, overleden op 05-12-1890 om 23.00 uur te Murmerwoude op 56-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Feddes POSTMUS, Arbeider, en Antje Andries VRIESWIJK.
   2.  Antje Berends, geboren op 18-04-1834 om 10.00 uur te Murmerwoude, overleden op 11-02-1910 om 08.00 uur te Murmerwoude op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 26-06-1879 te Dantumadeel met Klaas Folkerts WIJNSMA, 38 jaar oud, Dagloner, geboren op 19-05-1841 om 17.00 uur te Wouterswoude, overleden op 27-08-1890 om 01.30 uur te Murmerwoude op 49-jarige leeftijd, zoon van Folkert Hijlkes WIJNSMA en Betske Douwes POSTMA.
   3.  Jan Berends, geboren op 28-07-1837 te Murmerwoude (zie 14).
   4.  Pieter Berends, geboren op 22-07-1840 om 20.30 uur te Murmerwoude, overleden op 01-06-1841 om 10.00 uur te Murmerwoude, 314 dagen oud. Overleden ten huize no 36.
   5.  Pieter Berends, Koopman, geboren op 20-08-1842 om 07.00 uur te Murmerwoude, overleden op 10-07-1905 om 03.30 uur te Murmerwoude op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-03-1868 te Dantumadeel met IJbeltje Jans de JAGER, 19 jaar oud, geboren op 21-06-1848 om 23.30 uur te Bergum, overleden op 27-06-1924 om 13.00 uur te Akkerwoude op 76-jarige leeftijd, dochter van Jan Ates de JAGER en Folkje Taekes JONGSMA.
   6.  Lutske Berends, geboren op 22-07-1845 om 01.00 uur te Murmerwoude, overleden op 30-08-1892 om 12.30 uur te Murmerwoude op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1868 te Dantumadeel met Ruurd Ages DOUMA, 27 jaar oud, Voerman, geboren op 12-11-1840 om 04.00 uur te Akkerwoude, overleden op 24-01-1926 te Dantumadeel op 85-jarige leeftijd, zoon van Age Ruurds DOUMA en Wijtske Lieuwes ROZEMA. Huwelijk is op 15 Juli 1930 door echtscheiding ontbonden. {Hij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 23-11-1893 te Dantumadeel met Sieuwke Johannes de JONG, 32 jaar oud, geboren op 17-04-1861 om 16.00 uur te Murmerwoude, dochter van Johannes Lieuwes de JONG en Eelkje Jans de JONG.}

30    Tjibbe Jippes HOEKSTRA, Koemelker, geboren op 21-12-1805 te Veenwouden, gedoopt op 12-01-1806 te Veenwouden, overleden op 28-11-1900 te Hardegarijp op 94-jarige leeftijd, zoon van Jippe Klazes HOEKSTRA (zie 60) en Sytske Tjibbes MELLEMA (zie 61).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1830 te Tietjerksteradeel met
31    Jitske Uilkes van der WAL, geboren circa 1807 te Veenwouden, overleden op 22-10-1866 te Hardegarijp, dochter van Uilke Alles van der WAL (zie 62) en Martsen Pieters FEENSTRA (zie 63).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Tjibbes, geboren op 05-02-1834 te Veenwouden (zie 15).

Generatie VI

 
32    Auke Cornelis de VRIES, Dagloner en arbeider, geboren op 07-02-1752 te Akkerwoude, gedoopt (DG) op 08-05-1778 te Akkerwoude, overleden op 30-05-1819 om 22.00 uur te Akkerwoude op 67-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 80, zoon van Cornelis Gelts (zie 64) en Grietje Haans (zie 65).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-05-1780 te Akkerwoude (NH) met
33    Tjitske Alles, geboren circa 1749 te Zwaagwesteinde, gedoopt (DG) op 03-11-1789 te Dantumawoude, overleden op 06-09-1826 om 19.00 uur te Akkerwoude. Overleden te huize nr. 80, dochter van Alle Jans (zie 66) en Baukje Hillebrants (zie 67).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Aukes, geboren circa 1783 te Akkerwoude, gedoopt (DG) op 27-04-1817 te Akkerwoude, overleden op 13-08-1847 om 24.00 uur te Akkerwoude. Ongehuwd overleden.
   2.  Kornelis Aukes, Arbeider, geboren op 20-03-1785 te Akkerwoude, gedoopt op 28-04-1816 te Dantumawoude, overleden op 29-01-1858 om 1300 uur te Akkerwoude op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 13-05-1813 te Dantumadeel met Grietje Wijgers FEDDEMA, geboren circa 1787 te Dantumawoude, gedoopt (DG) op 28-04-1816 te Dantumawoude, overleden op 18-08-1822 om 06.00 uur te Akkerwoude. Overleden te huize no 7, dochter van Wijger Douwes FEDDEMA en Akke Gerrits.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 10-05-1825 te Dantumadeel met IJmkje Tjeerds JELLEMA, 37 jaar oud, geboren op 21-04-1788 te Murmerwoude, overleden op 25-07-1842 om 11.00 uur te Akkerwoude op 54-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 13, dochter van Tjeerd Geerts JELLEMA, Lekeprediker, en Antje Jelles.
   3.  Alle Aukes, geboren circa 1789 te Akkerwoude (zie 16).

34    Gerrits Brants.
Ondertrouwd op 19-05-1789 te Harlingen. Op 26 mei attestatie afgegeven en met attestatie vertrokken, gehuwd voor de kerk op 03-06-1789 te Groningen met
35    Tjepkje Geerts OLTHOF, geboren rond 1766, overleden op 23-10-1826 om 10.00 uur te Dantumawoude.
Ondertrouwd (1) op 19-05-1789 te Harlingen. Op 26 mei attestatie afgegeven en met attestatie vertrokken, gehuwd voor de kerk op 03-06-1789 te Groningen met Gerrits Brants (zie 34).
Gehuwd (2) op 17-02-1805 te Veenwouden met Kornelis Roelofs OLTHOF, Schoenmaker, geboren rond 1765 te Noordhorn, overleden op 06-01-1845 om 07.00 uur te Dantumawoude.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maaike Gerrits (Brants) VEENSTRA, geboren circa 1793 te Grootegast (zie 17).

36    Johannes Hendriks VEENSTRA, van Murmerwoude.
Gehuwd voor de kerk op 21-02-1796 te Veenwouden met
37    Antje Mients, van Bergum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes, geboren circa 1797 te Veenwouden (zie 18).

38    Sijtse Haans, Koopman.
Gehuwd voor de kerk op 26-10-1794 te Murmerwoude. Beide van Murmerwoude met
39    Aaltje Sijbrens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jitske Sijtses ROS, geboren circa 1799 te Murmerwoude (zie 19).

40    Sytse Ruurds BOONSTRA, dagloner, geboren circa 1755 (gezindte: DG), overleden op 17-08-1814 om 17.00 uur te Murmerwoude. Overleden ten huize no 33, zoon van Ruurd Klazes (zie 80) en Sepkje Jelkes (zie 81).
Ondertrouwd op 23-04-1786 te Dantumawoude, gehuwd voor de kerk op 07-05-1786 te Dantumawoude (NH) met
41    Marijke Johannes van HOUTEN, geboren circa 1754, overleden op 29-09-1816 om 14.00 uur te Murmerwoude. Overleden ten huize no 10, dochter van Johannes Eelkes (zie 82) en Rinske Geerts (zie 83).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruurd Sytses, geboren 00-04-1787 te Dantumawoude (zie 20).

42    Tjipke Jans WESTRA, Koopman, geboren circa 1761 te Zwaagwesteinde. Crim. sent. Hof van Friesland nr. 231-21-2-1777
Tjipke jans, 16 jaar zoon van Jan Tjipkes te Kollumerzwaag heeft met Jan Alles en anderen willige boomen op een ander zijn grondgebied gekapt.
8 dagen op water en brood. en nr. 360-4-10-1797 Tjipke jans40 jaar koopman te Zwaagwesteinde 6 gulden boete voor deelname aan het Kollumer oproer. Overleden op 02-07-1844 om 13.00 uur te Zwaagwesteinde, zoon van Jan Tjipkes (zie 84) en Baukje Hendriks WESTRA (zie 85).
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-09-1783 met Elbertje Lammerts de BRUIN.
Gehuwd voor de kerk (2) rond 1786 met Tjitske Eelkes.
Gehuwd voor de kerk (3) op 27-09-1789 te Dantumawoude. Beide van Zwaagwesteinde met Tjitske Aans (zie 43).
Uit het derde huwelijk:
   1.  Baukje Tjipkes, geboren 1796 te Zwaagwesteinde (zie 21).
43    Tjitske Aans, geboren 1763 te Zwaagwesteinde, overleden op 18-11-1826 om 12.00 uur te Zwaagwesteinde, dochter van Aan Fokkes (zie 86) en Eelkje (zie 87).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 42).
 
44    Wijbren Fokkes van der MEULEN, geboren 00-00-1755 te Murmerwoude, overleden 00-11-1804 te Dantumawoude, zoon van Fokke Jelles (zie 88) en Beertje Harkes (zie 89).
Gehuwd voor de kerk op 04-01-1778 te Murmerwoude met
45    Wijtske Jans VENEMA, geboren 00-00-1759 te Achtkarspelen Surhuisterveen, overleden op 02-04-1827 om 04.00 uur te Murmerwoude, *Overleden ten huize no 42. Zij neemt als weduwe voor haar kinderen de naam van der Meulen aan. (Maire Dantumadeel fol 58), dochter van Jan Freeks (zie 90) en Janke (zie 91).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wijbrens, geboren circa 1792 te Akkerwoude (zie 22).

46    Johannes Lieuwes NIEUWENHUIS, gedoopt op 01-08-1751 te Akkerwoude, overleden op 16-05-1817 om 09.00 uur te Akkerwoude op 65-jarige leeftijd, zoon van Lieuwe Johannes (zie 92) en Wijtske Bastiaans (zie 93).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-11-1779. Hij van Akkerwoude zij van Dantumawoude met
47    Sjoukje Jans, geboren rond 1753, gedoopt op 14-05-1795. Gedoopt op belijdenis, overleden op 17-06-1820 om 11.00 uur te Akkerwoude, dochter van Jan Oenes (zie 94) en Tetje Bonnes (zie 95).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Johannes, geboren op 12-03-1783 te Akkerwoude (zie 23).

48    Douwe Johannes HALBESMA, Landbouwer, rentenier, geboren op 06-02-1758 te Dantumawoude. Landbouwer te Dantumawoude, in 1825 rentenier, (de boerderij stond tegenover Kl. Sj. van der Galiën) Van boven-genoemde boerderij was de fam. Schartzenbergh in 1788 eigenaar terwijl Douwe Johannes daar in bezit was van 50 pondemaat land. Bijlagen Siviele Sententies Hof van Friesland 1071-5 op 3 Januari 1794. Lieuwe en Douwe Johannes huislieden in de Valom als testementaire administratoren van hun wijlen groot-vader Douwe Johannes, in leven huisman in de Valom contra Maria Wendelaar gesterkt met haar man Jacob Bonga koopman te Dokkum, erfgenaam van haar vader notaris Evert Wendelaar. Gedoopt (DG) op 04-05-1781 te Dantumawoude, overleden op 02-01-1828 om 11.30 uur te Dantumawoude op 69-jarige leeftijd. Ovwerleden te huize no 16, zoon van Johannes Douwes (zie 96) en Eekjen Halbes (zie 97).
Landbouwer te Dantumawoude. In 1825 rentenier. De boerderij stond tegenover Kl. Sj. van der Galiën en was in 1788 eigendom van de familie Schartzenbergh terwijl Douwe Johannes daar in bezit was van 50 pondemaat land. Bijlagen Siviele Sententies Hof van Friesland 1071-5. Op 3 Januari 1794. Lieuwe en Douwe Johannes huislieden in de Valom als testementaire administratoren van hun wijlen grootvader Douwe Johannes in leven huisman in de Valom contra Mari Wendelaar gesterkt met haar man Jacob Bonga koopman te Dokkum, erfgenaam van haar vader notaris Evert Wendelaar. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-07-1780 te Driesum met de 22-jarige
49    Jelske Annes ANNEMA, geboren op 23-10-1757 te Dantumawoude, gedoopt (DG) op 04-05-1781, overleden op 06-07-1820 om 21.00 uur te Dantumawoude op 62-jarige leeftijd. Overleden te huize no 16, dochter van Anne Theunis (zie 98) en Lijsbert Tjeerds (zie 99).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Douwes, geboren rond 1780 te Dantumawoude.
   2.  Lysbert Douwes, geboren op 30-05-1781 te Dantumawoude, overleden op 01-01-1846 om 19.30 uur te Akkerwoude op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-07-1805 te Dantumawoude met Jan Minnes MINNEMA, 21 jaar oud, Assessor en landbouwer, geboren op 02-01-1784 te Dantumawoude, gedoopt op 25-01-1784 te Dantumawoude, overleden op 21-09-1848 om 11.00 uur te Akkerwoude op 64-jarige leeftijd, zoon van Minne Minnes MINNEMA, Smid, en Antje Jans van der WOUDE.
   3.  Johannes Douwes, geboren op 14-03-1783 te Dantumawoude (zie 24).
   4.  Anne Douwes, geboren 1786 te Dantumawoude, overleden 1786 te Dantumawoude.
   5.  Anne Douwes, Landbouwer, geboren op 02-04-1788 te Dantumawoude, gedoopt (DG) 11-1814, overleden op 28-06-1867 om 01.30 uur te Akkerwoude op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 28-05-1814 te Dantumadeel met Maaike Wiegers WIEGERSMA, 19 jaar oud, geboren op 22-01-1795 te Akkerwoude, overleden op 09-03-1825 om 13.00 uur te Akkerwoude op 30-jarige leeftijd. Overleden te huize no 38, dochter van Wieger Martens WIEGERSMA, Landbouwer, en Akke Andries SIKKEMA.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 01-05-1829 te Dantumadeel met Ytje Hepkes HOEKSTRA, 28 jaar oud, geboren op 23-01-1801 te Dantumawoude, overleden op 01-06-1883 om 03.00 uur te Dantumawoude op 82-jarige leeftijd, dochter van Hepke Geerts HOEKSTRA, Landbouwer en vervener, en Antje Harmens RINTJEMA.
   6.  Akke Douwes, geboren op 14-04-1792 te Dantumawoude, overleden op 22-02-1847 om 03.00 uur te Akkerwoude op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1814 te Dantumadeel met Andries Wiegers WIEGERSMA, 21 jaar oud, Landbouwer, geboren op 27-07-1792 te Akkerwoude, overleden op 17-01-1872 om 19.00 uur te Akkerwoude op 79-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 56, zoon van Wieger Martens WIEGERSMA, Landbouwer, en Akke Andries SIKKEMA.
   7.  Theunis Douwes, geboren circa 1794 te Dantumawoude. Uit de Volkstelling van 1829 blijkt dat hij in huis 22a te Dantumawoude woont.Hij bezit ook een aaltal percelen weiland (5.15.00 hectare) een strook bouwland (1.72.30 hectare) en een rietpoel (5.15.00 hectare) De percelen liggen ten noorden van Dantumawoude. Overleden op 03-06-1858 om 11.00 uur te Dantumawoude. Ongehuwd overleden.
   8.  Grietje Douwes, geboren 1797 te Dantumawoude.
   9.  Jelske Douwes, geboren circa 1805 te Dantumawoude.

50    Hessel Hedmans DANTUMA, geboren circa 1750 te Dantumawoude, gedoopt (DG) op 06-11-1778 te Dantumawoude, overleden op 15-01-1800 te Murmerwoude, zoon van Hedman Roelofs (zie 100) en Jelske Ringers (zie 101).
Gehuwd voor de kerk op 29-06-1777 te Murmerwoude met
51    Wijtske Binnes, geboren circa 1750, gedoopt op 06-11-1778 te Dantumawoude, overleden op 28-01-1787, dochter van Binne Tjeerds (zie 102) en Antje Martens (zie 103).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Hessels, geboren op 14-12-1784 te Murmerwoude (zie 25).

52    Jan Hendriks, gardenier, geboren op 07-06-1777 te Rinsumageest, gedoopt op 22-06-1777 te Rinsumageest, overleden op 16-12-1845 om 21.00 uur te Rinsumageest op 68-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans (zie 104) en Jeltje Franses (zie 105).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-05-1803 te Rinsumageest. Zij van Rinsumageeest met
53    IJkjen Cornelis SCHURINGA, geboren circa 1777 te Nijkerk, overleden op 29-09-1852 om 15.00 uur te Rinsumageest, dochter van Kornelis SCHURINGA (zie 106) en Gertje (zie 107).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans TUINSTRA, geboren op 11-02-1804 te Rinsumageest (zie 26).

54    Hette Wijtses HETTEMA, geboren op 22-04-1765 te Veenwouden, gedoopt op 12-05-1765 te Veenwouden, overleden op 12-12-1838 om 23.00 uur te Murmerwoude op 73-jarige leeftijd, zoon van Wijtze Klazes (zie 108) en Marijke Kornelis van ECK (zie 109).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Akkerwoude met de 23-jarige
55    Durkje Minnes PLANTINGA, geboren op 28-02-1772 te Akkerwoude, gedoopt op 22-03-1772 te Akkerwoude, overleden op 06-04-1848 om 16.00 uur te Murmerwoude op 76-jarige leeftijd, dochter van Minne Sjoerds (zie 110) en Lijsbet Paulus (zie 111).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtse, Molenaarsknecht, geboren op 01-09-1796 te Murmerwoude, gedoopt op 25-09-1796 te Murmerwoude, overleden op 11-07-1881 om 04.00 uur te Bergum op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 20-05-1821 te Kollum met Wijtske Jans KEUNING, 25 jaar oud, Naaister, geboren op 17-03-1796 te Kollum, gedoopt op 17-04-1792 te Kollum, overleden op 05-06-1843 om 08.00 uur te Kollum op 47-jarige leeftijd. Overleden in wijk A ten huize nr. 185, dochter van Jan Andries KEUNING, Timmerman, en Antje Andries.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 16-05-1856 te Achtkarspelen met Wijtske van der SCHORS, geboren rond 1795 te Surhuisterveen. Dochter van Jacob van der Schors en Jetske van der Ploeg, overleden op 06-05-1869 om 21.00 uur te Surhuisterveen.
   2.  Lijsbert, geboren op 16-02-1799 te Murmerwoude, gedoopt op 17-03-1799 te Murmerwoude.
   3.  Marijke Hettes, geboren op 07-12-1802 te Murmerwoude (zie 27).
   4.  Falke, geboren op 14-02-1806 te Murmerwoude, gedoopt op 07-04-1806 te Murmerwoude, overleden op 18-11-1857 om 17.00 uur te Franeker op 51-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden in wijk TW ten huize. nr 26.
   5.  Jitske, geboren op 11-03-1810 te Murmerwoude, gedoopt op 08-04-1810 te Murmerwoude, overleden op 25-12-1902 om 20.00 uur te Wouterswoude op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1836 te Dantumadeel met Alle Jans WESTRA, Boerenknecht, geboren rond 1806 te Dantumawoude, zoon van Jan Alles en Ytje Falks WESTRA.

56    Egbert Berends de VRIES, Gaardenier, geboren op 25-09-1777 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 12-10-1777 te Westergeest, overleden op 22-03-1850 om 02.00 uur te Westergeest op 72-jarige leeftijd. Overleden ten huize no.33, zoon van Berend Egberts de VRIES (VEENSTRA) (zie 112) en Jetske Wijtzes de VRIES (zie 113).
Ondertrouwd te Morra en Westergeest, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 19-05-1799 te Oudwoude met de 19-jarige
57    Lutske Pieters DIJKSTRA, geboren op 28-06-1779 te Morra, gedoopt op 18-07-1779 te Morra, overleden op 20-01-1844 om 05.00 uur te Westergeest op 64-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 37, dochter van Pieter Tjallings DIJKSTRA (zie 114) en Aagje Valks DIJKSTRA (zie 115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagtje Egberts, geboren op 15-03-1800 te Oudwoude, gedoopt (HN) op 06-04-1800 te Oudwoude.
   2.  Aagtje Egberts, geboren op 28-02-1802 te Westergeest, gedoopt (NH) op 28-03-1802 te Oudwoude, overleden op 25-01-1881 om 03.00 uur te Kollum op 78-jarige leeftijd. Overleden in wijk B ten huize no 101
In de overlijdensakte wordt zij Akke de Vries genoemd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 13-06-1846 te Kollumerland met Hinne Hayes de VRIES, 53 jaar oud, Landbouwer, geboren op 18-05-1793 te Westergeest, overleden op 20-06-1847 om 08.00 uur te Westergeest op 54-jarige leeftijd. Overleden ten huize 31a te Westergeest, zoon van Haye Hinnes de VRIES en Hiltje Oenses VEENSTRA. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-03-1820 te Kollum met Froukje Jacobs van der BIJL, geboren 1805 te Kollum, overleden op 27-08-1835 om 14.00 uur te Kollum. Overleden in wijk L ten huize no 30, dochter van Jacob Meinderts en Froukje Luitjens.}
   3.  Jitske Egberts, geboren op 13-02-1804 te Westergeest, gedoopt (NH) op 16-03-1804 te Oudwoude, overleden op 03-05-1877 om 16.00 uur te Westergeeswt op 73-jarige leeftijd, 6verleden ten huize no 73.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-11-1828 te Kollumerland met Roelof Wessels ROZENDAL, 24 jaar oud, Arbeider, geboren op 25-09-1804 te Oudwoude, gedoopt op 14-10-1804 te Oudwoude, overleden op 18-05-1831 om 11.00 uur te Westergeest op 26-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 39, zoon van Wessel Siegers ROZENDAL en Neeltje Roelofs BOERSMA.
Ondertrouwd (2) te Kollumerland, gehuwd op 37-jarige leeftijd op 05-06-1841 te Kollumerland met Daniël Fokkens POSTMA, 28 jaar oud, Arbeider, geboren op 22-03-1813 om 23.00 uur te Westergeest, overleden op 20-05-1859 om 04.00 uur te Westergeest op 46-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 61, zoon van Fokke Jans POSTMA en Lamke Daniëls BOSMA. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1840 met Fokje Gabes TRIEMSTRA.}
   4.  Berend Egberts, geboren op 25-05-1806 te Westergeest (zie 28).
   5.  Pieter Egberts, Arbeider, geboren op 28-11-1808 te Westergeest, gedoopt (NH) op 22-01-1809 te Westergeest, overleden op 29-05-1869 te Zevenhuizen (Leek) op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-05-1840 te Kollum met Grietje Jans MOLENSTRA, 34 jaar oud, Dienstmeid, geboren op 03-10-1805 te Kollum, dochter van Jan Durks MOLENSTRA en Jantje Willems de VRIES.
   6.  Klaas Egberts, geboren op 13-01-1811 te Westergeest, gedoopt (NH) op 10-02-1811 te Westergeest, overleden op 07-03-1881 om 02.00 uur te Oudwoude op 70-jarige leeftijd. Overledenin wijk B ten huize nr. 49.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1836 te Kollumerland met Eelkje Tijmens KOOPMANS, 24 jaar oud, geboren op 22-07-1811 te Sloten, gedoopt op 28-07-1811 te Sloten, overleden op 12-10-1886 om 18.00 uur te Oudwoude op 75-jarige leeftijd. Overleden in wijk B ten huize nr. 59, dochter van Tijmen Jacobs KOOPMANS en Sjoerdtje Wiebes van der WOUDE.
   7.  Jarig Egberts, geboren op 24-11-1813 om 23.00 uur te Westergeest, overleden op 14-11-1813 om 20.00 uur te Westergeest. Overleden ten huize nr. 77.
   8.  Jarig Egberts, Arbeider, geboren op 21-03-1815 om 03.00 uur te Westergeest, overleden op 09-12-1869 om 14.30 uur te Westergeest op 54-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr 49.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-05-1852 te Kollumerland met Bontje Binnes BRINKMAN, 27 jaar oud, geboren op 17-06-1824 om 23.30 uur te Westergeest, overleden op 09-10-1869 om 18.00 uur te Westergeest op 45-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 47, dochter van Binne Libbes BRINKMAN en Grietje Rinderts BINNEMA.
   9.  Antje Egberts, geboren op 13-11-1817 om 10.00 uur te Westergeest, overleden op 04-02-1895 om 02.00 uur te Westergeest op 77-jarige leeftijd. Overleden in wijk B nr. 41.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-03-1843 te Kollumerland met Koene Thomas DALMAN, 21 jaar oud, Arbeider, geboren op 13-04-1821 te Westergeest, zoon van Thomas Pieters DALMAN en Maria Hendriks van der VEEN.
   10.  Ebeltje Egberts, geboren op 08-09-1820 om 15.00 uur te Westergeest, overleden op 07-10-1897 om 07.00 uur te Westergeest op 77-jarige leeftijd. Overleden in Wijk B ten huize no 96.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-05-1846 te Kollumerland met Pieter Thomas DALMAN, 27 jaar oud, Arbeider, geboren op 19-10-1818 te Zwaagwesteinde, overleden op 16-05-1883 om 10.00 uur te Westergeest op 64-jarige leeftijd. Overleden in wijk B ten huize no 72, zoon van Thomas Pieters DALMAN en Maria Hendriks van der VEEN.

58    Jan Eelkes MONSMA, Voerman, geboren op 17-09-1774 te Akkerwoude, overleden op 29-06-1856 te Leek op 81-jarige leeftijd, zoon van Eelke Rinses MONSMA (zie 116) en Lijsbeth Jans (zie 117).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 19-08-1798 te Dantumawoude (DG). Afkomstig van Wierum met
59    Antje Jurks WIERSMA, geboren circa 1769 te Oudwoude, gedoopt op 09-02-1792 te Oudwoude, overleden op 06-05-1854 om 18.00 uur te Murmerwoude, dochter van Jurk Pieters WIERSMA (zie 118) en Aafke Sjoerds (zie 119).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafke Jans, geboren 12-1806 te Murmerwoude (zie 29).

60    Jippe Klazes HOEKSTRA, Veenbaas, geboren op 27-05-1779 te Veenwouden, gedoopt op 20-06-1779 te Veenwouden, overleden op 13-01-1845 om 14.00 uur te Veenwouden op 65-jarige leeftijd, zoon van Klaas Jelles HOEKSTRA (zie 120) en Aalje Klazes (zie 121).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 18-05-1800 te Veenwouden met de 21-jarige
61    Sytske Tjibbes MELLEMA, geboren op 03-11-1778 te Veenwouden, overleden op 01-07-1828 te Tietjerksteradeel Hardergarijp op 49-jarige leeftijd, dochter van Tjebbe Melles MELLEMA (zie 122) en Trijntje Willems (zie 123).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjibbe Jippes, geboren op 21-12-1805 te Veenwouden (zie 30).

62    Uilke Alles van der WAL, Kastelijn en Timmerman, geboren circa 1762 te Veenwouden, overleden op 21-07-1836 om 11.00 uur te Veenwouden, zoon van Alle Gosses van der WAL (zie 124) en Antje Wijbes (zie 125).
Gehuwd voor de kerk op 11-03-1787 te Veenwouden met de 18-jarige
63    Martsen Pieters FEENSTRA, geboren op 15-01-1769 te Garijp, gedoopt op 17-06-1779 te Garijp, overleden op 27-12-1842 om 19.00 uur te Veenwouden op 73-jarige leeftijd, dochter van Pijtter Jansz (FEENSTRA) (zie 126) en Tetje/Tjeerdje Gaeles (zie 127).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jitske Uilkes, geboren circa 1807 te Veenwouden (zie 31).

Generatie VII

 
64    Cornelis Gelts, Arbeider, geboren rond 1715, gedoopt 11-1733 te Murmerwoude, zoon van Gelt Cornelis (zie 128) en Tijtje Jochums (zie 129).
Gehuwd voor de kerk op 15-10-1744 te Akkerwoude (NH) met
65    Grietje Haans, geboren circa 1720, gedoopt (DG) 1744 te Dantumawoude, overleden circa 1770.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gelt Cornelis de VRIES, Landbouwer, geboren rond 1744. Boer in Wouterswoude in 1808. Civiele Sententies Nr 1156-1, gedoopt (DG) op 08-05-1778 te Dantumawoude, overleden op 13-11-1826 om 09.30 uur te Driesum. Overleden ten huize nr. 8.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-05-1776 te Akkerwoude met Aaltje Binnes, 20 jaar oud, geboren op 06-02-1756 te Dantumawoude, overleden voor 1807, dochter van Binne Jelles en Tjeke Gerrits.
Gehuwd voor de kerk (2) op 15-02-1807 te Damwoude (DG) met Neeltje Geerts WOUDSTRA, 42 jaar oud, geboren op 07-10-1764 te Driesum, overleden op 28-09-1842 om 17.00 uur te Driesum op 77-jarige leeftijd, dochter van Geert Thomas en Gertje Johannes.
   2.  Auke Cornelis de VRIES, geboren op 07-02-1752 te Akkerwoude (zie 32).
   3.  Sijbren Cornelis de VRIES, Landbouwer, geboren circa 1756, gedoopt (DG) op 08-05-1778 te Dantumawoude, overleden op 14-06-1829 om 19.00 uur te Bergum.
Overleden ten huize no. 13.
Gehuwd voor de kerk op 18-05-1777 te Akkerwoude met Hiltje Ydes, geboren circa 1758, overleden op 30-09-1836 om 05.20 uur te Bergum. Overleden ten huize nr. 39, dochter van IJde Freerks en Sieuke Jelles.

66    Alle Jans, Arbeider.
Gehuwd met
67    Baukje Hillebrants.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske Alles, geboren circa 1749 te Zwaagwesteinde (zie 33).

80    Ruurd Klazes, Arbeider, geboren circa 1700, gedoopt (DG) op 02-12-1735 te Akkerwoude, overleden op 10-07-1765.
Gehuwd voor de kerk op 19-05-1735 te Akkerwoude (DG) met
81    Sepkje Jelkes, overleden op 10-11-1779, dochter van Jelke Nannes (zie 162) en Ymkje Sytses (zie 163).
Uit dit huwelijk:
   1.  Folkert Ruurds BOONSTRA, Arbeider, geboren circa 1744 te Murmerwoude, overleden op 13-02-1828 om 08.00 uur te Wouterswoude. Overleden ten huize no 25.
Ondertrouwd (1) op 27-04-1770 te Holwerd, gehuwd voor de kerk op 06-05-1770 te Marrum. Folkert Ruurds van Holwerd en Baukje Romkes van Marrum.
Met attestatie naar Murmerwoude met Boukje Tjallings.
Gehuwd (2) met Tjitske Jelles, overleden 1797 te Murmerwoude.
   2.  Sytse Ruurds BOONSTRA, geboren circa 1755 (zie 40).
   3.  Jelke Ruurds, geboren circa 1760, gedoopt (DG) op 01-05-1779, overleden op 09-09-1799 te Dantumadeel.

82    Johannes Eelkes.
Gehuwd met
83    Rinske Geerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijke Johannes van HOUTEN, geboren circa 1754 (zie 41).

84    Jan Tjipkes, Koemelker, geboren 1736, zoon van Tjipke Djoerds (zie 168) en Trijntje Foppes (zie 169).
Gehuwd voor de kerk op 19-06-1757 te Dantumawoude met
85    Baukje Hendriks WESTRA, geboren 1736/1737 te Zwaagwesteinde, gedoopt op 16-06-1737 te Dantumawoude, overleden op 27-01-1820 om 23.00 uur te Zwaagwesteinde. Overleden ten huize no 46, dochter van Hendrik Feijes WESTRA (zie 170) en Eelkje Jans (zie 171).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjipke Jans WESTRA, geboren circa 1761 te Zwaagwesteinde (zie 42).

86    Aan Fokkes.
Gehuwd met
87    Eelkje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske Aans, geboren 1763 te Zwaagwesteinde (zie 43).

88    Fokke Jelles, Arbeider, geboren circa 1714, zoon van Jelle Dids (zie 176) en Wopkjen Fockes (zie 177).
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-09-1734 te Akkerwoude met Trijntje Sikkes.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-04-1742 te Veenwouden met Beertje Harkes (zie 89).
Gehuwd voor de kerk (3) op 21-01-1770 te Murmerwoude met Beitske Hendriks, 39 jaar oud, geboren op 10-09-1730 te Veenwouden, overleden op 30-06-1773 te Veenwouden op 42-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Wijbren Fokkes van der MEULEN, geboren 00-00-1755 te Murmerwoude (zie 44).
Uit het derde huwelijk:
   2.  Hendrik Jelles, geboren op 21-04-1771 te Murmerwoude, gedoopt op 08-09-1771 te Murmerwoude.
   3.  Beitske Jelles, geboren op 23-06-1773 te Murmerwoude, gedoopt op 15-07-1773 te Murmerwoude.
89    Beertje Harkes, overleden op 19-07-1768 te Veenwouden.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 88).
 
90    Jan Freeks.
Gehuwd met
91    Janke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Jans VENEMA, geboren 00-00-1759 te Achtkarspelen Surhuisterveen (zie 45).

92    Lieuwe Johannes, Welgestelde boer, gedoopt op 18-04-1723 te Murmerwoude, zoon van Johannes Wiegers (zie 184) en Tjitske Lieuwes (zie 185).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 13-02-1746 te Akkerwoude met de 18-jarige
93    Wijtske Bastiaans, gedoopt op 25-01-1728 te Akkerwoude, dochter van Bastiaan Rintjes (zie 186) en Geesjen Alberts (zie 187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Lieuwes, gedoopt op 02-02-1749 te Akkerwoude, overleden voor 1751.
   2.  Johannes Lieuwes NIEUWENHUIS, gedoopt op 01-08-1751 te Akkerwoude (zie 46).
   3.  Grietje Lieuwes, gedoopt op 02-12-1753 te Akkerwoude.
   4.  Sjoukje Lieuwes, geboren op 14-12-1760 te Akkerwoude, gedoopt op 11-01-1761 te Akkerwoude.
   5.  Antje Lieuwes, geboren op 16-02-1764 te Akkerwoude, gedoopt op 11-03-1764 te Akkerwoude.

94    Jan Oenes.
Gehuwd voor de kerk op 21-08-1740 te Akkerwoude met
95    Tetje Bonnes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukje Jans, geboren rond 1753 (zie 47).

96    Johannes Douwes, Koopman Ontvanger en bijzitter en mederechter, geboren circa 1717 te De Valom. In 1748 was hij samen met zijn vader en Willem Jochums eigenaar van stem 7 te Dantumawoude en in 1748 en 1768 eigenaar van stem 19 en 20 te Dantumawoude. Na zijn huwelijk met Eelkjen Halbes was hij boer in de Valom. Op 4 December 1739 werd hij gedoopt in de Doopsgezinde gemeente en 13 Februari ging hij op voorgaande belijdenis des geloofs over naar de Ned. Herf. kerk van Dantumawoude. Het is onbekend wat de reden voor deze overstap is geweest. Mogelijk heeft meegespeeld dat overheids functies slecht bekleed mochten worden door mensen die tot de Gereformeerden Kerk behoorden.In de Doopsgezinde kerk te Dantumawoude is de familiebank waarop de wapens van Douwe Johannes en Eelkje Halbes. In de Ned. Herf. kerk te Dantumawoude is een gelijk wapen opde ballustrade van het orgel

, gedoopt (DG) op 04-12-1739 te Dantumawoude, overleden op 24-02-1780 te De Valom. Begraven op het Kerkhof van de Ned. H. kerk te Dantumawode waar zijn grafsteen nog staat. "Anno 1780 den 24 Febr, is overleden de eersane Johannes Douwes, in leven oud mederegter over Dantumadeel in de ouderdom van 64 jaren en enige weken, ligt hier begraven, begraven te Dantumawoude (kerk), zoon van Douwe Johannes (zie 192) en Blijke Sytses (zie 193).
Gehuwd 1749 met
97    Eekjen Halbes, geboren op 06-12-1728 te De Valom. In het lidmatenboek van de Doopsgezinde gemeente wordt Ykjen Halbes niet genoemd, Zij wordt genoemd in het Autorisatieboek van Dantumadeel, Yeckjen Halbes old in het 4e jaar, nagelaten dochtertje van wijlen Halbe Halbes ende Antie Harmens, in tijden echtelieden in de Valom onder Damwoude, versturven Requirente ter eenre en Ringer Hessels in de Valom, des Requiranten old oom Pytter Harmens in Akkerwoude, des requiranten volle oom van moeders wegen ende Douwe Johannes, huisman in de Valom , requireerende ter anderen zijden. (29 Januari 1733) Ringer Hessels (Hesling) en Pytter Harmens werden dus als voogden over haar benoemd, terwijl de administratie over haar bezittingen werd gevoerd door de voogd Douwe Johannes, de vader van Johannes Douwes, Het jonge weesje werd opgenomen in het gezin van haar oud oom Ringer Hessels gehuwd met Grietje Joeckes. Uit het huwelijk van Johannes en Ykjen Halbes werden 11 kinderen geboren, een dochtertje is jong overleden,

Halbe Halbes, de vader van Eekjen, was afkomstig van De Valom en daar huisman. Hij is geboren omstreeks 1673 en aldaar overleden op 20 november 1732. Hij was een zoon van boer Halbe Keimpes en Yck Jentses.

In 1671 werd in Veenwouden een Oege Lourenses geboren, zoon van Lourens Keimpes en Tjaltje Jelles. Hij is overleden voor maart 1699. Huwde op 19 okt. 1696 met Maeycke Oedses, dochter van Oeds Hedmans en Jelske Jans, van Dantumawoude. Zij was eerder gehuwd met Dirk Annes en huwde later met Tabe Eintes. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren: Tjaltje Oeges, die op 15 september 1720 huwde met Tjallingh Thyssens, afkomstig van Akkerwoude, * sept. 1695, + A'w 4.11.1774. Zoon van Thijs Klazes en Janke Thyssens. Deze laatste bewering moet nog onderzocht worden.

In 1710 koopt hij een boerderij voor 2800 Carolusguldens. Is dan vrijgezel. Later ook armdienaar van de doopsgezinden te Dantumawoude.
Koopbrief 5 mei 1713, proclamaties 15.5 26.6 en 10.7.1713. Rein Lourenses en Halbe Halbes beiden in de Vallom doen pro-clameren "seekere 4 pondematen mieden de westermieden genaemt onder den dorpe Collumerswaegh westeinde gelegen" enz. "ende verkopers bij acte van seperatie van de verdere erf- genamen wijlen Pytter Jensis aengekomen", in coop becomen van Fedde Jacobs in de Vallom als vader en voorstander over zijne kinde-ren bij wijlen Folck Douwes in echte verweckt ende Jan Ates, als man en voogd over Betske Douwes tot Hallum, voor de somma van eenhondert goudguldens.
Op 17 juni 1720 is Rein Lourenses erflater (ongeveer twee maanden eerder gestorven); erfgenaam Halbe Halbes, huisman in De Valom, als naaste bloed en enige erfgenaam. (Hoe zit dit?)
Halbe Halbes liet rond 1730 een boerderij bouwen ten NO van de brug in De Valom (zie Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Dantumadeel, door Herma van den Berg). Antie Harmens (was al eerder overleden). Kind: Yeckjen Halbes in 't 4e jaar. Curatoren: Ringer Hessels in de Valom, olde oom; Pytter Harmens in Akkerwoude volle oom van moederswegen; Douwe Johannes, huysman in de Valom. Volgens weesrekeningen (vanaf 1733) had Halbe Hal-bes voor ▌ 3649 aan obligaties uitstaan; het boelgoed bracht ▌ 2941 op, en er was ▌ 1135 aan "leggent gelt", dus buiten onroerend goed ▌ 7725. In 1738 nog inkomsten over renten, landhuur enz. ▌ 4000. Verder onder meer "200 elsen bomen, 1 g 4 st wegens sekere sloten in de nieuwe heidkamp".
Halbe Halbes was later gehuwd met Antje Harmens, geboren te Zwaagwesteinde rond 1705, gedoopt op 13 nov. 1728 (dps), overleden De Valom 29 jan. 1733. Dochter van Harmen Hessels en ..... Gedoopt (NH) op 24-08-1777, overleden op 04-05-1809 te De Valom op 80-jarige leeftijd. Heden morgen, om één uur, ontsliep zeer zagt, onze waarde Moeder, EEKJEN HALBES, Wed. wylen den Old Mede rechter Johannes Douwes, door toenemenden zwakheid en verval van Krachten, bezweek zy in den gezegenden Ouderdom van ruim 80 Jaren. Met dankbare erkentenis aan den Wyzen en goeden Albestuur-der, bezeffen Wy 't voorregt zo lang een Moeder te hebben bezeten, aan wien wy gedurende haare Leeftyd, door ware hoogachtinge en Kinderlyken eerbied, regthartelyk waren geboeid; - gezegend was zy, niet alleen in tydelyke middelen, maar ook met een talryk Kroost, ze van Kinderen, Kinds-kinderen, Over-kinds-kinderen, en Aanbehuwden, ten getalle van-één-hondert en vier; zagtaardig van geest, gulhartig en gemeenzaam in den omgang, medelydend en gevoelig omtrent Ongelukkigen, barmhartig en weldadig voor Armen-en Behulphoevenden, zullen velen het gemis van zulk een Pand verloren te hebben, met ons betreuren, en hare nagedagtenis in zegening bewaren.

VALOM (onder Damwoude) den 4 van Bloeim. 1809


LIEUWE JOHANNES, Mede uit naam van myne Broeders en Zusters, begraven te Dantumawoude, dochter van Halbe Halbes (zie 194) en Antie Harms (zie 195).
Uit dit huwelijk:
   1.  Blijke Johannes HALBESMA, geboren op 31-01-1750 te De Valom, gedoopt op 07-05-1773, overleden op 02-11-1826 om 10.00 uur te De Valom op 76-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 85

Aantekeningen in het dagboek van Sake Reitzes Dijkstra

Den 2 November 1826 des morgens om 10 uur is Blijke Johannes overleden in den ouderdom van 77 jaren.Echtgenote van Geert Hessels Hesling Grijze moeder, rust gij zagt de loop hier op aard is volbragt schoon opgeruimd, en blij van hart moest gij beswijken, welk een smart voor kinderen, echtgenoot, ja meer betreuren uw gemis Zo zeer. Zij waar zo opgeruimd van geest en voor het sterven niet bevreest. O neen, verstand en deugd en moed was ook bij haar het hoogste goed weldadig en meedeelzaamheid bekroonde zij met wijs beleid. God zag haar werk en mint de deugd nu zij oogst zij ware hemelvreugd wie deugt bemint en hoog wadeert wordt niet hemelrijk geweert
Damwoude S. R. Dijkstra

.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 09-12-1770 te Dantumawoude. Geert en Blijke woondenn tot 1786 op een boerderij in de Valom waarna zij vetrekken naar een boerderij te Rinsumageest. Na 12 jaar keren zij weer terug naar de Valom . Ringer Hessels, een broer van Geert, neemt dan de boerdrij over. Geert wordt dan Kastelein en winkelier. De herberg staat te noorden van de Valomsterbrug. Ondertussen is hij ook eigenaar geworden van Het Tolhuis. Echtgenoot is Geert Hessels HESLING, 21 jaar oud, Landbouwer, veehouder, winkelier en kastelein, geboren op 01-08-1749 te De Valom, gedoopt op 07-05-1771, overleden op 31-10-1830 om 18.00 uur te De Valom op 81-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 85, zoon van Hessel Ringers, Landbouwer, en Sjoukje Geerts.
   2.  Antje Johannes HALBESMA, geboren op 12-03-1752 te De Valom, overleden op 27-11-1826 om 16.00 uur te Rinsumageest op 74-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 1

Aantekeningen in het dagboek van Sake Reitzes Dijkstra

Den 27 September 1826 des avonds 4 uur is Antje Johannes in de ouderdom van ruim 74 jaar. Huisvrouw van Ringer Hessels. Stil en vreedzaam op dees aarde. Haar leven blonk in deugd en waarde, Schoon afgeleefd en oud van dagen bleef zij een ?????? welbehagen. Nu rust zij zagt in 't aadrijks schoot, ontrukt aan kinderen egtgenoot, maar zij der armoes hulp in lijden zal haar nu meer in God verblijden. God zag haar weg en ????? de deugd en schenk aan ????? een Hemelvreugd

S. R. Dijkstra
Damwoude
.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-10-1774 te Driesum. Ringer en Antje woonde op een boerderij te Rinsumageest waar eerst zijn broer Geert en Blijke woonden met Ringer Hessels HESLING, 23 jaar oud, Veehouder, geboren op 26-08-1751 te De Valom, overleden op 01-06-1832 om 04.00 uur te Rinsumageest op 80-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 1, zoon van Hessel Ringers, Landbouwer, en Sjoukje Geerts.
   3.  Ytje Johannes HALBESMA, geboren op 17-12-1753 te De Valom, gedoopt (DG) op 05-05-1786 te Dantumawoude. In 1744 erfde zij de boerderij bij de hoge brug te Rinsumageest van Ytje Johannes, vrouw van Feije Jouckes. Douwe Johannes 1/2 Auc Douwes 1/6 en Foppe Hemkes wed. 1/6. Bij het huwelijk van haar dochter Aukje Jans Viersen in 1833 kon zij niet schrijven uit hoofde van zwakheid des gezigts. Overleden op 30-01-1843 om 13.00 uur te Rinsumageest op 89-jarige leeftijd. Overleden te huize no 4.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 04-04-1773 te Raard. Harmen en Ytje woonden in 1773 in Raard en in 1775 op de boerderij bij de Hoge brug te Rinsumageest. Reël Kohier 1780 36-24 20 fl 290 huur ? Floreenkohier 1798 nr 36 104 pondemaat. Echtgenoot is Harmen Tjerk RINTJEMA, 21 jaar oud, Veehouder, geboren op 10-08-1751 te Betterwird, overleden op 02-09-1785 te Rinsumageest op 34-jarige leeftijd, zoon van Tjerk Harmens, Landbouwer en Boer, en Antje Binnes.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 31-08-1788 te Rinsumageest (NH). Den 31 Aug. 1788 zijn na 3 voorgaande Zondaagchen proclamatiën, waar van den laatsten was denzelve dato, in den huwelijken staat alhier bevestigd Jan Jacobs en Ytje Johannes beide van Rinsumageest. (DTB NH. kerk van Rinsumageest) met Jan Jacob VIERSEN, 24 jaar oud, Landbouwer, geboren op 19-11-1763 te Lichtaard, overleden op 10-11-1846 om 18.30 uur te Birdaard op 82-jarige leeftijd, zoon van Jacob Feddes VIERSEN en Aukje Jans VIERSEN.
   4.  Lieuwe Johannes HALBESMA, Mederechter van Dantumadeel, geboren op 26-12-1755 te De Valom. Mederechter en assessor, en van 1816 tot 1831 vrederechter in het Kanton Bergum, In 1832 45 ha in de Valom. Hij heeft nagelaten 1/2 huis, erf, bos en 3 percelen greidland in de Valom, 4 bunder, 79 roeden 1/2 in weiland onder Rinsumageest, een bunder, 78 roeden 90 ellen : zathe en landen cum annexis onder Dantumawoude, bouw en greidland, boomgaard en bos samen 43 bunder, 98 roeden , 68 ellen heide onder Zwaag-westeinde, kadaster Veenwouden, groot ruin 53 roeden 1/2 in weiland te Bornwird, kadaster Holwerd groot bijna 4 bunder,
Bron: Familieboek Brandsma, gedoopt (NH) op 11-05-1783 te Driesum, overleden op 24-11-1848 om 06.00 uur te Dantumawoude op 92-jarige leeftijd.
Ondertrouwd te Veenwouden, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-11-1783 te Veenwouden (NH) met Grietje Johannes FOLKERTSMA, 20 jaar oud, geboren op 06-02-1763 te Veenwouden. Dominee Johannes Folkertsma,( de vader van Grietje), is afkomstig uit het geslacht van die naam dat in Ternaard woonde. In 1940 is de genealogie van deze familie opnieuw bewerkt door dr. Heerma van Voss, destijds Rijks- archivaris in Friesland. Hij ging uit van de Folkersma-of Folkertsma - zathe te Ternaard, waaraan de familienaam (in de meeste acten zonder t geschreven) kennelijk is ontleend. De Zathe komt voor het eerst voor in het Stemkohier van 1698. Toen, en ook in 1700, was "gebruikerse" de weduwe Harcke Jan Folkersma: Trijntie Tietses. In 1711 koopt zij de deze Folkersma- Zathe, 50 pondemaat groot, die reeds door haar werd bewoond. In 1718 staat dit bezit ten name van de erven (zes kinderen).

De rechte lijn Folkertsma ziet er als volgt uit:
1. Jan Harckes (Folkersma), lidmaat te Ternaard (Westdongeradeel) 1635. Diaken: 1631-1643. + Ternaard 13.10.1652 x 1635 Eefke Bodus, + Ternaard 11.8.1666. Vijf kinderen waaronder:

2. Harcke Jans, * voor 1635. Diaken te Ternaard 1664-1666. Ouderling 1666-1679. + Ternaard 17.7.1681 x Ternaard 1.4.1655 met Trijntje Tietses, afkomstig van Paesens (Oostdonge-radeel), + tussen 1711-1718. Negen kinderen, waaronder:
3. Jan Harckes Folkersma. Gedoopt te Ternaard 23.3.1656, eigenerfde, koopman en apotheker te Bolsward. + aldaar voor 26.04.1702; x Bolsward 19.10.1682: Goick Hanzes, gedoopt aldaar 18.12.1659, + voor 1712, dochter van Hans Olkes en Claerke Sybes. Jan Harckes had onder andere een broer Borsen en was 2 keer gehuwd. Dorpsrechter en Ontvanger te Hantumhuizen in West Dongeradeel. Zijn zoon was:
4. Harcke Jans Folkersma, * Ternaard 1683, apotheker te Bolsward en burger-luitenant 1726, + na 1740 aldaar; x Gryttie Vogelsang, gedoopt te Bolsward 04.12.1687; dochter van Homme Dyes Vogelsang en Geeltje Harmens. Uit dit huwelijk negen kinderen, onder andere Harmanus, * Bolsward 24.03.1726, student artsenijkunde, vroedsman Bolsward 1761-1779, burgemeester 1779-1782 en regerend burgemeester aldaar tot 1793. + Bolsward 03.10.1793 en
5. Johannes Folkersma. In 1755: hervormd predikant te Veenwouden. Stond eerst te Tjerkgaast (in 1747). Werd geëmeriteerd in 1791. * Bolsward 28.01.1722. Gedoopt te Bolward op 29.01.1722, + Veenwouden 23.03.1812. Huwde met Fokje Schreuder, * Sneek 07/08/1728, gedoopt te Sneek 11.08.1728. Dochter van Wiger Schreuder en Anna Rodenhuis.
Van de zeven kinderen van deze was de zoon Dr. Wigerus med. doctor, stadsgeneesheer te Leeuwarden (+ 18.07.183-7); huwde dochter Anna met Halbe Johannes Halbesma en dochter Grietje met Lieuwe Johannes Halbesma, gedoopt (NH) op 13-02-1763 te Veenwouden, overleden op 05-05-1831 om 03.00 uur te De Valom op 68-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 82

Valom, 5.5.1831 Heden overleed na een ongesteldheid van slechts weinige dagen, mijn echtgenoot Grietje Folkertsma, oud ruim 68 jaaren, na een verbinternis van ruim 46 jaaren. L.J. Halbesma, mede namens mijne kinderen.

(Leeuwarder Courant 10 mei 1831), dochter van Johannes Harckes FOLKERTSMA, Predikant NH. Kerk, en Fockien Wiegers SCHREUDER.
   5.  Douwe Johannes HALBESMA, geboren op 06-02-1758 te Dantumawoude (zie 48).
   6.  Halbe Johannes HALBESMA, Landbouwer, geboren op 14-07-1760 te De Valom, gedoopt (NH) op 31-08-1766 te Dantumawoude, overleden op 19-10-1851 om 15.00 uur te Rinsumageest op 91-jarige leeftijd. Belijdenis gedaan op 3 Maart 1792. Tot 1800 landbouwer in de Valom. Halbe Johannes en Anna Folkertsma zijn op 4 mei 1800 met attestatie van Dantumawoude in Rinsumageest gekomen, lidmatenboek Rinsumageest blz. 70, daar landbouwer op het terrein van klooster Klaarkamp te Rinsumageest, weldra kerkvoogd wat hij jarenlang is gebleven, overleden te Rinsumageest, op 19 oktober 1851. Hij nam in 1811 te Rinsumageest de naam Halbesma als familienaam voor hem zelfen zijn kinderen Ykjen 20 jaar, Johannes 18 jaar, Homme 16 jaar, Fokje 14 jaar, Blijke 11 jaar, Halbe 9 jaar, Harke 6 jaar en Pieter 4 jaar.

Heden overleed in den hoogen ouderdom van 91 jaren en 3 maanden mijn teedergeliefde Echtgenoot HALBE JOHANNES HALBESMA, na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 61 jaren. Wat dit verlies voor mij in mijn hoogen ouderdom en mijne kinderen en Behuwdkinderen is, kan ieder die den overledene gekend heeft ligt beseffen

Rinsumageest den 19 Oktober 1851. ANNA j. FOLKERTSMA. Wed. H.J. Halbesma.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 19-12-1790 te Veenwouden met Anna Johannes FOLKERTSMA, 23 jaar oud, geboren op 29-05-1767 te Veenwouden, gedoopt (NH) op 29-06-1767 te Veenwouden, overleden op 26-06-1855 om 12.30 uur te Rinsumageest op 88-jarige leeftijd, dochter van Johannes Harckes FOLKERTSMA, Predikant NH. Kerk, en Fockien Wiegers SCHREUDER.
   7.  Sijke Johannes HALBESMA, geboren op 21-08-1762 te De Valom, gedoopt (NH) op 31-08-1766 te Dantumawoude, overleden op 03-02-1799 te Dantumawoude op 36-jarige leeftijd. Aantekeningen in het dagboek van Sake Reitzes Dijkstra

Op den 3 febr 1799 Trof mijn broeder Dedde Reitzes een allen droevigs geval door het verlies van zijn waarde huisvrou Sijke Johannes. Dit verlies was voor hem des te grievender terwijl zij den voorigen dag (zijnde 2 febr 1799 ) in den kraam bevallen was met twee jonge dochters. In zulke omstandigheden verloor hij eene vrou, welke hem altoos dierbaar was. Hoe droevig zulke een gemis voor hem en de seeven agter gelaatene kinderen is. Dit gevoelen. Dit omdervinden zij tans in een afgescheidene verkeering. Ja ook wij als nabestaade vrienden, en elk die redelijk denkt, doet het hart bloeden wanneer wij aan zulke omstandigheden denken, een jonge moeder van seeven en dertig jaaren door de dood te zien weg nemen, met agterlaating van man en seeven kinderen. Zulk eene wonde is in den eersten ongeneeslijk. Dan ? wanner wij terug zien op den leer van H. Jezus. Het geding van de gestorvene en de troostvolle hoop op eene zalige wedervereniging. Dit beurt ons ten nedergeslagen geest weder op. Dit doet ons berusten in de wijze wil van hem die de goedheid en liefde zelve is.

Begraven te Dantumawoude.

"Den 17 september 1788 is ons vader Harm Pytters op een ongelukkige wijze verdronken, tot een hartgrievende droefheid door vrienden en nabestaanden. In den ouderdom van zirka 54 en 55 jaar." Aldus een aantekening van Sake Reitses, schoonzoon van Aukje Douwes (Feddema) en Harm Pytters (Woelinga). Laatstgenoemde echtpaar zwaaide de scepter in de Valomster herberg, die, ten noorden van de Valomstervaart, komend uit de richting Dokkum, rechts van de brug stond. Omdat Aukje Douwes reeds op 17 maart 1787 was overleden moest er orde op zaken worden gesteld. Op 2 oktober 1789 werden voogden over de minderjarige kinderen benoemd: Uilke Reitses, meester bakker te Dantumawoude en Sjoerd Doeyes, koopman te De Valom. Hun pupillen waren Tetje Harmens (18 jaar), Grietje Harmens (16 jaar), Pieter Harmens (12 jaar), Douwe Harmens (9 jaar) en Hessel Harmens (3,5 jaar). Op 2 en 3 oktober 1789 vond de inventarisa-tie en taxatie plaats ten overstaan van mederechter Lieuwe Johannes (later: Halbesma) en de gemeentesecretaris Henricus Raap. De hele inventaris werd toegewezen aan Dedde Reitses en zijn huisvrouw Sijke Johannes

Bron: Huis aan huis 13 januari 1964. Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-04-1783 te Driesum (DG) met Dedde Reitses DIJKSTRA, 24 jaar oud, Landbouwer, geboren op 28-07-1758 te Murmerwoude, gedoopt (DG) op 30-04-1784 te Dantumawoude, overleden op 07-09-1826 om 06.00 uur te Dantumawoude op 68-jarige leeftijd. Overleden te huize no 83, begraven te Dantumawoude, zoon van Reitse Sakes en Sjoukje Geerts.
   8.  Foeke Johannes HALBESMA, Landbouwer, geboren op 03-04-1765 te De Valom, gedoopt (NH) op 31-08-1766 te Dantumawoude. Op 10 mei 1809 boer op stem 7 te Dantumawoude. In 1748 was deze boerderij eigendom van zijn vader Johannes Douwes, zijn grootvader Douwe Johannes en van Willem Jochems op de hoek Voorweg en de Tjeerd Foekes laan. Overleden op 10-05-1809 te Dantumawoude op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-02-1793 (DG) met Antje Andries SIKKEMA, 18 jaar oud, geboren op 31-03-1774 te Akkerwoude. Boerin te Dantumawoude. In 1811 nam de weduwe voor haar kinderen de naam Halbesma aan.In 1798 eigenaar/gebruiker van stem 15, kennelijk gekocht tussen 1778 en 1798. In 1818 eigenaar van stem 22 te Akkerwoude en in 1832 eigenaar van stem 20 te Akkerwoude. Overleden op 01-10-1843 om 13.00 uur te Akkerwoude op 69-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 9, dochter van Andries Jans SIKKEMA en Lijsbeth Sikkes SIKKEMA.
   9.  Akke Johannes HALBESMA, geboren op 06-07-1766 te De Valom, gedoopt (NH) op 22-03-1767, overleden circa 1779.
   10.  Pieter Johannes HALBESMA, Boer en lid van de gemeenteraad van Dantumadeel, geboren op 06-07-1769 te De Valom. Boer in de Valom. Deze boerderij is in 1818 gebouwd. Bij de Schoorsteen stonden tot de verbouwing (begin jaren zestig van de twiningste eeuw) de letters P.S. en Y. S. Raadslid van de Grietenij Dantumadeel. In 1846 kreeg hij hiervan eervol ontslag. In 1832 bezat hij 34.41.50 hectare grond. Teakes. Pieter en Ybeltje werden in 1832 elk op eigen naam aangeslagen voor f 21,-- voor een plaats in de Valom (C 536-537) Uit dit huwelijk geen kinderen. Gedoopt (NH) op 20-08-1769 te Dantumawoude, overleden op 06-05-1849 om 01.00 uur te Dantumawoude op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22-04-1798 te Dantumawoude (DG) met Ybeltje Sikkes JONGSMA, 20 jaar oud, geboren op 24-04-1777 te De Valom, overleden op 28-04-1836 om 18.00 uur te De Valon op 59-jarige leeftijd, dochter van Sikke Jans JONGSMA, Boer, en Folkje Taekes.
   11.  Aukje Johannes HALBESMA, geboren op 12-09-1771 te De Valom, gedoopt (DG) op 20-10-1771 te Dantumawoude. Gedoopt in de Ned. herv. kerk te Dantumawoude 20 Oktober 1771 en gedoopt als Akke in de Doopsgezinde kerk te Dantumawoude 3 Mei 1793, overleden op 12-12-1847 om 14.30 uur te Rinsumageest op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-02-1793 te Akkerwoude (DG) met Jan Andries SIKKEMA, 25 jaar oud, Landbouwer, geboren op 31-01-1768 te Akkerwoude. In 1832 was hij eigenaar van 50.73.60 ha. (DDD 566-572) en een boerderij in de Valom (C 599), gedoopt (DG) op 04-11-1791, overleden op 25-05-1850 om 20.30 uur te Rinsumageest op 82-jarige leeftijd, zoon van Andries Jans SIKKEMA en Lijsbeth Sikkes SIKKEMA.

98    Anne Theunis, Boer en koopman, geboren op 02-09-1723 te Bornwird, gedoopt (DG) op 22-11-1750, overleden op 13-03-1766 te Dantumawoude op 42-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude, zoon van Theunis Annes (zie 196) en Antie Gerbens (zie 197).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25-04-1745 te Bornwird met de 26-jarige
99    Lijsbert Tjeerds, geboren op 29-01-1719 te Dantumawoude, gedoopt (DG) op 11-06-1740, overleden op 06-02-1763 te Dantumawoude op 44-jarige leeftijd, dochter van Tjeerd Hedmans (zie 198) en Grietje Meinderts (zie 199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Annes ANNEMA, geboren op 18-09-1749 te Dantumawoude, gedoopt op 01-05-1779 te Dantumawoude, overleden op 14-01-1825 om 15.00 uur te Rinsumageest op 75-jarige leeftijd. Overleden te huize no 49.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 25-01-1788 te Akkerwoude met Jan Aukes, 34 jaar oud, Timmerman, gedoopt op 16-01-1754 te Akkerwoude, overleden op 21-01-1800 te Akkerwoude op 46-jarige leeftijd, zoon van Auke Jans en Aukjen Rijkles.
   2.  Jelske Annes ANNEMA, geboren op 23-10-1757 te Dantumawoude (zie 49).
   3.  Tjeerd Annes ANNEMA, Boer, geboren op 26-04-1759 te Dantumawoude, gedoopt (DG) op 04-05-1781 te Dantumawoude, overleden op 07-08-1811 op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-08-1780 te Dantumawoude (DG) met Leelke Tabes ANNEMA, 19 jaar oud, Landbouwersche, geboren op 17-06-1761 te Dantumawoude, overleden op 24-12-1853 om 22.00 uur te Dantumawoude op 92-jarige leeftijd, dochter van Tabe Eintes, Huisman, en Grietje Egberts.

100    Hedman Roelofs, Boer en Lekeprediker, geboren circa 1710, gedoopt (DG) op 20-11-1734 te Dantumawoude, overleden op 05-03-1786, zoon van Roelof Pieters (zie 200) en Janke Oedses (zie 201).
Gehuwd met
101    Jelske Ringers, geboren circa 1724, overleden op 06-03-1800 te Dantumawoude, dochter van Ringer Hessels (zie 202) en Gryt Joekes (zie 203).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel Hedmans DANTUMA, geboren circa 1750 te Dantumawoude (zie 50).
   2.  Roelof Hedmans, geboren op 29-01-1758 te Dantumawoude, gedoopt op 31-10-1758 te Dantumawoude, overleden op 29-01-1804 te Dantumawoude op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-05-1786 te Dantumawoude met Doetje Falks WESTER, 21 jaar oud, gedoopt op 22-07-1764 te Westergeest, overleden op 28-02-1837 om 07.00 uur te Dantumawoude op 72-jarige leeftijd, dochter van Falk Jacobs (zie 230) en Lutske Egberts (zie 231). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 19-10-1806 te Dantumadeel met Wytse Jacobs VELLINGA, 51 jaar oud, Wagenmaker, gedoopt op 08-12-1754 te Driesum, overleden op 13-03-1830 om 05.00 uur te Dantumawoude op 75-jarige leeftijd.}

102    Binne Tjeerds, Boer en Lekeprediker, geboren circa 1699, gedoopt (DG) voor 1728, overleden op 12-12-1772, zoon van Tjeerd Binnes (zie 204) en Antje Deddes (zie 205).
Gehuwd met
103    Antje Martens, geboren circa 1708, gedoopt (DG) op 17-06-1729, overleden op 31-08-1783 te Murmerwoude, dochter van Marten Binnes (zie 206) en Sjouck Wiegers (zie 207).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Binnes, geboren circa 1750 (zie 51).

104    Hendrik Jans, Mr. Timmerman. Belijdenis gedaan te Rinsumageest 15 maart 1773.
Gehuwd met
105    Jeltje Franses. Belijdenis gedaan te Rinsumageest 31 mei 1778.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendriks, geboren op 07-06-1777 te Rinsumageest (zie 52).

106    Kornelis SCHURINGA.
Gehuwd met
107    Gertje.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJkjen Cornelis, geboren circa 1777 te Nijkerk (zie 53).

108    Wijtze Klazes, gedoopt op 19-07-1733 te Wouterswoude, zoon van Claes Wytzes (zie 216) en IJtske Siegers (zie 217).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 27-05-1753 te Driesum met de 22-jarige
109    Marijke Kornelis van ECK, Spinster, gedoopt op 16-03-1731 te Dantumawoude, overleden op 25-04-1820 om 11.00 uur te Akkerwoude op 89-jarige leeftijd. Overleden ten huize no15, dochter van Kornelis van ECK (zie 218) en Tjitske Jans (zie 219).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 27-05-1753 te Driesum met Wijtze Klazes, 19 jaar oud (zie 108).
Gehuwd voor de kerk (2) op 53-jarige leeftijd op 25-04-1784 te Akkerwoude met Popke Jelgers van der VEER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hette Wijtses HETTEMA, geboren op 22-04-1765 te Veenwouden (zie 54).

110    Minne Sjoerds, zoon van Sjoerd Minnes (zie 220) en Trijntje Annes (zie 221).
Gehuwd voor de kerk op 30-08-1767 te Akkerwoude. Hij van Murmerwoude en zij van Tjerkwerd met
111    Lijsbet Paulus, geboren te Tjerkwerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Durkje Minnes PLANTINGA, geboren op 28-02-1772 te Akkerwoude (zie 55).
   2.  Paulus Minnes, geboren op 18-09-1775 te Akkerwoude, gedoopt op 03-10-1775 te Akkerwoude.

112    Berend Egberts de VRIES (VEENSTRA), gedoopt op 02-12-1742 te Westergeest, overleden op 14-03-1827 om 06.00 uur te Westergeest op 84-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 27 In de overlijdens akte staat Veenstra. Huisman te Westergeest Op 10 December 1793 curator over de boedel van IJtjen Sjuks, weduwe van Wouter Popkes. Zoon van Egbert Jarigs (zie 224) en Antje Berends (zie 225).
Ondertrouwd op 27-08-1769 te Westergeest, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-09-1769 te Westergeest (NH) met de 17-jarige
113    Jetske Wijtzes de VRIES, gedoopt op 22-05-1752 te Augustbuurt, overleden op 02-12-1830 om 04.00 uur te Westergeest op 78-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 86, dochter van Wijtze Jarigs (zie 226) en Elske Pieters (zie 227).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtse Berends de VRIES, geboren te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 18-02-1770 te Westregeest, overleden op 26-06-1817 om 22.00 uur te Westergeest op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd met Grietje Jacobs, geboren op 20-11-1774 te Oudwoude, gedoopt op 11-12-1774 te Oudwoude, overleden op 29-04-1834 om 19.00 uur te Oudwoude op 59-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 43, dochter van Jacob Wierts en Sijbrigje Klazes.
   2.  Egbert Berends, geboren te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 30-12-1770 te Westergeest.
   3.  Wijbe Berends, geboren op 06-09-1772 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 11-10-1772 te Westergeest.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-08-1796 te Westergeest met Nieske Gerrijts.
   4.  Egbert Berends, geboren op 17-03-1774 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 10-04-1774 te Westergeest.
   5.  Elske Berends, geboren op 09-09-1775 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 08-10-1775 te Westergeest.
   6.  Egbert Berends de VRIES, geboren op 25-09-1777 te Zwagerveen (zie 56).
   7.  Antje Berends de VRIES, geboren op 29-04-1779 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 01-05-1779 te Westergeest, overleden op 28-07-1837 om 20.00 uur te Kollumerzwaag op 58-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 62.
Gehuwd voor de kerk circa 1801 te Kollum met Auke Pieters ZUIDEMA, Landbouwer, geboren op 28-04-1778 te Westergeest, gedoopt op 31-05-1778 te Westergeest, overleden op 26-10-1827 om 05.00 uur te Kollumerzwaag op 49-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 60, zoon van Pieter Aukes ZUIDEMA en Maaike Simens.
   8.  Lutske Berends de VRIES, geboren op 11-01-1781 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 04-03-1781 te Westergeest, overleden op 17-08-1832 om 16.00 uur te Oudwoude op 51-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 49.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 16-05-1802 te Oudwoude met Johannes Fokkes, 30 jaar oud, Dagloner, gedoopt op 15-03-1772 te Kollum, overleden op 23-01-1849 om 08.00 uur te Oudwoude op 76-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 71, zoon van Fokke Johannes en Jitske Pijtters.
   9.  Jarig Berends de VRIES, geboren op 25-07-1782 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 11-08-1782 te Westergeest, overleden op 10-07-1852 om 07.00 uur te Franeker op 69-jarige leeftijd. Ingeschreven te Kollumerland 15 Juli 1852 akte nr. 73.
   10.  Pieter Berends, geboren op 17-06-1784 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 04-07-1784 te Westergeest, overleden voor 1786.
   11.  Pieter Berends, geboren op 26-03-1786 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 17-04-1786 te Westergeest, overleden voor 1788.
   12.  Pieter Berends, geboren op 25-04-1788 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 19-07-1788 te Westergeest, overleden voor 1789.
   13.  Pieter Berends, geboren op 17-06-1789 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 04-07-1789 te Oudwoude.
   14.  Elske Berends, geboren op 07-09-1790 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 19-09-1790 te Westergeest, overleden voor 1812.
   15.  Elske Berends de VRIES, geboren op 02-06-1792 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 08-07-1792 te Westergeest, overleden op 20-12-1846 om 01.00 uur te Westergeest op 54-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 54.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-11-1815 te Kollumerland met Jan Harts van der MEER, 29 jaar oud, geboren op 12-05-1786 te Suameer, gedoopt op 06-11-1786 te Suameer, overleden op 30-01-1836 om 06.00 uur te Westergeest op 49-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 48, zoon van Hart Lammerts en Simke Jans.
   16.  Hendrik Berends, geboren op 24-01-1795 te Zwagerveen, gedoopt (NH) op 01-02-1795 te Westergeest.

114    Pieter Tjallings DIJKSTRA, Gardenier, gedoopt op 08-09-1748 te Bergum. Bij zijn overlijden woonde hij op nr, 55 te Morra, Op 6 Juli 1802 kocht hij een woning in het langhuis aan de Heudijk voor 276 goudguldens. Hij werd met zijn vrouw op 24 Januari 1806 lid van de kerk te Morra,, overleden op 21-08-1821 te Morra op 72-jarige leeftijd, zoon van Tjalling Pieters (zie 228) en Heebeltje Klazes (zie 229).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 17-05-1778 te Morra met de 21-jarige
115    Aagje Valks DIJKSTRA, gedoopt op 31-01-1757 te Westergeest, begraven op 15-10-1808 te Morra op 51-jarige leeftijd, dochter van Falk Jacobs (zie 230) en Lutske Egberts (zie 231).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutske Pieters, geboren op 28-06-1779 te Morra (zie 57).
   2.  Heebeltje Pieters, geboren op 01-10-1783 te Morra, gedoopt op 26-10-1783 te Morra, overleden voor 1791.
   3.  Heebeltje Pieters, geboren op 05-11-1791 te Morra, gedoopt op 27-11-1791 te Morra, overleden op 13-08-1827 te Morra op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-05-1813 te Anjum met Vokke Jippes KUIZEMA, 25 jaar oud, geboren op 08-12-1787 te Oostrum, overleden op 20-12-1846 om 08.00 uur te Oostrum op 59-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 24 te Morra, zoon van Jeppe Hanzes en Antje Vokkes.

116    Eelke Rinses MONSMA, Voerman en veehouder, geboren op 02-02-1744 te Gietkerk, overleden op 18-07-1822 om 21.00 uur te Akkerwoude op 78-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 35, zoon van Rinse Eelkes MONSMA (zie 232) en Houkje Andries (zie 233).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-01-1769 met de 21-jarige
117    Lijsbeth Jans, geboren op 23-04-1747 te Buitenpost, overleden -11-1796 te Akkerwoude, dochter van Jan Rinses (zie 234) en Lijsbeth Jans (zie 235).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Eelkes, geboren op 17-09-1774 te Akkerwoude (zie 58).

118    Jurk Pieters WIERSMA, zoon van Pieter Jurks (zie 236) en Sjoukje Gerrits (zie 237).
Gehuwd voor de kerk op 19-05-1765 te Kollum met
119    Aafke Sjoerds.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Jurks, geboren circa 1769 te Oudwoude (zie 59).
   2.  Gerrit Jurks WIERINGSMA, geboren op 09-01-1777 te Westergeest, gedoopt op 07-02-1777 te Westergeest, overleden op 14-05-1856 om 22.00 uur te Driesum op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 15-05-1803 te Dantumawoude met Gertje Folkerts de GRAAF.

120    Klaas Jelles HOEKSTRA, Boer en veenbaas, gedoopt (Ned. Ger.) op 27-04-1740 te Veenwouden. Belijdenis gedaan 25-01-1784 In 1792 diaken, overleden op 01-09-1828 te Hardergrijp op 88-jarige leeftijd, zoon van Jelle Klazes HOEKSTRA (zie 240) en Marijke Jelles (zie 241).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 02-03-1760 te Veenwouden met de 18-jarige
121    Aalje Klazes, gedoopt (Ned. Ger.) op 11-08-1741 te Veenwouden, overleden op 23-06-1811 te Hardegarijp op 69-jarige leeftijd, begraven op 26-06-1811 te Hardegarijp, dochter van Klaas Feijes (zie 242) en Antje Hendriks (zie 243).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jippe Klazes, geboren op 27-05-1779 te Veenwouden (zie 60).

122    Tjebbe Melles MELLEMA.
Gehuwd voor de kerk voor 1780 met
123    Trijntje Willems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytske Tjibbes, geboren op 03-11-1778 te Veenwouden (zie 61).

124    Alle Gosses van der WAL, Timmerman, geboren v8-08-1723 te Akkerwoude ? Gedoopt op 08-08-1723 te Akkerwoude, overleden circa 1778 te Veenwouden, zoon van Gosse Sjoeks (zie 248) en Uilkje Alles (zie 249).
Gehuwd voor de kerk op 16-03-1753 met
125    Antje Wijbes, overleden circa 1787 te Veenwouden, dochter van Wijbe Aukes (zie 250) en Aaltje Tjallings (zie 251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Uilke Alles, geboren circa 1762 te Veenwouden (zie 62).

126    Pijtter Jansz (FEENSTRA), Boer en Huisman te Garijp, geboren circa 1743 te Kollumerland Rijperkerk, overleden circa 1771, zoon van Jan Pieters (FEENSTRA) (zie 252) en Martzen Nicolaas NICOLAY (zie 253).
Gehuwd voor de kerk op 16-05-1766 te Rijperkerk (Ned. Ger.) met de 19-jarige
127    Tetje/Tjeerdje Gaeles, Landbouwersche, gedoopt op 07-08-1746 te Veenwouden, overleden op 06-01-1809 om 08.00 uur te Kollumerzaag op 62-jarige leeftijd, dochter van Gaele Lieuwes (zie 254) en Jetske Jurjens (zie 255).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martsen Pieters FEENSTRA, geboren op 15-01-1769 te Garijp (zie 63).

Generatie VIII

 
128    Gelt Cornelis, geboren rond 1691, gedoopt (Ned. Herv.) op 05-11-1713 te Murmerwoude. Belijdenis gedaan te Murmerwoude op 5 November 1713, overleden voor 1733.
Ondertrouwd op 01-01-1713 te Dantumawoude, gehuwd voor de kerk op 12-02-1713 te Dantumawoude (Ned. Herv.) met
129    Tijtje Jochums, geboren rond 1691.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Gelts, gedoopt op 02-07-1713 te Murmerwoude, overleden voor 1715.
   2.  Cornelis Gelts, geboren rond 1715 (zie 64).
   3.  Jochum Gelts, geboren 1721, gedoopt op 10-10-1733 te Akkerwoude.
   4.  Grietje Gelts, gedoopt op 10-11-1733 te Akkerwoude.

162    Jelke Nannes.
Gehuwd met
163    Ymkje Sytses, overleden op 24-11-1779 te Danrumawoude.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sepkje Jelkes (zie 81).

168    Tjipke Djoerds, Arbeider, koopman,Koemelker, geboren 1702/1703. In 1749 koopman in jonge hennen. In 1766 koemelker te Zwaagwesteinde
Heeft in 1777 i koe en een schaap, zoon van Dioerd Wopkes (zie 336) en Antie Tjepkes (zie 337).
Gehuwd met
169    Trijntje Foppes, geboren rond 1699, dochter van Foppe Jans (zie 338).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Tjipkes, geboren 1736 (zie 84).

170    Hendrik Feijes WESTRA, gedoopt op 19-09-1706 te Veenwouden, zoon van Feije Jelles WESTRA (zie 340).
Gehuwd met
171    Eelkje Jans, gedoopt op 06-03-1712 te Dantumawoude, dochter van Jan Joghums (zie 342).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje Hendriks, geboren 1736/1737 te Zwaagwesteinde (zie 85).

176    Jelle Dids, Huisman, gedoopt (DG) op 05-02-1688 te Hardegarijp, overleden rond 1730 te Veenwouden, zoon van Dit Eetzes (zie 352) en Gepke Wijbrens (zie 353).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-03-1710 te Murmerwoude met
177    Wopkjen Fockes, geboren rond 1690 te Roodkerk, dochter van Focke Hilbrands (zie 354) en Marijke Gerlofs (zie 355).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke Jelles, geboren circa 1714 (zie 88).
   2.  Marijke Jelles, geboren 00-00-1715 te Veenwouden (zie 241).
   3.  Binne Jelles, geboren circa 1726, overleden circa 1802 te Driesum.
Gehuwd met Tjeke Gerrits.

184    Johannes Wiegers, overleden voor 1723.
Gehuwd met
185    Tjitske Lieuwes, geboren rond 1700, overleden na 1723.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Johannes, gedoopt op 18-04-1723 te Murmerwoude (zie 92).

186    Bastiaan Rintjes, Koemelker.
Gehuwd met
187    Geesjen Alberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Bastiaans, gedoopt op 25-01-1728 te Akkerwoude (zie 93).

192    Douwe Johannes, Boer, geboren op 17-08-1690 te De Valom. De Quotisatiekohieren van 1749 bestempelen hem als een rijk boer met een geschat vermogen van 11.000 caroliguldens, overleden op 24-08-1778 te De Valom op 88-jarige leeftijd. Op het kerkhof te Murmerwoude (Gemeente Dantumadeel) stond eertijds o.a. de grafsteen met het volgende opschrift; "Ao 1778 de 24 augustus is overleden de eerzame Douwe Johannes oud 88 jaar en 7 dagen" Deze man is dus geboren op 17 augustus 1690. Doopsgezind diaken, rijke boer, overleden op 24
augustus 1778. Hij was mede eigenaar van de boerderij XIV te Dantumawoude in de noordwesthoek van de kruising Tjeerd Foekeslaan en Voorweg.
Aan hem was bij testament door zijn broer Lieuwe Johannes gelegateerd een boerderij in de Valom waarde 1667 Carolusguldens. In personeel Kohier aangeslagen over f14.500,-Verkocht in 1753 voor f 565,-- 60 pondemaat land
te zuidwesten van de Valom.( nu natuurgebied). Proclamatieboek Dan 1745. Douwe Johannes voor Yck en Geale Geerts, Lieuwe Tabes en verdere erven
Lieuwe Lieuwes kochten 1/6 land en 1/6 pomp-molen?, Quotisatie 1749 33 Da, Douwe Johannes rijke boer 6 0 aanslag 105-19-0. Hij was hiermede de hoogst aangeslagene van het dorp. Zijn vrouw was een dochter van Sytse Lieuwes,
boer, bijzitter ontvanger en gecommitteerde, en Ykje Hendriks. Dit waren de oom en tante van Douwe Johannes, Blijke en Douwe waren dus neef en nicht.

Akte van Criminele sententies 56 d.d. 11 November 1719
,
Martjen Foekes 23 jaar. dochter van Foeke deddes . idem 120 d.d. 25 Oktober 1743 vrouw van Douwe Johannes aan de Valom 47 jaar. Quotisatie 1749 30 Da. Dedde Foekes welgestelde koemelker 2 0, aangeslag 23-9-0 op 17 Oktober 1757 is erflater Dedde Foekes, overleden acht of negen weken geleden onder
Dantumawoude. Erfgenaam is Douwe Johannes in de Valom als man en voogd over zijn huisvrouw Martien Foekesen als gelastigde van dezelfer s broers en zusters. Bedrag 1/8 van 54100 carolusguldens kapitaal waarvoor de erflater onder de post van Foeke Deddes erven was aangeslagen.
Verder verklaard Douwe Johannes nog als gelastigde van Foeckjen Roelofs, weduwe Dedde Foekes, dat aan haar man bij testament 500 Carolusguldens was gelegateerd, waarvan zij met recht van collaterale successie zal betalen.

Civiele Sententies 135-15-5-1748 vertelt ons: Martien Foekes 50 jaar, vrouw van Douwe Johannes en dochter Aukjen 19 jaar, Valom. Volgens het testament van Douwe Johannes, waarin staat dat bij zijn leven twee inventarissen zijn opgemaakt, 1 bij zijn huwlijk met Martjen Foekes in December 1728, In het testament staat o.m. ook is aan mijn zoon Johannes Douwes zijn moeders erfdeel betaald. Heeft bovendien ontvangen de eigendom van de grond en 't land waar zijn huis op staat, welke vastigheden min alle voor 't laatste egte, ja sommige al lang hadden toebehoord, en dat Aukje 4650 car. gld onder haar berusting heeft.
Aan haar overgedragen levendige have, reeuw van en beslag, meubels en huisgeraden, destijds getaxeerd bij het beginnen van haar boerderij op f 1,550,--. Voorgeschoten geld f 250,-- Samen f1.800,--, Daarop zijn vervallen 20 jaar interest tegen 3% jaars, wordt 1080 car, gld. Nog
schuldig 2 jaren huur der plaats na aftrek van reëel 370 car gld. Betaald voor de huizing te Dantumawoude van bijzitter Loyenga 1400 car. gld. Deze f 4.650,-- is het deel voor mijn dochter boven de vastigheden van moeders
goederen. Ook is aan mijn dochter betaald 700 car, gld. door mijn wijlen broeder Lieuwe Johannes aan haar vermaakt, door overdracht van een deel in 't'schip "de Oude wagen" genaamd.

Bovendien zijn van belang de bijlagen Siviele Sententies 448-9 op 16 Maart 1728 en 517-7 op 15 Juli 1729. en 526-15 op 14 Februari 1730. Tevens 545-Int, 873-7 op 1760, dan is Douwe Johannes 71 jaar en nog boer, 876-7a burgeren rentenier, 945-1 te Dantumawoude 82 jaar in 1772.
Martjen Foekes: bijlagen Krim. Sent, 120-25-10 1743, verder 128-25-11-1745 en 194-20-10-1763.
Douwe Johannes als Kurator in de Authorisatieboeken op 24-6 en 26-11- 1751.

Het principale testament van Douwe Johannes hier neven-staand is bij mij onder grif: van de subst. griffier geligt op den 's 7e juny 1780
Lieuwe Johannes.

Op huiden daags 10 juny 1780 compareerden in de graphier 's hofs van Friesland Lieuwe Johannes uit den Valom, en heeft aan mij substitraat graphier Willem Hasch Ferwerda geëxhibieerd zeker principaal testament van Douwe Johannes old huisman, woonachtig in den Valom onder den dorpe
Dantumawoude met verzoek dat het zelve alhier in het videel commisfaire registratie boek mogen worden geregistreert en is woordelijk als volgd

Douwe Johannes Old Huisman, woonachtig in de Valomonder den dorpe
Dantumawoude, ik testator overdenkende de kortstondigheid van 's menschen leeven, dog gezond van lighaam, en bij volle verstand zijnde ben ik te 'inde voor mijn afsterven te maken. Dit mijn testament, uiterste en
laatste wille en welke ik begeere, dat na mijn overlijden zal agter volgd en nagekomen worden en zo 't zelve na strengheid van regten niet mogte kunnen bestaan als een solemneel testament,
zo wil ik egter dat 't zelve bestaat als een minder solemneel testament codiciel of eenig ander soortvan uiterste en laatste wille zo na beschreven regt na's Lands testament zal kunnen bestaan en effect sorteren Eerst en alvorends mijn dierbare ziele bevelende in de handen van God almagtig en mijnen lighaam na afsterven volgens een Christelijkgebruik de aardshen begravenissse.
Zo gaan ik over tot de depositie mijnen tijdelijke na te latende goederen prelegaterend aan mijnen zoon Johannes Douwes, Old Mederegter van Dantumadeel. De geregte derde part van de zathemen landerij bij mijn kindskinderen Lieuwe en Douwe Johannes bewoond en gebruikt wordende, mij van mijn wijlen Broeder Lieuwe Johannes bij testament gelegateerd, voorts institueere ik tot mijn eenige en universele erfgename van mijnen na te
latene goederen mijn kinders Johannes Douwes voorsch. en Aukje Douwes huisvrouw van Oege Tjallings en bij voor overlijden van een of beide Een ijders kind of kinderen in des selves plaatse bij representatie edog zoo
mijn dogter Aukjen Douwes zonder kinderen mogte geraken te overlijden, zo wil ik dat alle mijnen goederen haar van mijn aangekomen zullen erven en devolveren op mijn voor voorsch. zoon Johannes Douwes of zijne kinderen en
wijdere descedenten die daartoe van mij worden gesubstitueerd zonder aftrek van de trèbellacque of legitime portie die bij deezen wel expres verbieden.
Voorts wil ik dat mijn zoon en dogter geene van de goederen hem en haar van mij aangekomen, zullen mogen verkopen, vervreemden, veralieneren nog bij testamentaire dispositie weg te maken, zullende haar voor 'taanvaarden der ervenisse moeten verklaren of hier mede te zijn dog zo de ervenisse
aanvaaren onder hem te verklaren, zal verstaan worden de ervenisse zonder bezwaringe hier voren gemeld aangevaren te hebben, legiteerende aan Grijtje Freeks wed. van Jacob Bodes wonende thans bij mij Testator een somma van
vijfhonderd Caroli gld. en aan Antje Hijlkes wed. Volkers Jans thans woon- agtig te Dokkum insgelijx een som van vijfhonderd carolis gdl. legaten silveren munte te betalen een half jaar na mijn overlijden dog zoo die
beide ligatarien ijder voorsch vijfhonderd gls benadigd zijn 't zalt geene daar van overblijft wederom keren op mijn zoon voorsch of zijne kinderen.
Ook wil ik niet dat Antje Hijlkes legaat bekeeren zal tot voldoende haare schulden, zo dat hare crediteuren daar op mogten aanvallen zal 't zelve verblijven onder mijn zoon Johannes of bij versterf van hem onder zijne kinde-ren, die aan gedagte Antje weeklijks een heerlijk kost penning, zo
lang, verkeerd is zal moeten uitdelen. Wijders wil ik dat mijn kinderen haar zullen reguleeren nu de beide inventariën 'teerste tussen mij en mijn wijlen huisvrouw Martje'' Foekkes bij aangaan van ons huwelijk tot weder- sijds genoegen gemaakt op den derde december zeventien honderd agt en
twintig welke desdijds aan mijn wijl. huisvrouws, vader Foekke Deddes vertoond is, en van hem ten volle goedgekeurd,
insgelijkx 't tweede gemaakt na mijn beste geweeten en gesloten op den tweeentwintigsten january deezes jaars welke vastigheeden aan obligatiën daar in beschrevenen en staande egte met mijn wijlen huisvrouw Martjen Foekkes verkregen, wil ik dat aan mijn natelatene boedel zullen verblijven,
vermits onder mijn dogter Aukjen berustende is, een somma van vierduisend ses honderd en vijftig caroli- guldens herkomende eerstelijk wegens voor- maals aan haar over gedragen leevendige have reeuw en beslag, meubels en
huisgeraden, destijds getauxeerd bij 't aangaan haren backerij op vijftien honderd gls. en aan geld opgeschoten twee honderde en vijftig caroligls,
uitmakende agtien honderd gls. waar op verval-len zijn twintig jaren interressen teegens drie persente jaarlijkx maakt een duisend en
tagtig caroligls nog onder nijn dogter twee jaren huur der plaats na aftrek van 't riëel driehonderd en zeeventig caroligls, ook hebbende voor mijn dogter op de gekogte huisinge in Damwoude die aan Bijsit Loijenga
betaald veertienhonderd caroliguldens welke vier.vierduisend zeshonderd en vijftig caroligls ik aan mijn dogter boven hun genoten vastigheden voor moeders goed toerekene zullende uit dien hoofde ook niet te eisschen
hebben van de over schietende somma in 't slot van 't nieuwe preventuren nieuwe uitgedrukt, ook is aan mijn dogter betaald 't legaat van zeeven- honderd caroligls. door mijn wijle broeder Lieuwe Johannes, aan haar
toegemaakt, door overdragte van een portie in't schip, de Wagen genaamd, hebbende ook aan mijn zoon Johannes Douwes zijns moeders goed voldaan, door overdragte van een plaats van ongeveer tien pondde losland onder Dantu-
mawoude de Vallom al lange jaren bij hem zelvs gebruikt, die nog daarboven heeft ontvangen den eigendom van den grond en't Land daar zijn huis op staat welke vastigheeden mij alle voor 't laaste egte, ja zommige al lange
hadden toebehoord deshave zullen alle de vastigheeden en oblgatiën aan mijn na te latene boedel eigen zijn.
Wijders wil ik dat mijn inboedel en huisgeraden door mijn zoon en dogter zullen verdeeld en genoten worden elk de helfte tot voldoet nog op moeders goed, Eindelijk wil ik dat voorts na mijn begravenisse alle mijne goederen worden beschreven dog niet geregtelijk 't welk expres verbiede, maar door een persoon bij mijn zoon of voor overlijden van hem door zijn kinderen daar toe te nomineeren om dan naderhands te weeten wat aan de kinderen van mijn zoon Johannes Douwes moet worden overgeleverd en stelle tot
administrator over mijn nalatenschap zo van vastigheeden als obligatiën niets exempt welke op 't even gezeide inventaris zullen worden aangeteekend mijn voorschreven zoon Johannes Douwes en bij zijn erflijvigheid 't zij
voor of na mij desselvs kinderen Lieuwe en Douwe Johannes in zijn plaatse niet mogt gevinge om de vastigheeden te verhuuren op conditiën als goed
vinden. Huurpenningen en interessen te ontvangen naar actien te passeren de huisingen naar eigen genoegen te onderhouden, alle schulden te betalen en van de zuivere inkomsten jaalex aan mijn dogter Aukjen de helfte bij de rekeninge te betalen, verders alles te admini- treeren des behoord zonder
de minste rugge spraak en zoo mijn zoon of dogter met deese mijne
dispositie niet te vreeden zijn of mogten weesen 't geringste zig daar tegens opponeren 't zij in of buiten regte stelle of haar bij deezen niet wijder tot erfgename of erfgemanen als in de blote legitime portie
zullende bij de minste aan kantinge of oppositie van een of beide 't overige de goedwillige onderhoudend deezes accesseeren waartoe ik hun in en Substitueren. Dit mijn testament, uiterste en laaste wille zijnde heb ik 't zelver aldus door den ontvanger tot Folkert Willems Ferwerda doen opstellen en met mijn eigen hand bevestigd, voorts tot naderen bekragtinge bijeen doen komen navolgende personen alle mannen van goeder gelove en onder deezen dorpe Dantumawoude in de Vallom woonagtig, haar alvorens versogt om in deezes mijn getuigen te willen weezen, 't welk bij haar
geerne is gedaan nadat zij mij bij vollen verstande te zijn bevonden en hoorden verklaren mijn uiterste en laaste wille in deezen te zijn begreepen en mij den geheelen inhoud door de ondergesh. ontvanger duidelijk te zijn voorgelezen dog de getuigen niet meer dan het begin en einde welkers naamen
zijn, Sikke Jans Zn. timmerman Sipke Albes huisman, Sijtse Ruurds, en Jacob Rienks, boerenknegten, Wijtse Rienks Zn. schoenmaker, Rienk Wijtses, schoenmakersknegt, en Harmen Jans schipper, benevens de ontvanger Folkert Willems als schrijver. deezes zijnde alles geschied in een context zonder van malkanderen te scheiden voor dat den getuigen en de testator en zij
elkanderen hadden zien tekenen Actum Vallom ten huise van den testator den negentienden april een duizend zeeven honder ses en 't zeventig, zegge den 19e april 1776. was getekend Douwe Johannes, Sikke Jans, Sipke Aebes, Jabob Rijters, Sytse Ruurds, Wijtse Rienks, Rienk Wijses, Harmen Jans, Folkert Willems.

Na gedane collaties ' teegens het
principale testament van Douwe
Johannes verteekendd als boven
is deezen bevonden daar meede
accordeerden In kennis van mij
acttum den 12e juny 1780
Ter oorden van den Hove

W. Ferwerda
1780.
Begraven te Dantumawoude, zoon van Johannes Lieuwes (zie 384) en Aukjen Aebles (zie 385).
Gehuwd voor de kerk (1) 1717 met Blijke Sytses (zie 193).
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 03-12-1728 te Dantumadeel (DG) met Martjen Foekes, geboren 1696 te Dantumawoude, overleden op 21-05-1771 te De Valom.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tetje Douwes, geboren rond 1715, gedoopt op 09-02-1733.
Gehuwd voor de kerk romd 1733 met Pieter Harmens, Boer en Tolman, geboren rond 1710, zoon van Harmen Hessels, Boer, en N.N.
   2.  Johannes Douwes, geboren circa 1717 te De Valom (zie 96).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Aukje Douwes, geboren 1729, overleden op 08-12-1788. Op 29 Maart 1773 koopt Aukje Douwes, vrouw van Oege Tjallings in de Valom het huis waar nu de Doopsgezinde pastorie staat voor 2800 car,gld. Oege Tjallings schenkt dit huis bij zijn dood aan de doopsgezinde gemeente te Dantumawoude.

Collaterale successie DAN 27.2.1789. erflaatster Aukjen Douwes, in leven huisvrouw van Oege Tjallings, huisman en oud ontvanger te Dantumawoude, overleden 8 december 1788 te Dantumawoude. Erfgenaam Douwe Johannes, huisman te Dantuamwoude, voor zichzelf en als gelastigde van zijn broers en zus-ters, allen ab intestato erfgenaam.
Gehuwd rond 1753 met Oege Tjallings, Boer en Ontvanger, geboren op 12-04-1724. Als Johannes Douwes, de vader van Aukje Douwes, in 1773 stopt met de boerderij neemt de jonge Oege zijn plek in en de veestapel over. Oege en Aukje nemen de hele inventaris (die ongeveer 1500 Carolieguldens waard is) over en
Gedoopt (DG) op 04-12-1744, overleden op 05-07-1793 te Dantumawoude op 69-jarige leeftijd. Collatorale successie DAN 19.9.1793. Oege Tjallings overleden, in leven huisman te Dantumawoude. erfgenaam Wieger Martens, huisman te Akkerwoude. Bedrag volgens inventarisatie, zoon van Tjalling Thijssens, Graan koopman, en Tjaltje Oeges.
193    Blijke Sytses, geboren circa 1690 te De Valom, overleden voor 1724, dochter van Sytse Lieuwes (zie 386) en Ymkje Hendriks (zie 387).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 192).
 
194    Halbe Halbes, Boer en Huisman, geboren circa 1673 te De Valom. Doopsgezind Diaken (gezindte: DG), overleden op 20-11-1732 te de Valom, zoon van Halbe Keimpes (zie 388) en Yck Jentes (zie 389).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-11-1717 te Akkerwoude met Hettje Hedmans, geboren rond 1691.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-11-1728 te De Valom met Antie Harms (zie 195).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Eekjen Halbes, geboren op 06-12-1728 te De Valom (zie 97).
195    Antie Harms, geboren circa 1709 te Zwaagwesteinde, gedoopt op 13-11-1728 te Dantumawoude. Lidmaat van de Doopsgezinde gemeente te De Valom, overleden op 29-01-1733 te De Vlom, dochter van Harmen Hessels (zie 390) en N.N. (zie 391).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 194).
 
196    Theunis Annes, geboren circa 1665, overleden voor 1729, zoon van Anne Ebeles (zie 392) en Jelts Theunis (zie 393).
Gehuwd op 20-06-1717 te Stiens met
197    Antie Gerbens, geboren circa 1701, dochter van Gerben Pieters (zie 394) en Grietje Jans (zie 395).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Theunis, geboren op 02-09-1723 te Bornwird (zie 98).

198    Tjeerd Hedmans, geboren circa 1680, gedoopt (DG) voor 1728, overleden op 04-07-1740 te Akkerwoude, zoon van Hedman Sybrands (zie 396) en Antje Tjeerds (zie 397).
Ondertrouwd op 03-08-1710 te Akkerwoude, gehuwd voor de kerk op 03-08-1710 te Akkerwoude met
199    Grietje Meinderts, geboren circa 1689 te Akkerwoude, gedoopt (DG) voor 1728, overleden op 08-02-1733 te Akkerwoude, dochter van Meindert Martens (zie 398) en Lysbert Ypes (zie 399).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbert Tjeerds, geboren op 29-01-1719 te Dantumawoude (zie 99).

200    Roelof Pieters, Boer en Lekeprediker, geboren voor 1676, overleden v16-4-1722, zoon van Pyter Meynerts (zie 400) en Maeyke Foeckes (zie 401).
Gehuwd voor de kerk op 24-05-1694 te Dantumadeel met
201    Janke Oedses, geboren voor 1678, overleden rond 1718, dochter van Oeds Hedmans (zie 402) en Jelske Jans (zie 403). Roelof Pieters en Janke Oedses verkopen land onder Damwolde voor 300 Car. guldens aan Jan Minnes en Jouck Ymmes. (koopakte d.d. 17 maart 1717.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hedman Roelofs, geboren circa 1710 (zie 100).

202    Ringer Hessels, Boer.
Gehuwd met
203    Gryt Joekes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelske Ringers, geboren circa 1724 (zie 101).

204    Tjeerd Binnes, Huisman, geboren circa 1661, overleden op 01-01-1737 te Murmerwoude, zoon van Binne Gearts (zie 408) en Wytske Johannes (zie 409).
Gehuwd voor de kerk v10-6-1696 met
205    Antje Deddes, geboren circa 1670, gedoopt (DG) voor 1728, overleden op 23-02-1752 om 2200 uur te Murmerwoude, dochter van Dedde Harts (zie 410) en Ybeltje Foeckes (zie 411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Binne Tjeerds, geboren circa 1699 (zie 102).

206    Marten Binnes, Boer/Huisman, geboren circa 1665 te Dantumawoude, gedoopt (DG) voor 1728, overleden op 17-02-1730 te Murmerwoude, zoon van Binne Gearts (zie 408) en Wytske Johannes (zie 409).
Gehuwd op 15-10-1688 te Dantumadeel met
207    Sjouck Wiegers, geboren 1667 te Murmerwoude (gezindte: DG), overleden op 22-03-1741 te Murmerwoude, dochter van Wyger Johannes (zie 414) en Ymck Harts (zie 415).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Martens, geboren circa 1708 (zie 103).

216    Claes Wytzes, zoon van Wytze Claes (zie 432) en Gertie Alberts (zie 433).
Gehuwd voor de kerk circa 1730 met
217    IJtske Siegers, gedoopt op 06-11-1711 te Veenwouden, dochter van Sieger Sietses (zie 434) en Froukje Haijes (zie 435).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtze Klazes, gedoopt op 19-07-1733 te Wouterswoude (zie 108).

218    Kornelis van ECK, Korperaal te Driesum, geboren rond 1690 te in de Betuwe, overleden op 20-08-1742 te Driesum.
Gehuwd voor de kerk 1722 te Driesum met
219    Tjitske Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijke Kornelis, gedoopt op 16-03-1731 te Dantumawoude (zie 109).

220    Sjoerd Minnes, Schoolmeester te Akkerwoude.
Gehuwd voor de kerk op 01-12-1743 te Akkerwoude met
221    Trijntje Annes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Minne Sjoerds (zie 110).

224    Egbert Jarigs, geboren 00-00-1710 te Westergeest, gedoopt (N.H.) op 19-05-1735 te Westergeest. Hij was Doopsgezind en werd Ned. Hervomrd gedoopt en deed tevens belijdenis. Overleden voor 1781, zoon van Jarig Egberts (zie 448) en Jetske Wijtzes (zie 449).
Gehuwd met
225    Antje Berends, geboren circa 1700, overleden na 1781, dochter van Berend Beyns (zie 450) en Lutske Annes (zie 451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutske Egberts, gedoopt op 25-11-1731 te Oudwoude (zie 231).
   2.  Jelkje Egberts, gedoopt op 28-02-1734 te Westergeest.
Ondertrouwd op 15-04-1751 te Westergeest, gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 09-05-1751 te Westergeest met Geert Luilofs, zoon van Lulof Jans en Rinske.
   3.  Jarig Egberts, gedoopt op 20-01-1737 te Westergeest.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1759 te Westergeest met Jetske Hessel.
   4.  Ytske Egberts de VRIES, gedoopt op 04-10-1739 te Westergeest, overleden op 16-02-1823 om 16.30 uur te Kollumerzwaag op 83-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 27.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 18-06-1758 te Westergeest met Eevert Tjeerds FEENSTRA, geboren rond 1726, zoon van Tjeerd Jelles en Rinske Metskes.
   5.  Berend Egberts de VRIES (VEENSTRA), gedoopt op 02-12-1742 te Westergeest (zie 112).
   6.  Wijtze Egberts, gedoopt op 23-05-1745 te Westergeest, overleden voor 1813.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 26-05-1766 te Oudwoude met Grietje Wybes de HOOG, 14 jaar oud, gedoopt op 13-02-1752 te Westergeest, overleden op 29-12-1826 om 05.00 uur te Westergeest op 74-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 61, dochter van Wybe Jarigs en Eelkje Jelles. {Zij is later gehuwd op 61-jarige leeftijd op 23-09-1813 te Kollumerland, gehuwd voor de kerk op 23-09-1813 te Oudwoude met Binne Aukes van der MEER, 25 jaar oud, Boerenknecht, geboren op 30-01-1788 te Oudwoude, gedoopt op 24-02-1788 te Oudwoude, overleden op 17-04-1865 om 04.00 uur te Westergeest op 77-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 147, zoon van Auke Binnes en Aaltje Hendriks.}
   7.  Bontje Egberts, gedoopt 03-1748 te Westergeest.
   8.  Sieeske Egberts, gedoopt op 17-10-1751 te Oudwoude.
Ondertrouwd op 05-07-1772 te Zwaagwesteinde, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 05-07-1772 te Oudwoude met Oene Deddes, geboren rond 1750, zoon van Dedde Bienses en Antje Oenes (VEENSTRA).

226    Wijtze Jarigs, geboren rond 1710, overleden 00-00-1763 te Kollumerzwaag. Op 5 Juli 1771 worden Gosse Pytters huisman onder Westergeest en Rinse Alles huisman in de Coten curatoren over de nagelaten kinderen Jarig 20 jaar, Martien 17 jaar, Pytter 13 jaar en Antie Wytzes 11 jaar. Zoon van Jarig Egberts (zie 448) en Jetske Wijtzes (zie 449).
Ondertrouwd op 26-11-1749 te Augustbuurt, gehuwd voor de kerk op 07-12-1749 te Kollumerzwaag met de 22-jarige
227    Elske Pieters, geboren op 13-07-1727 te Kollumerzwaag, overleden v5-07-1771 te Westergeest, dochter van Pytter Hendriks (zie 454) en Martje Jans (zie 455).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jarig Wytses MEERSTRA, Landbouwer, Huisman, gedoopt op 29-11-1750 te Kollumerzwaag. Woont in 1811 bij de naamsaanneming te Kollumwerzwaag, overleden op 17-12-1840 om 23.00 uur te Kollumerzwaag op 90-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 9.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 06-05-1781 te Westergeest met Antje Uilkes VLINT, geboren rond 1756 te Westergeest, overleden rond 1801 te Westergeest, dochter van Uilke Sytses en Hiltje Jelles.
   2.  Jetske Wijtzes de VRIES, gedoopt op 22-05-1752 te Augustbuurt (zie 113).
   3.  Martje Wytses de VRIES, geboren op 22-03-1754 te Augustbuurt, overleden op 20-05-1815 te Westergeest op 61-jarige leeftijd.
   4.  Antje Wytses de VRIES, gedoopt op 05-03-1756 te Augustbuurt, overleden voor 1815.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 27-01-1782 te Kollum met Binne Annes, overleden voor 1785.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 10-04-1785 te Kollumerzwaag met Marten Jentes KOOTSTRA, geboren rond 1755, overleden op 17-03-1825 om 12.00 uur te Kollumerzwaag. Overleden ten huize nr. 42, zoon van Jente Martens KOOTSTRA en Jenke Waatses.
   5.  Pieter Wytses MEERSTRA, Landbouwer, geboren op 21-11-1757 te Kollumerzwaag, overleden op 12-12-1839 om 20.00 uur te Optwijzel op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-03-1783 te Twijzel met Antje Jans KUIPER, 38 jaar oud, geboren op 03-05-1744 te Twijzel, overleden op 24-01-1828 te Twijzel op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan Binderts, Kuiper, en Iebel Wolters.
   6.  Ruurd Wytses, geboren op 27-11-1757 te Augustbuurt.

228    Tjalling Pieters, geboren voor 1732. Woonde in 1748 te Bergum en van 1751 tot 1754 te Veenwouden op nr. 52 en later op nr. 67, zoon van Pieyter Tjallings (zie 456).
Ondertrouwd op 20-05-1747 te Bergum met de 21-jarige
229    Heebeltje Klazes, gedoopt op 25-11-1725 te Veenwouden, dochter van Klaas Jelles (zie 458) en Jipkje Tjerks (zie 459).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Tjallings DIJKSTRA, gedoopt op 08-09-1748 te Bergum (zie 114).

230    Falk Jacobs, Arbeider, gedoopt op 25-10-1721 te Burum, overleden op 31-12-1790 te Westergeest op 69-jarige leeftijd. In 1749 betaalde hij aan belasting 11 gulden 13 stuivers en oo duiten
Het gezin bestond toen uit 2 volwassen personen, zoon van Jacob Eelkes (zie 460) en Aagtie Falks (zie 461).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1751 met Lutske Egberts (zie 231).
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 28-06-1767 te Westergeest met Wijtske Jans. Zij doet te Westergeest belijdenis op 21 februari 1793.Zij gaat dan naar Damwoude.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egbert Falks WESTRA, geboren op 31-12-1752 te Kollum. Akte van naamsaanneming Westra, Egberts Falks met 1 kind Lutske 30 jaar. Overleden op 03-04-1819 om 09.00 uur te Driesum op 66-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 62.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 29-03-1778 te Driesum met Doetje Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 52-jarige leeftijd op 26-05-1805 te Dantumawoude met Saakje Geerts, 37 jaar oud, gedoopt op 07-02-1768 te Driesum, dochter van Geert Thomas en Gertje Johannes.
   2.  Jacob Falks WESTER, Koopman, gedoopt op 31-03-1755 te Westergeest.
Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 13-04-1800 te Wouterswoude met Antje Siegers, 22 jaar oud, geboren op 20-03-1778 te Dantumawoude, gedoopt op 08-04-1778 te Dantumawoude, dochter van Sijger Sijtzes en Baukje Aukes.
   3.  Aagje Valks DIJKSTRA, gedoopt op 31-01-1757 te Westergeest (zie 115).
   4.  Jarig Falks WESTER, gedoopt op 24-12-1758 te Westergeest. Akte van naamsaanneming Jarig Falks Wwester Driesum geen kinderen (Maire Veenwouden fol. 98) Curator over de kinderen van Roelof Hedmans (zijn zwager gehuwd met Doetje Falks Wester).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-05-1785 te Driesum met Aaltje Jacobs.
   5.  Antje Falks, gedoopt op 06-11-1761 te Westergeest.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 28-04-1782 te Westergeest met Luitjen Johannes, 25 jaar oud, gedoopt op 12-06-1756 te Westergeest, zoon van Johannes Wybes en Romkje Jans.
   6.  Doetje Falks WESTER, gedoopt op 22-07-1764 te Westergeest, overleden op 28-02-1837 om 07.00 uur te Dantumawoude op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 14-05-1786 te Dantumawoude met Roelof Hedmans, 28 jaar oud, geboren op 29-01-1758 te Dantumawoude, gedoopt op 31-10-1758 te Dantumawoude, overleden op 29-01-1804 te Dantumawoude op 46-jarige leeftijd, zoon van Hedman Roelofs (zie 100) en Jelske Ringers (zie 101).
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 19-10-1806 te Dantumadeel met Wytse Jacobs VELLINGA, 51 jaar oud, Wagenmaker, gedoopt op 08-12-1754 te Driesum, overleden op 13-03-1830 om 05.00 uur te Dantumawoude op 75-jarige leeftijd.
   7.  Jan Falks WESTER, gedoopt op 24-11-1769 te Westergeest.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 11-05-1806 te Burum met Aafke Geerts KUIPERS.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Eelke Falks de BOER, geboren op 22-05-1772 te Westergeest, gedoopt op 08-06-1772 te Westergeest, overleden op 31-05-1834 om 17.00 uur te Driesum op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 15-05-1803 met Janke Feikes de BOER, 27 jaar oud, geboren op 09-03-1776 te Driesum, gedoopt op 05-05-1776 te Driesum, overleden op 16-03-1859 om 11.00 uur te Dantumawoude op 83-jarige leeftijd, dochter van Feike Luitjens en Aaltje Romkes.
   9.  Ytje Falks WESTRA, geboren op 06-01-1776 te Westergeest, gedoopt op 11-02-1776 te Westergeest, overleden op 18-06-1841 om 17.00 uur te Wouterswoude op 65-jarige leeftijd. Overleden ten huize nr. 21.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 17-05-1801 te Driesum met Jan Alles, geboren rond 1790, overleden voor 1813.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 23-03-1813 te Dantumawoude met Mark Heines POSTMA, 20 jaar oud, Gardenier, geboren op 26-04-1792 te Wouterswoude, gedoopt op 03-06-1792 te Wouterswouse, overleden op 14-12-1859 om 09.00 uur te Akkerwoude op 67-jarige leeftijd, zoon van Heine Doedes en Egbertje Marks.
231    Lutske Egberts, gedoopt op 25-11-1731 te Oudwoude, overleden voor 1767, dochter van Egbert Jarigs (zie 224) en Antje Berends (zie 225).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 230).
 
232    Rinse Eelkes MONSMA, geboren rond 1715, overleden 1767/1768 te Gietkerk ? Zoon van Eelke Pieters MONSMA (zie 464) en Gertje Doedes (zie 465).
Gehuwd voor de kerk op 14-04-1737 te Murmerwoude met
233    Houkje Andries, geboren 1714/1715 te Gietkerk, overleden 1791 te Gietkerk, dochter van Andries Andries (zie 466) en Haebeltje Pijtters (zie 467).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eelke Rinses, geboren op 02-02-1744 te Gietkerk (zie 116).

234    Jan Rinses.
Gehuwd met
235    Lijsbeth Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth Jans, geboren op 23-04-1747 te Buitenpost (zie 117).

236    Pieter Jurks, geboren rond 1705.
Gehuwd voor de kerk op 28-10-1730 te Kollum met
237    Sjoukje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurk Pieters WIERSMA (zie 118).

240    Jelle Klazes HOEKSTRA, Boer en Veenbaas, gedoopt op 17-05-1713 te Rijperkerk. In 1748 boer op stem 4 20 pondemaat. Dit was zonder huis, overleden rond 1805 te Veenwouden, zoon van Klaas Jelles (zie 458) en Jipkje Tjerks (zie 459).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-02-1739 te Veenwouden met
241    Marijke Jelles, geboren 00-00-1715 te Veenwouden, overleden op 22-03-1796 te Veenwouden, dochter van Jelle Dids (zie 176) en Wopkjen Fockes (zie 177).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jelles, gedoopt (Ned. Ger.) op 27-04-1740 te Veenwouden (zie 120).

242    Klaas Feijes, Veenbaas te Bergum, geboren voor 1704 te Veenwouden.
Gehuwd voor de kerk op 20-12-1733 te Veenwouden met
243    Antje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalje Klazes, gedoopt (Ned. Ger.) op 11-08-1741 te Veenwouden (zie 121).

248    Gosse Sjoeks, geboren te Hardegarijp.
Gehuwd voor de kerk op 30-04-1719 te Hardegarijp met
249    Uilkje Alles.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alle Gosses van der WAL, geboren v8-08-1723 te Akkerwoude ? (zie 124).

250    Wijbe Aukes, Boer, geboren 1697 te Bergum (gezindte: DG), overleden op 11-02-1785 te Veenwouden/bergum, zoon van Auke Wybes (zie 500) en Maaike Alberts (zie 501).
Gehuwd voor de kerk op 25-10-1722 te Murmerwoude met
251    Aaltje Tjallings, geboren 1695 te Veenwoudsterwal, overleden v1-02-1761, dochter van Tjallingh Joekes (zie 502) en Antie Tjipkes (zie 503).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Wijbes (zie 125).

252    Jan Pieters (FEENSTRA), Tolgaarder, geboren 1716 te Veenwouden, zoon van Pieter Lieuwes (zie 504) en Sytske Jans (zie 505).
Gehuwd voor de kerk op 14-12-1742 te Oudega met de 25-jarige
253    Martzen Nicolaas NICOLAY, gedoopt op 21-11-1717 te Oudega, overleden voor 1747, dochter van Nicolaas Allardus NICOLAY (zie 506) en Trijntje Wiltjes (zie 507).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pijtter Jansz, geboren circa 1743 te Kollumerland Rijperkerk (zie 126).

254    Gaele Lieuwes, Boer en veenbaas, gedoopt op 28-10-1708 te Zwaagwesteinde, overleden 1762/ 1763 te Veenwouden, zoon van Lieuwe Gaeles (zie 508) en Taetske Tjeerds (zie 509).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13-03-1735 te Veenwouden met de 19-jarige
255    Jetske Jurjens, gedoopt op 14-04-1715 te Veenwouden. Dantumadeel -04-02-1766 K13 blz.27 en 168 Jetske Jurjens wed. van Gaele Liewes, getuige in proces blz 177. Wed. koopt van Jurjen Pieters schuitevoerder te Veenwouden als erfgenaam van zijn broer en zuster Foeke en Aaltje Pijtters blz 341. wed.verkoopt aan Balling Egberts en Tjitske Gaeles d.d. 20-05-1772. Wed. getuige in civ. proces civ. sent. 952 Dantumadeel, overleden 1788/ 1789 te Veenwouden, dochter van Jurjen Wiebrens (zie 510) en Tjiske Pieters (zie 511).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tetje/Tjeerdje Gaeles, gedoopt op 07-08-1746 te Veenwouden (zie 127).

Generatie IX

 
336    Dioerd Wopkes, geboren rond 1660. Hij kocht in 1722 een tapperie te Zwaagwesteinde van Hemke en Sije Klazes, overleden 1722/1728 te Zwaagwesteinde, zoon van Wopke Dioerds (zie 672) en Leelke Wiegers (zie 673).
Gehuwd voor de kerk rond 1690 met
337    Antie Tjepkes, geboren rond 1660, dochter van Tjepke Pieters (zie 674) en Bieuwke Lepkes (zie 675).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjipke Djoerds, geboren 1702/1703 (zie 168).

338    Foppe Jans, Mr. smid te bDantumawoude.
Kind:
   1.  Trijntje Foppes, geboren rond 1699 (zie 169).

340    Feije Jelles WESTRA, zoon van Jelle Feijes (zie 680) en Antje Hendriks (zie 681).
Kind:
   1.  Hendrik Feijes, gedoopt op 19-09-1706 te Veenwouden (zie 170).

342    Jan Joghums.
Kind:
   1.  Eelkje Jans, gedoopt op 06-03-1712 te Dantumawoude (zie 171).

352    Dit Eetzes, gedoopt op 26-02-1660 te Hardegarijp, zoon van Eedze Roords (zie 704) en Reijnsck Dids (zie 705).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 23-04-1682 te Hardegarijp met Lupke Jacobs, overleden 00-00-1686 te Rijperkerk.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op 27-02-1687 te Hardegarijp met Gepke Wijbrens (zie 353).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jelle Dids, gedoopt (DG) op 05-02-1688 te Hardegarijp (zie 176).
353    Gepke Wijbrens, geboren voor 1667, gedoopt op 03-08-1688 te Hardegarijp. Gedoopt als volwassene, dochter van Wybren Jurriens (zie 706) en Imck Jelles (zie 707).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 352).
 
354    Focke Hilbrands.
Gehuwd met
355    Marijke Gerlofs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wopkjen Fockes, geboren rond 1690 te Roodkerk (zie 177).

384    Johannes Lieuwes, Boer en veenbaas, geboren circa 1630 te De Valom. Op 19 December 1694 is hij curator over Thiet Joeckes, oud 17 jaar. Eveneens op 18 mei 1698 over de nagelaten kinderen van Joecke Taekes en Antje Oeges. In 1698 is Johannes Lieuwes voor 1/4 deel medeëigenaar van de boerderij nr. XIII te Murmerwoude.

Aebele, de vader van Auck Aebeles, maakte gebruik van het niaarrecht op grond van bloedverwantschap. (Zie hier voor het artikel in de Kollumer- krant van 23 Oktober 1972.) Zij was weduwe van Douwe Jentjes, Douwe en Auck hadden 2 kinderen, Dan I14 320-04-1683 Douwe Jenses in leven te Murmerwoude gehuwd met Auck Ebeles (hertrouwd met Johannes Lieuwes t/v/ Reyn Jenses cur. Fock en Betske Douwes (Reyn is een zoon van Jentje Reyns en Folckie Pieters, zie Dan III 324 05-12-1666, overleden december 1691. Testament wordt vermeld in Osinga Gen 508 blz, 421. RA Leeuwarden. Op 4 Maart 1692, I 15, pagina 326 Akte van scheiding tussen Johannes Lieuwes en Aukjen Aebles, kinderen en erfgena-men. Also naer enige tijd deser wereld komen te overlijden enen Auck Aebles, Laatst huisvrouw van Johannes Lieuwes, huisman in de Valom , nalaten-de vijf kinderen, met name Folk en Betske Douwes, samt Lieuwe, Ytje en Douwe Johannes, waarven de beide eerste bij Douwe Jentses en de laatste drie bij Johannes Lieuwes in egte zijn geteelt, over welkere nalaten-schap, also hetselve vrij dubieus stonde en niet eigentlijk een vaste staat ware uit te vinden, so sijn Rein Jentses en Tjerk Aebles als omen en geauthori-seerde curatoren over voor-noemde Folk en Betske Douwes in dier qualiteit requirerende ten eenre, en Johannes Lieuwes voor hem en als vader en wetti-ge voorstander over Lieuwe, Ytje en Douwe Johannes in dier qualiteit req, ter ander sijden.

Johannes Lieuwes en Auck Aebles, echtelieden in de Valom onder de clokslag van Damwolde doen proclameren al sodanig aenparten ende gerechtigheit van sekere sate lants met huysinge schuire, bomen en plantagie, cum annexis, staende en gelegen in de Valom en beneffens de gerechtigheit van de broecklanden behorende onder Acker-en Mormwolde, althans bij de copers als mede eigenaars bewoont en gebryuckt, als de vercopers van Sioerd Lieuwes haar wijlen vader en sesp, schoonvader nagela-ten ende aenbeërfde syn, gelijck meede sodanig aenpart en gerechtigheit van ongeveer 15 pondematen lants in en onder de sate gelegen, als bij de mede vercoperse Aeth Sipckes mat haer wijlen man sioerd Lieuwes voornoemnt van Tjalling Jans cum uxore door niaercoop ende versterven van Sioerd Lieuwes in eigendom becomen syn, hebbende Buwe Wytses cum sociis te oosten, Sytse Lieuwes en Johannes Jennema ? ten westen en voornoemde Jennema ? ten suiden mitsgaders de gemeene wedh te noorden vrij van floreen enz, alsoo in coop becomen van Aeth Sipckes cum cociis in glt, voor 1400 goudguldens.

Proclamatieboek Dan K6. Kocht in 1681 met Sytse en Sumen Hanses tien maeden lans onder Lydenborgh bij Harmen Binnes gebruikt : woonde in 1690 op een boerderij in de Valom; 1/3 toen gekocht voor 1400 gg van de erven Sjoerd Lieuwes. (Invent 1681 Dan blz, 326 ? sent. 44d), overleden circa 1710, zoon van Lieuwe Sytses (zie 768) en Jidtie Feckes (zie 769).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1652 met Gaetske Oenes, geboren voor 1647, overleden voor 1669.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-11-1669 te Dantumadeel met Antie Folkerts, geboren circa 1635 te Kollumerzwaag, overleden 1672 te De Valom. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1668 met Focke Teyes, Boer, geboren rond 1630, overleden op 20-01-1668.}
Op 4 Maart 1692 I 15 pagina 326. Akte van scheiding tussen Johannes Lieuwes en Auck Aebles, kinderen en erfgenamen. Alson naer enige tijd deser wereld komen te overlijden enen Auck Aebles, laatst huisvrouw van Johannes Lieuwes huisman in de Valom, nalatende vijf kinderen met name Folk en Betske Douwes, samt Lieuwe Ytje en Douwe Johannes, waarvan de beide eersten bij Douwe Jentjes en de laatste drie drie bij Johannes Lieuwes en egte zijn geteelt, over welkere nalatenschap, also hetselve vrij dubieus stonde en niet eigenlijk een vaste staat ware uit te vinden, so sijn Rein Jentjes en Tjerk Aebles als omen en geauthoriseerde curatoren over voornoemde Folk en Betske Douwes in dier qualiteit requirerende ten eenre, en Johannes Lieuwes voor hem en als vader en wettige voorstander over Lieuwe, Ytje en Douwe Johannes in dier qualiteit reg, ter ander sijde.

Johannes Lieuwes en Auck Aebles, echtelieden in de Valom onder clokslag van Damwolde doen proclameren al sodanig aenparten ende gerechtigheit van sekere sate lants met huysinge schuire, bomen en plantagie, cum annexis, staende en gelegen in de Valom, en beneffens de gerechtigheit van de broecklanden behorende onder Acker-en Mormwolde, althans bijde copers als mede eigenaars bewoon en gebruyckt, als de vercopers van Sioerd Lieuwes haar wijlen vader en res, schoonvader nagelaten ende aenbeërfde syn, gelijck meede sodanig aenpart en gerechtigheit van ongeveer 15 pondematen lants in en onder de sate gelegen, als bij de mede vercopers Aeth Sipckes met haar wijlen man Sioerd Lieuwes voornoemt van Tjalling Jan cum uxore door door niaercoop ende versterven van Sioerd Lieuwes in eigedom becomen syn, hebbende Buwe Wytses cum soijst te oosten, Sytse Lieuwes en Johannes Jenema ? ten westen en voornoemde Jenema ? ten suiden mitsgaders de gemeenne wedh te noorden vrij van floreen enz, alsoo in coop becomen van Aeth Sipckes cum cosijs in glt, voor 1400 goudgulden.

Proclamaties Dan K5.

Johannes Lieuwes woonachtig in de Valom ter eener en Auck Aebles tot Mormwolde verclaren sich met elxander in den echte staat begeven te hebben, versoecken daaraff proclamatie over dezen gerechte De 1e pr. den 14e feb 1681.

Procalmatieboek Dan K 6
Kocht in 1681 met Sytse en Sumen Hanses tien maeden lans onder Lydenborgh bij Harmen Binnes gebruikt.Woonde in 1690 op een boerderij in de Valom 1/3 toen gekocht voor 1400 gg. van de erven Sjoerd Lieuwes.(Invent 1681), gehuwd voor de kerk (3) op 14-11-1681 met Aukjen Aebles (zie 385).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jittie.
Uit het derde huwelijk:
   2.  Lieuwe Johannes (de oude), Huisman, geboren circa 1683 te De Valom. Doopsgezind diaken, Deze Lieuwe Johannes wordt meestal aangeduid met " De Oude" . dit om hem te onderscheiden van zijn schoonzoon die de zelfde naam droeg. hij was boer op de plaats van zijn schoonvader Sikke Minnes, in 1728 was hij voor 3/4 deel eigenaar en Jan Minnes voor 1/4 deel. van de boerderij nr XIII te Mumerwoude. de naam van zijn vrouw kennen wij nog niet, zij was een dochter van Sikke Minnes.
In de bijlagen der Siviele Sententies van het Hof van Friesland, 526-15 verklaart Lieuwe Johannes op 8 februari 1729, dan boer te Murmerwoude, doopsgezind en 46 jaar, dat hij in 1708 huwde en toen boer werd op de plaats van zijn schoonvader Sikke Minnes, tevens dat Douwe Johannes zijn volle broer is en dat Sytse Lieuwes een halfbroer was van zijn vader. In 1738 verkocht hij het tolhuis in Zwaagwesteinde, dat door zijn broer Douwe was gekocht.
Op 30 April 1742 was Lieuwe Johannes erflater, hij overleed op 25 Maart 1742 in de Valom. Erfgename was Douwe Johannes voor zichzelf en als vader en voorstaner voor zijn minderjarige kinderen. Aan Douwe Johannes was bij testament gelegateerd een boerderij in de Valom waarde 1667 Carolusguldens. Aan zijn zoon Johannes Douwes was gelegateerd 8 pondemaat land onder Dantumawoude, laatst gekocht voor 1200 Carolusguldens. Aan zijn dochter Auckjen Douwes was gelegateerd 700 Carolusguldens. Overleden op 25-03-1742 te Murmerwoude.
Gehuwd voor de kerk (1) op 03-04-1706 te Hardegarijp met Hiemk Freerks, 27 jaar oud, gedoopt op 15-08-1678 te Suawoude. Dochter van Freerk Sjoerds en Bottje Olfers.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1708 met Yttje Sikkes, dochter van Sicke Minnes en Minke Ruyrds.
   3.  Douwe Johannes, geboren op 17-08-1690 te De Valom (zie 192).
   4.  Ytje Johannes, geboren op 04-12-1691 te De Valom (gezindte: DG), overleden op 28-07-1774 te Rinsumageest op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-02-1716 te Raard (DG) met Teije Joukes, Huisman, overleden op 18-04-1765 te Rinsumageest. Doopsgezind diaken. Op 10 mei 1765 is Teye Joukes erflater, overleden 18 april 1765, in leven huisman bij de Hoge brug te Rinsumageest. In 1753 lieten Ytje Johannes en Teye Joukes daar een boerderij bouwen. Erfgenaam werd Douwe Johannes als gelas-tigde van zijn zuster Ytje Johannes, weduwe Teye Jouckes, die door haar man is geïnstitueerd tot "erfgenaam te lijf- stonde".Bedrag: 3500 Carolusguldens zijnde de helft van 7000 Carolus- guldens,waarop de overledene in masse op het personele kohier van Rinsumageest stond aangeslagen.
385    Aukjen Aebles, geboren circa 1655 te Murmerwoude, overleden op 04-12-1691, dochter van Aebele Wygers (zie 770) en Betske Tzierx (zie 771).
Gehuwd voor de kerk (1) 1675 met Douwe Jentjes, Boer en veenbaas, geboren circa 1650 te Veenwouden, overleden voor 1681.
Op 4 Maart 1692 I 15 pagina 326. Akte van scheiding tussen Johannes Lieuwes en Auck Aebles, kinderen en erfgenamen. Alson naer enige tijd deser wereld komen te overlijden enen Auck Aebles, laatst huisvrouw van Johannes Lieuwes huisman in de Valom, nalatende vijf kinderen met name Folk en Betske Douwes, samt Lieuwe Ytje en Douwe Johannes, waarvan de beide eersten bij Douwe Jentjes en de laatste drie drie bij Johannes Lieuwes en egte zijn geteelt, over welkere nalatenschap, also hetselve vrij dubieus stonde en niet eigenlijk een vaste staat ware uit te vinden, so sijn Rein Jentjes en Tjerk Aebles als omen en geauthoriseerde curatoren over voornoemde Folk en Betske Douwes in dier qualiteit requirerende ten eenre, en Johannes Lieuwes voor hem en als vader en wettige voorstander over Lieuwe, Ytje en Douwe Johannes in dier qualiteit reg, ter ander sijde.

Johannes Lieuwes en Auck Aebles, echtelieden in de Valom onder clokslag van Damwolde doen proclameren al sodanig aenparten ende gerechtigheit van sekere sate lants met huysinge schuire, bomen en plantagie, cum annexis, staende en gelegen in de Valom, en beneffens de gerechtigheit van de broecklanden behorende onder Acker-en Mormwolde, althans bijde copers als mede eigenaars bewoon en gebruyckt, als de vercopers van Sioerd Lieuwes haar wijlen vader en res, schoonvader nagelaten ende aenbeërfde syn, gelijck meede sodanig aenpart en gerechtigheit van ongeveer 15 pondematen lants in en onder de sate gelegen, als bij de mede vercopers Aeth Sipckes met haar wijlen man Sioerd Lieuwes voornoemt van Tjalling Jan cum uxore door door niaercoop ende versterven van Sioerd Lieuwes in eigedom becomen syn, hebbende Buwe Wytses cum soijst te oosten, Sytse Lieuwes en Johannes Jenema ? ten westen en voornoemde Jenema ? ten suiden mitsgaders de gemeenne wedh te noorden vrij van floreen enz, alsoo in coop becomen van Aeth Sipckes cum cosijs in glt, voor 1400 goudgulden.

Proclamaties Dan K5.

Johannes Lieuwes woonachtig in de Valom ter eener en Auck Aebles tot Mormwolde verclaren sich met elxander in den echte staat begeven te hebben, versoecken daaraff proclamatie over dezen gerechte De 1e pr. den 14e feb 1681.

Procalmatieboek Dan K 6
Kocht in 1681 met Sytse en Sumen Hanses tien maeden lans onder Lydenborgh bij Harmen Binnes gebruikt.Woonde in 1690 op een boerderij in de Valom 1/3 toen gekocht voor 1400 gg. van de erven Sjoerd Lieuwes.(Invent 1681), gehuwd voor de kerk (2) op 14-11-1681 met Johannes Lieuwes (zie 384).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Folk Douwes, geboren voor 1680.
   2.  Betske Douwes, geboren voor 1680.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen (zie onder 384).
 
386    Sytse Lieuwes, Boer, Ontvanger en Bijzitter, geboren rond 1643. Boer in de Valom van 1696 tot 1714 ontvanger van Kolumerzwaag van 1709 tot 1712 bijzitter van Dantumadeel.Tevens was hij "Gecommitteerde ten Landsdage".

Februari 1696
Tjebbe Johannes huisman te Damwoude doet procl 5/16 part Damwolder trekweg met de vaart oude tolhuis c.a. met alle lasten en profijten in coop bekomen van bijzitter Sijtse Lieuwes.

Boerenplaatsen. Jasper Jans is in 1700 huurder van 40 pondemaat land in eigendom van bijzitter Sytse Lieuwes liggende bij plaats stem 12. Later in eigendom van Hr. Aylva. Huurder is dan de zelfde Jasper Jans. Overleden op 14-03-1723 te Zwaagwesteinde, zoon van Lieuwe Sytses (zie 768) en Tietske Sierdsdr (Sjoerds) (zie 773).
Gehuwd voor de kerk (1) rond 1665 te Dantumadeel met Sytske Folkerts, overleden v0-04-1680. Op die dag was er een sterfhuisbeschrijving.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1681 met Ymkje Hendriks (zie 387).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Tjitske Sytses, geboren rond 1685 te Murmerwoude, overleden v22-4-1735 te Murmerwoude.
Gehuwd (1) rond 1700 (DG) met Johannes Wijgers, Huisman, ontvanger en dorpsrechter, geboren circa 1680. Hij was doopsgezind en verzette zich tijdens zijn leven tegen de kinderdoop. Na zijn dood laat Tjitske Sytses (op 18 april 1723) haar 2 kinderen dopen in de Nederlands Hervormde kerk te Murmer-woude. Dochter Trijntje is geboren in 1712 en zoon Lieuwe in 1714. Op 27 mei 1723 was er sterfhuisbeschrijving ten huize van wijlen Johannes Wijgers. Johannes was een zoon van Wieger Johannes en Trijntje Sweitses. Dit echtpaar woonde te Dantumawoude op Donias-tate (plaats met stem nummer 15).Lieuwe (zoon van Johannes Wijgers en Tjitske Sytses) huwde met achternicht Aukjen Lieuwes. De vader van Aukjen Lieuwes werd Lieuwe Johannes de Oude genoemd. De echtgenoot van Aukjen Lieuwes werd Lieuwe Johannes de Jonge genoemd.

Authorisaties dan 3-5-1723 Johannes Wijgers overleden. Tjitske Sytses, zich weder ten echte begeven hebbende met Hoppe Gerrits. Trijntje in 't 11e, Lieuwe Johannes in 't 9e jaar. Curatoren Marten Binnes huysman in Mormwolde en Rintie Rinties, huysman onder Goutum aangehylckte oomen vaderswegen. Authorisatie Dan 17-10-1730, Johannes Wygers en Tjitske Sytses overleden, kinderen Trijntje in 't 19 en Lieuwe Johannes in 't 16e jaar. Curator Tjeerd Hedmans Huisman te Damwolde. Overleden 1718-1723, zoon van Wyger Johannes (zie 414) en Tryntie Sweitses.
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-05-1723 (DG) met Hoppe Gerrits, 22 jaar oud, Boer en ontvanger, gedoopt op 06-10-1700 te Dantumawoude, overleden voor 1740. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 14-07-1737 te Akkerwoude met Geeske Johannes, geboren rond 1715, dochter van Johannes Tjibbes en Janke Thijssens.}
   2.  Foekje Sytses, geboren rond 1688. Belijdenis gedaan in de Nederlandse Hervormde Kerk te Dokkum 1 November 1727.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-07-1714 te Dokkum (NH) met Hendrik Jansen, geboren 1666-1667, overleden v0-07-1725.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-07-1725 te Dokkum (NH) met Ritske JILDERDA. Belijdenis gedaan in de Nederlandse Hervormde Kerk te Dokkum 1 November 1727 DTB 201, overleden v0-07-1730.
   3.  Blijke Sytses, geboren circa 1690 te De Valom (zie 193).
   4.  Lieuwkje Sytses.
Gehuwd voor de kerk op 21-11-1723 te Dokkum (NH) met Jan Hendriks.
387    Ymkje Hendriks, geboren rond 1650 te Langezwaag, overleden op 06-06-1730 te De Valom. Uit de scheiding van Ymkjen Hendriks en haar kinderen,
14 April 1724.

1. Tjitske Sytses, huisvrouw van Hoppe Gerrits.
2. Foekjen Sytses, wed. wijlen Ritske Jilderda,
woonachtig te Dokkem.
3. Douwe Johannes, huisman in Valom,als voorstander over mijn zoon Johannes en dochter Aukje Douwes, bij Blijke Sytses in egte verwekt.
4. Lieuwkjen Sytses, huisvrouw van Jan Hendriks te Dokkum.

Kinderen en erfgenamen van wijlen Sytse Lieuwes, in leven mede bijzitter van Dantumadeel, in de Valom versturven bij Ymkjen Hendriks in egte getogen.

Uit de scheiding van Sytse Lieuwes en Ymkjen Hendriks op
6 Juni 1730.

1. Tjitske Sytses, huisvrouw van Hoppe Gerrits.

2. Foekjen Sytses, wed. wijlen Ritske Jilderda,
woonachtig te Dokkem.

3. Douwe Johannes, huisman in Valom, als voorstander over mijn zoon Johannes en dochter Aukje Douwes, bij Blijke Sytses in egte verwekt.

4. Lieuwkjen Sytses, huisvrouw van Jan Hendriks te Dokkum.

Uit het eerste huwelijk van Ymkjen Hendriks met Tjike Tjipkes, boer te Veenwouden en overleden voor 20 Juli 1681 aldaar twee kinderen, Jansen Tjipkes en Grietje Tjipkes.


5. Jansen Tjipkes, Huisvrouw van Sybe Freerks in de Valom.

6. Jan Johaans, als vader en voorstander over Hendrikjen Jans
bij Grietje Tjipkes in egte verwekt.

7. Tjipke Jans zoon van Grietje Tjipkes bij Jan Johaans in
egte getogen meerderjarige jongeman,

De eerste vijf elk voor 1/6, de laatste twee tezamen voor 1/6 part, alle kinderen en erfgenamen van ons wijlen moeder en grootmoeder Ymkjen Hendriks, wed, wijlen de bijzitter Sytse Lieuwes, in Damwolde versturven, de vier eerste bij Sytse Lieuwes in egte verwekt, de twee laatste Jansen en Grietje bij Tjpke Tjipkes in egte verwekt.

De weduwe van Sytse Lieuwes heeft drie jaren na zijn dood, tien pondemaat land in gebruik gehad, "liggende bij de drie dorpen, onder den Dorpe Mormerwolde". De jaarlijk "huir" bedroeg 15 Caroliguldens. Civiele Senten- ties van het Hof van Friesland, 488 9 16.3.1728.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1670 met Tjipke Tjipkes, Boer, overleden v20-6-1681.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1681 met Sytse Lieuwes (zie 386).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Tjipkes, geboren voor 1681.
   2.  Grietje Tjipkes, geboren voor 1681.
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen (zie onder 386).
 
388    Halbe Keimpes, Boer, geboren rond 1640 te De Valom. In 1640 boer te Gietkerk op stem 14, overleden na 1651 te Gietkerk, zoon van Keimpe Everts (zie 776) en Jedts Halbes (ALGRA) (zie 777).
Gehuwd voor de kerk 1640 met
389    Yck Jentes, geboren rond 1646 te Veenwouden, overleden rond 1705 te De Valom, dochter van Jentse Reijns (zie 778) en Folkje Pyters (zie 779).
Uit dit huwelijk:
   1.  Halbe Halbes, geboren circa 1673 te De Valom (zie 194).

390    Harmen Hessels, Boer, geboren rond 1688 te Zwaagwesteinde, overleden voor 1718 te Zwaagwesteinde, zoon van Hessel Adzers (zie 780) en Antie Gerbens (zie 781).
Gehuwd voor 1708 te Zwaagwesteinde met
391    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie Harms, geboren circa 1709 te Zwaagwesteinde (zie 195).

392    Anne Ebeles.
Gehuwd voor de kerk op 01-02-1665 te Dantumadeel met
393    Jelts Theunis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theunis Annes, geboren circa 1665 (zie 196).

394    Gerben Pieters, Boer.
Gehuwd met
395    Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie Gerbens, geboren circa 1701 (zie 197).

396    Hedman Sybrands, Boer, geboren rond 1650, overleden v-07-1694, zoon van Sybrand Hedmans (zie 792) en Maycke Deddes (zie 793).
Gehuwd voor de kerk op 21-09-1674 te Dantumadeel (Gerecht) met
397    Antje Tjeerds, geboren circa 1655.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeerd Hedmans, geboren circa 1680 (zie 198).
   2.  Hettje Hedmans, geboren rond 1691.
Gehuwd voor de kerk op 27-11-1717 te Akkerwoude met Halbe Halbes (zie 194).

398    Meindert Martens.
Gehuwd met
399    Lysbert Ypes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Meinderts, geboren circa 1689 te Akkerwoude (zie 199).

400    Pyter Meynerts.
Gehuwd met
401    Maeyke Foeckes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Pieters, geboren voor 1676 (zie 200).

402    Oeds Hedmans, Huisman, geboren rond 1620, overleden 1703 te Dantumawoude, zoon van Hedman Sybrens (zie 804) en Foeck Wygers (zie 805).
Gehuwd met
403    Jelske Jans, geboren voor 1633, overleden 1694 /1703, dochter van Jan Minnes (zie 806) en Tryntie Deddes (zie 807).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke Oedses, geboren voor 1678 (zie 201).

408    Binne Gearts, Huisman, geboren rond 1630 (gezindte: DG), overleden v18-5-1670, zoon van Geert Binnes (zie 816) en Sytske Joords/Jouwert (zie 817).
Gehuwd voor de kerk op 11-04-1659 te Dantumadeel met
409    Wytske Johannes, geboren rond 1630 (gezindte: DG), overleden v10-3-1670, dochter van Johannes Wygers (zie 818) en Geeske Tjebbes (zie 819).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeerd Binnes, geboren circa 1661 (zie 204).
   2.  Marten Binnes, geboren circa 1665 te Dantumawoude (zie 206).

410    Dedde Harts, Huisman, geboren 1636 /1637 te Murmerwoude (gezindte: DG), overleden rond 1673 te Dantumawoude, zoon van Hart Deddes (zie 820) en Antie Sytses (zie 821).
Gehuwd 1663 met
411    Ybeltje Foeckes, geboren rond 1639, overleden op 04-06-1728 te Dantumawoude, dochter van Foecke Rinnerts (zie 822) en Antje Jouckes (zie 823).
Uit dit huwelijk:
   1.  Foeke Deddes, Huisman, geboren rond 1668, overleden op 14-11-1747 te De Valom.
Gehuwd voor de kerk op 10-03-1690 te Dantumadeel met Acke Jouckes, geboren rond 1672, overleden op 31-03-1751 te Dantumawoude.
   2.  Antje Deddes, geboren circa 1670 (zie 205).

412 =    408 Binne Gearts.
413 =    409 Wytske Johannes.
 
414    Wyger Johannes, geboren rond 1628, overleden 1694-1698 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd voor de kerk (1) rond 1660 met Ymck Harts (zie 415).
Ondertrouwd (2) op 27-03-1671 met Tryntie Sweitses, geboren rond 1635, overleden na 1698 te Zwaagwesteinde.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sjouck Wiegers, geboren 1667 te Murmerwoude (zie 207).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johannes Wijgers, Huisman, ontvanger en dorpsrechter, geboren circa 1680. Hij was doopsgezind en verzette zich tijdens zijn leven tegen de kinderdoop. Na zijn dood laat Tjitske Sytses (op 18 april 1723) haar 2 kinderen dopen in de Nederlands Hervormde kerk te Murmer-woude. Dochter Trijntje is geboren in 1712 en zoon Lieuwe in 1714. Op 27 mei 1723 was er sterfhuisbeschrijving ten huize van wijlen Johannes Wijgers. Johannes was een zoon van Wieger Johannes en Trijntje Sweitses. Dit echtpaar woonde te Dantumawoude op Donias-tate (plaats met stem nummer 15).Lieuwe (zoon van Johannes Wijgers en Tjitske Sytses) huwde met achternicht Aukjen Lieuwes. De vader van Aukjen Lieuwes werd Lieuwe Johannes de Oude genoemd. De echtgenoot van Aukjen Lieuwes werd Lieuwe Johannes de Jonge genoemd.

Authorisaties dan 3-5-1723 Johannes Wijgers overleden. Tjitske Sytses, zich weder ten echte begeven hebbende met Hoppe Gerrits. Trijntje in 't 11e, Lieuwe Johannes in 't 9e jaar. Curatoren Marten Binnes huysman in Mormwolde en Rintie Rinties, huysman onder Goutum aangehylckte oomen vaderswegen. Authorisatie Dan 17-10-1730, Johannes Wygers en Tjitske Sytses overleden, kinderen Trijntje in 't 19 en Lieuwe Johannes in 't 16e jaar. Curator Tjeerd Hedmans Huisman te Damwolde. Overleden 1718-1723.
Gehuwd rond 1700 (DG) met Tjitske Sytses, geboren rond 1685 te Murmerwoude, overleden v22-4-1735 te Murmerwoude, dochter van Sytse Lieuwes (zie 386) en Ymkje Hendriks (zie 387). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 16-05-1723 (DG) met Hoppe Gerrits, 22 jaar oud, Boer en ontvanger, gedoopt op 06-10-1700 te Dantumawoude, overleden voor 1740.}
415    Ymck Harts, geboren rond 1632 te Murmerwoude, overleden v 03-1671 te Murmerwoude.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 414).
 
432    Wytze Claes, zoon van Claes Wytzes (zie 864) en Geertie Jans (zie 865).
Gehuwd voor de kerk circa 1692 met
433    Gertie Alberts.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1691 met Sytse.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1692 met Wytze Claes (zie 432).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Claes Wytzes (zie 216).

434    Sieger Sietses, overleden op 28-06-1721 te Veenwouden.
Gehuwd met
435    Froukje Haijes, dochter van Haije Ballings (zie 870) en Tjitske Gosses (zie 871).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJtske Siegers, gedoopt op 06-11-1711 te Veenwouden (zie 217).

448    Jarig Egberts, geboren rond 1671 te Westergeest. Waarschijnlijk geboren in Februari of Maart, overleden rond 1749 te Westergeest. Hij erft op 1 Juli 1748 3000 caroli gulden van zijn overleden zuster Jelkjen Egberts, zoon van Egbert Jarigs (zie 896) en Ankie Egberts (zie 897).
Gehuwd voor de kerk voor 1703 met
449    Jetske Wijtzes, geboren circa 1675, overleden 00-00-1769 te Westergeest, dochter van Wijtse Femmes (zie 898) en Wijtske Folkerts (zie 899).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bontje Jarigs, geboren circa 1700 te Westergeest.
Gehuwd met Sierck Gerrits, geboren circa 1697 te Westergeest, overleden 09-1748 te Westergeest, zoon van Gerryt Siercx en Grietje Liebbes.
   2.  Antje Jarigs, geboren rond 1700.
Gehuwd met Sijbe Rinnerts, gedoopt op 21-05-1699 te Dantumawoude, zoon van Rindert Sybes en Grietje Romkes.
   3.  Egbert Jarigs, geboren 00-00-1710 te Westergeest (zie 224).
   4.  Wijtze Jarigs, geboren rond 1710 (zie 226).
   5.  Wybe Jarigs, geboren circa 1725 te Westergeest, overleden rond 1783.
Gehuwd voor de kerk rond 1749 met Eelkje Jelles, geboren circa 1725 te Oudwoude. Op 14 Februari 1791 is zij weduwe en niaard 6 pdm van sate lands op
't veen onder Westergeest, overleden op 06-03-1807 te Westergeest, dochter van Jelle Jelles en Grietje Marcks.

450    Berend Beyns, geboren circa 1680 te Westergeest, overleden voor 1715 te Westergeest. Hij woonde op de triemen onder Westergeest, zoon van Beijn Berends (zie 900) en Teets Bues (zie 901).
Gehuwd met
451    Lutske Annes, geboren 00-00-1686 te Westergeest, overleden v25-9-1725 te Westergeest. Zij was eigenaar van de boerderij van haar ouders. Op 15 Mei 1688 worden Gerrijt Pijtters, Kloostertille aangetroude oom van moederskant en Brugt Brughts, Wijgeest, bloedverwant moederskant curator over de zusters Trijntje in het 5e jaar en Lutske in het 2e jaar, dochter van Anne Jansen (zie 902) en Lutske Johannes (zie 903).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Berends, geboren circa 1700 (zie 225).

452 =    448 Jarig Egberts.
453 =    449 Jetske Wijtzes.
 
454    Pytter Hendriks, zoon van Hendrik Pieters (zie 908) en Eelkje (zie 909).
Gehuwd met
455    Martje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elske Pieters, geboren op 13-07-1727 te Kollumerzwaag (zie 227).

456    Pieyter Tjallings, gedoopt op 21-04-1700 te Metslawier, zoon van Tjalling Minnes (zie 912).
Kind:
   1.  Tjalling Pieters, geboren voor 1732 (zie 228).

458    Klaas Jelles, gedoopt (DG) op 07-06-1720 te Akkerwoude. Huisman te Veenwouden, Hij was doopsgezind en werd op belijdenis gedoopt Verkoopt op 27 Oktober 1730 aan Lieuwe Lieuwes huis, hof, bomen en planten
Freerk Jelles ten Oosten, Tjerk Hayes ten Zuiden en Ruurd Ruurds ten Westen en de Heereweg ten Noorden. In 1728 gebruiker van stem nr. 4.
Gehuwd voor de kerk op 01-09-1709 te Raard met de 24-jarige
459    Jipkje Tjerks, gedoopt op 16-10-1684 te Brantgum, dochter van Tjerk Jeppes (zie 918) en Ettje Hoytes (zie 919).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle Klazes HOEKSTRA, gedoopt op 17-05-1713 te Rijperkerk (zie 240).
   2.  Heebeltje Klazes, gedoopt op 25-11-1725 te Veenwouden (zie 229).

460    Jacob Eelkes.
Gehuwd met
461    Aagtie Falks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Falk Jacobs, gedoopt op 25-10-1721 te Burum (zie 230).

462 =    224 Egbert Jarigs.
463 =    225 Antje Berends.
 
464    Eelke Pieters MONSMA, geboren rond 1675, overleden voor 1755.
Gehuwd met
465    Gertje Doedes, overleden na 1735.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinse Eelkes, geboren rond 1715 (zie 232).

466    Andries Andries, gedoopt op 22-03-1685 te Oenkerk, overleden op 04-10-1751 te Wouterswoude op 66-jarige leeftijd, zoon van Andries Sjoerds (zie 932) en Trijntje Jans (zie 933).
Gehuwd met
467    Haebeltje Pijtters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Houkje Andries, geboren 1714/1715 te Gietkerk (zie 233).

480 =    458 Klaas Jelles.
481 =    459 Jipkje Tjerks.
 
482 =    176 Jelle Dids.
483 =    177 Wopkjen Fockes.
 
500    Auke Wybes, geboren 1668 te Surhuisterveen, overleden voor 1738, zoon van Wybe Sytses (zie 1000) en Gepke Jans (zie 1001).
Gehuwd voor de kerk op 09-12-1694 te Surhuisterveen met
501    Maaike Alberts, geboren te Kuikhorn, overleden na 1738.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijbe Aukes, geboren 1697 te Bergum (zie 250).

502    Tjallingh Joekes, Huisman en armvoogd, geboren circa 1660 te Veenwouden, overleden 1719 /1723 te Bergum, zoon van Joecke Wijbes (zie 1004) en Antie Romkes (zie 1005).
Gehuwd voor de kerk rond 1692 met
503    Antie Tjipkes, overleden voor 1719 te Bergum, dochter van Tjipke Pieters (zie 1006) en Aeltie Keimpes (zie 1007).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Tjallings, geboren 1695 te Veenwoudsterwal (zie 251).

504    Pieter Lieuwes, Winkelier, geboren voor 1696, overleden 1730 te Veenwouden, zoon van Lieuwe Lieuwes (zie 1008) en N.N. (zie 1009).
Gehuwd voor de kerk op 26-12-1716 te Veenwouden met
505    Sytske Jans, geboren te bij huw. afk. uit Kuikhorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieters (FEENSTRA), geboren 1716 te Veenwouden (zie 252).

506    Nicolaas Allardus NICOLAY, geboren v25-8-1689 te Oudega ? Gedoopt op 25-08-1689 te Oudega, overleden 1750 -1751 te Oudega, zoon van Alardus (Allert) Klaesen NICOLAY (zie 1012) en Riemke Minnerts (zie 1013).
Gehuwd voor de kerk op 20-09-1716 te Oudega met de 20-jarige
507    Trijntje Wiltjes, geboren op 15-05-1696 te Hardegarijp, overleden 1776 -1777 te Oudega, dochter van Wiltje Tjerks (zie 1014) en Martzen Lieuwes (zie 1015).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martzen Nicolaas, gedoopt op 21-11-1717 te Oudega (zie 253).

508    Lieuwe Gaeles, Boer, geboren rond 1676, overleden voor 1732, zoon van Gaele Lieuwes (zie 1016) en Janke Andries (zie 1017).
Gehuwd voor de kerk (1) rond 1697. Lieuwe Geales en Aafke Pieters waren in 1697 lidmaten te Veenwouden.
Recht. archief K7 blz. 216. d.d 24-12-1719 Liewe Geales van Wouterswoude koopt een huisinge in Veenwouden van zijn broers en zusters Andrys, Take, Trynke en Jochem Geales. Woonde in 1706 te Wouterswoude en in 1721 te Veenwouden met Aafke Pieters, geboren voor 1677, overleden op 29-10-1702 te Veenwouden.
Gehuwd voor de kerk (2) rond 1708 met Taetske Tjeerds (zie 509).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gaele Lieuwes, gedoopt op 28-10-1708 te Zwaagwesteinde (zie 254).
509    Taetske Tjeerds, geboren voor 1690.
Gehuwd voor de kerk (1) rond 1708 met Lieuwe Gaeles (zie 508).
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-12-1731 te Tietjerk met Gerrit Jans, geboren voor 1700.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 508).
 
510    Jurjen Wiebrens, overleden v28-8-1724 te Veenwouden.
Gehuwd met
511    Tjiske Pieters, overleden te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetske Jurjens, gedoopt op 14-04-1715 te Veenwouden (zie 255).

Generatie X

 
672    Wopke Dioerds.
Gehuwd met
673    Leelke Wiegers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dioerd Wopkes, geboren rond 1660 (zie 336).

674    Tjepke Pieters, Boer en Huisman, overleden 1707/1708 te Zwaagwesteinde, zoon van Pieter Tabes (zie 1348) en Wyts Tiepkes (zie 1349).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1666 met Bieuwke Lepkes (zie 675).
Gehuwd (2) met Aaltje Keimpes.
Gehuwd (3) met Joukje Harmens.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antie Tjepkes, geboren rond 1660 (zie 337).
675    Bieuwke Lepkes, geboren voor 1643 te Kollumerzwaag, overleden voor 1680, dochter van Liepke (Lupcke) Gaeles (zie 1350) en Lolck Jans (zie 1351).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 674).
 
680    Jelle Feijes, zoon van Feije Jelles (zie 1360) en Fopck Foppes (zie 1361).
Gehuwd met
681    Antje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Feije Jelles WESTRA (zie 340).

704    Eedze Roords.
Gehuwd met
705    Reijnsck Dids, geboren op 30-07-1654 te Oudkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dit Eetzes, gedoopt op 26-02-1660 te Hardegarijp (zie 352).

706    Wybren Jurriens.
Gehuwd met
707    Imck Jelles.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gepke Wijbrens, geboren voor 1667 (zie 353).

768    Lieuwe Sytses, Boer in de Valom, geboren circa 1605, overleden v13-1-1662 te De Valom. Dantumadeel. 110 (weesboek) folio 178.e.v. (13 januari 1662)

Boedelbeschrijving in het sterfhuis van Lieuwe Sytses in de Valom op verzoek van de fiscaal van Dantumadeel uit hoofde van zijn ambt en op aangifte van Lieuwe weduwe Tietske Sierdsdr. die de eed daartoe heeft afgelegd.

Bezit:

1. een huis, schuur en landerijen door Lieuwe met de dood ontruimd ten
zuiden van de Broeck (geen lasten) vermoedelijk dichtbij een vaart
gelegen.
2. een stuk fenland ten zuiden van de vaart wordt bij nr. 1 gebruikt.
3. een stuk fenne en broekland ten noorden van de "schuijtevaert
eveneens bij nr. 1 gebruikt.
4. een "plaets" ten noorden van de z.g. "oude vaert" in de Valom, bewoond
door Wijtse Hansen (vrij van lasten)
5. een "plaetske", bewoond door Hendrick Lieuwes coopman (vrij van lasten)
6. een huis en land in de Valom bewoond door Fedde Minnes (vrij van Lasten)
7. zeven mad meden onder Rinsumageest bij Scheisloot
8. 6 1/2 pm miede bij de Litshorne.
9. vier pm. land "opt noord van de hondert werren"
10. 3 pm. miedland op het zuid van de Jesingawech.
11. 3 pm. land op het ziud van de Jesingwech
12. 3 pm. miedland naast nr. 1
13. 1 pm. land naast nr. 11.
14. 2 pm. mieden opt suyd van de Jesingawech.
15. 7 1/2 pm. mieden opt suyd van de jesingawech.
16. een huis en hiem in de Valom bewoond door Gosse Floris (geen lasten)
17. een huijske in de Valom bewoond door Frouck Bauckes.
18. een huijske in de Valom bewoond door Popcke Euwes.
19. een block feem (20 roeden lang en 6 roeden breed) mandelig met 20
roeden vaan van "Johannes Lieuwes de zoon"
20. zes kloeten turf "bestaande in...schuijten".
21. 48 schuijten turf, waarvan het sterfhuis de helft toebehoort en
Johannes Lieuwes de anderen helft."

Vorderingen:
Verschillende posten van uitstaande huren, uitstaande gelden en vorderingen van geleverde turf: 1327 gulden.

Lasten:
Aan de armvoogden van Damwoude 100 goudgulden.


Dantumadeel, 110 (weesboek) folio 187 e.v. (27 Januari 1662)

Boedelscheiding tussen:
Tietske Syerdtsdr, als moeder van haar kinderen bij w. Lieuwes Sytses, geassisteerd door Sicke Annes en Jan Douwes als curatoren over de genoemde minderjarige kinderen enerzijds (betreffende de goederen van Lieuwe en Tietske hun ouders en
Sioerd Lieuwes, Johannes Lieuwes en Antie Lieuwes (geassisteerd door Claes Alberts, haar tegenwoordige man) anderzijds (betreffende de goederen, nagelaten door Lieuwe voornoemd)

A 1. De vier weeskinderen (de eerste partij dus) krijgen de plaats
en de landen, :de Noorderst plaets genaempt" gebruikt door Fedde Minnes (=nr. 6 van de inventaris)
2. de helft van de 2pm land hebbende de z.g. "suiderste plaats ten
noorden"
3. de helft van de fenne en van de mieden "int Reidtveld" samen groot
40 pm.
4. de helft van de broecklanden in Mormewolster en Ackerwolster
hemrijck.
B Sioerd, Johannes en Antie Lieuwes wordt toebedeeld:
1. de Suiderste plaats met het huis en de plantagie c.a. op de landen
staande.
2. de huizen, bewoond door Frouck Rommerts en Gosse Floris "daer bij
staande (= bij de sate van nr.1) streckende dese landen tot aen de
Noorderwech ende suidwaerts aent voorgeschreven percheel "leunen"
(??? = A 2)
3. de helft van de 2pm "leunen" (???; = A 2)
4. de helft van de mieden en de helft van de broecklanden.
5. het surplus van de fenne.

C De vier weeskinderen krijgen nog toegewezen:
1. de suiderste camp van de suiderste fenne behorende bij de
suiderste plaats en landen.

D Ongedeeld blijven de twee plaatsen door Wijtse Hansen en
Hendrick Lieuwes.
Verder nog ongedeeld blijven "seeker perchelen feen in de Valom" door Lieuwe Sytses in 1661 van secretaris Canter gekocht. Evenzo de turf
"opt feen staande"

Aangezien Lieuwes Sytses bij zijn tweede vrouw vier kinderen heeft, bezit elk van de vier kinderen één-zevende deel.
Tietske moet wegens haar ingebrachte besit en de verkregen overwinst 2288 gg en 16 stuivers. Tot last van Sioerd, Johannes en Antie zal "op 'd landen blijven staan tot believen van Tietske de somma van 2100 goudguldens " tegen 4% rente' het restant zal haar in mei 1662 worden uitbetaad.

Sioerd, Johannes en Antie Lieuwes zullen wegens hun overleden moeder uit de boedel ontvangen de somma van 1800 goudguldens en Sioerd en Johannes bovendien nog elk 500 car.guldens wegens verdiend loon.
Sioerd Lieuwes heeft "bij t leven van sijn w. vader Lieuwe Sytses"reeds 800 car.guldens ontvangen in mindering van bovenstaande post. Hem komt dus nog 40 car. g.. Johannes Lieuwes vermits niet ontfangen, moeten de 600 gg (van) moeders goederen en d' 500 car. g. van arbeitsloon hem te goede comen"
Antie Lieuwes ontfangen hebbende wegens moeders goederen 500 gg. geblijckt
haar dienste nocht competeren 100 g.g.

wg. Tijetske Syerdts Sick Annes (merck) Jan Douwes (merck)
Antie Lieuwes (merck) Klaes Alberts Johannes Lieuwes


Op 24 maart 1663 komen bovenstaande partijen nogmaals bijeen omdat Tietske Sierds zich "besuaart" voelde. Zij was bij de scheiding van 27 januari 1662
"geledeerd".Door bemiddeling van de commissaris en Wyger Wopkes, assessor,
secretaris dr. Jacobus Canter wordt Tietske nog 90 goudg. toegewezen. verder komt men overeen dat het legaat aan de armen van Dantumadeel gesplits zal worden. De helft 50 car. g. krijgen de gereformeerde armen van Dantumawoude en de andere helft krijgen de armen van de Doopsgezinde gemeente te Dantumawoude.
Tenslotte stelt Taecke Tiaarts te Akkerwoude zich borg "voor wijdere verschillen ofte praetensen, die Tietske Sioorts voorn. naa t sluiten van desen op de requireerden (=Sioerds) mochte te leggen"

w.g. Tijetske Syerts Klaes Alberts Teck Tijerdts Sijcerdt Lyuus
Wyger Wopkes Joannes Liuus Jacobus Canter

Den 6en junij 1671 heeft Tietske Sierdts de vier seven parten van de 50 car.g. intrest d'Armen van de gereformeerde volgens bovenstaende Acte toegeleijt voldaen volgens quitantie aen haer overhandigt.

D' intressen van dese acte allsmede dien van de 24en martij 1663 achter desen staende is bij Johannes Lieuwes voor hem en sijn broeder Sioerd Lieuwes tot maij 1667 voldaen ende betaeld passere desen quitantie den 25 en (november 1667)

w.g. Tietske Syerdts.

D'intressen van deses negen hondert g.g. Tjetske Sierds uit dese acte noch comperterende si bij Johannes Lieuwes voor hem ende d'weduwe van Sioerd Lieuwes samt als curator over Lieuwe Vlases van Meij 1667 tot Maij 1671 aan Tjetske Sierts voldaen ende betaelt desen 19 Maij 1671.
Alsmede is bij voorschreven Johannes wegens Lieuwe Clasesgetelt een jaar.....intressen van Maij 1666 tot 1667 (:nae dat w.Clases Alberts d'voorgaende drie jaren van 1663 tot 1666 selffs betaelt. Actum utsupra.

w.g. Tijetske Sijerdts me present J: Cuperus


Sijtse Lieuwes als gelastigde van zijn moeder Tietske Sierdts wonende in de Valom bekanne ende verclare dat Johannes Lieuwes voor hem ende van wegen de weduwe van Sioerd Lieuwes samt als curator over Lieuwe Classen mij heeft voldaen ses ende dertich ggls sijnde een jaer intersst van de negen hondert ggls mijn Moeder uit nevensstaende Acte competerendeende dat van Maij 1671 tot 1672 passere desen voor quitantie den 18en Januari 1673.

w.g. Sietse Lijeves ons praesent J. Cuperus N.P. B. Bavius


Sytse Lieuwes verclare dat Joannes Lieuwes mij in verminderinge der interssen vant capital in nevenstaende acte gehelt op heden heeft betaelt een hondert car.gls desen dient neffens voor quitantie

In kennisse mijn hant den 18en Feb. 1684

w.g. Sytse Lieuves me praesente N. Bavius (ser. Dantumadeel)


Also ick Sijtse Lieuwes bijzitter van den gerechte van Dantumadeel op den 19 Maij 1864 aen mijn Broeder Joannes Lieuwes hebbe gepassert sekere quitantie hier voren staende van 900 ggls. Ingevolge van welx soo verclare ick niet alleen als noch bij desen dat mijn voornoemde broeder mij op gemelde somma van 900 ggls op dato aldaer gemelt heeft voldaen ende betaelt, maer neme oock bij desen aan te presteren, dat die tellinge mijn broeder neffens en een ieder voor goede voldade sal strecken en in cas van
swarichheit ofte iemant aensprake voor hem in rechte te treden, ende ten allen tijde daer voor te intervenieren quarranderen en cost ende schadeloos te ontheffen onder verbandt mijne geen exemte goederen metr submissie van
van den Hove van Frieslandt ende Gerechte van Dantumadeel en alle Gerechten.
in kennisse mijn handt met die van de ondergeschreven secretaris als getuige.

Actum Rinsumageest, den 31e Aug: 1687

w.g. Sijtse Lieuwes N. Bavius


Johannes Lieuwes in De Valom bekenne dat de erfgenamen van w. Sioerd lieuwes mij hebben gerestitueert, voldaen en betaelt alsodanige drie hondert gold. gul.(: met de interessen van dien tot dato deses voorschreven) als ick voor haer op den 19e Maij 1684 aen mijn broeder hebbe opgeschoten en betaelt volgens quitantie hier nevenstaende en dat voor overleveringe van een obligatie van gelijcke somma, insgelijcx met de interssen van dien tot dato desen, en even hoog stijgende, holdende totlaste van mij Johannes Lieuwes en profijte van voorschreven Sioerd Lieuwes cum uxore, passere desendaeromme voor een absolute quitantie met aenneminge dat des tellinge respecktivelijcke overleveringe der obligatieneffens mij en een ieder voor goeder voldade sal verstrecken en in cas van iemants aensprake ofte swaricheit voor haer te intervenieren ende in rechte te treden als (costeloos?) ende schadeloos 't ontheffen

Onder verbandt ende submissie soo nae rechte... mijn handt met die van de secretaris Nauta als getuige.

Actum Rinsumageest den 31 Aug.1687.

w.g. Johannes Lieuwes B. Nauta.

De twe reijs t' 90 golg.gls. Joannes ende Sioerd Lieuwes in onderstaende Acte van den 24en Martij 1663 't last comende is aen mij ondergeschrevene van Joannes Lieuwes voor hem ende sijn broeder met d' interssen voldaen ende betaelt. Passere voor quitantie den 25en Januari 1669

w.g.Tijtske Sijerts

De t'negentig ggls. in de onderstaende acte gemelt met d'verschenen intressen tot 15 ggls 21 stuivers zijn bij Tietske Cierts uit handen van Claes Alberts voor sijn aenpart ontvangen in oirconde haar met d' handt met d'handt van mij secretaris als getuig.

Actum den 7en Maij 1776.

w.g. Tijetske Sijerdts Jacob Canter. Zoon van Sytse Sjoerds (zie 1536) en Jacobi Stoffels (zie 1537).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1630 met Jidtie Feckes (zie 769).
Gehuwd voor de kerk (2) rond 1641 te Dantumadeel met Tietske Sierdsdr (Sjoerds) (zie 773).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Lieuwes, geboren circa 1630 te De Valom (zie 384).
   2.  Sierd Lieuwes, geboren rond 1633.
   3.  Antie Lieuwes, geboren rond 1635.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Sytse Lieuwes, geboren rond 1643 (zie 386).
   5.  Jid (Ytsje) Lieuwes.
Gehuwd voor de kerk op 12-10-1862 te Hardegarijp met Alle Sjoerds.
   6.  Japke Lieuwes.
   7.  Tjeerd Lieuwes.
769    Jidtie Feckes, geboren rond 1607, overleden rond 1639.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 768).
 
770    Aebele Wygers, Boer, dorpsrechter en bijzitter. Geboren rond 1595 te Dantumawoude, overleden rond 1667, zoon van Wyger Folkerts (zie 1540) en Mary Aebeles (zie 1541).
Aeble maakte gebruik van het niaarrecht op grond van bloedverwantschap.
(zie hiervoor het artikel in de Kollumerkrant van 23 Oktober 1972), gehuwd voor de kerk 1650 met
771    Betske Tzierx, geboren rond 1625 te Dantumawoude, overleden rond 1700 te Akkerwoude, dochter van Tjerk Theunis (zie 1542) en N.N. (zie 1543).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjerk Aebeles, geboren circa 1654.
   2.  Aukjen Aebles, geboren circa 1655 te Murmerwoude (zie 385).

772 =    768 Lieuwe Sytses.
773    Tietske Sierdsdr (Sjoerds), overleden voor 1681.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 768).
 
776    Keimpe Everts, Boer, geboren rond 1610. Eigenaar van stem 14 te Gietkerk. Overleden na 1651 want in 1651 verhuisde hij met zijn 2e vrouw Lijsbeth naar Roodkerk.
Gehuwd voor de kerk rond 1635 met
777    Jedts Halbes (ALGRA), geboren rond 1610, overleden op 27-05-1644, dochter van Halbe Wytses (ALGRA) (zie 1554) en Jets Piers (zie 1555).
Uit dit huwelijk:
   1.  Halbe Keimpes, geboren rond 1640 te De Valom (zie 388).

778    Jentse Reijns, Boer, geboren rond 1610 te Veenwouden. Eigenaar van stem 3 te Veenwouden, overleden na 1674 te Veenwouden.
Gehuwd voor de kerk rond 1640 te Veenwouden met
779    Folkje Pyters, geboren rond 1611 te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reyn Jentjes, Boer, Huisman, Kerkvoogd en Armvoogd, geboren rond 1644 te Veenwouden.
   2.  Yck Jentes, geboren rond 1646 te Veenwouden (zie 389).
   3.  Douwe Jentjes, Boer en veenbaas, geboren circa 1650 te Veenwouden, overleden voor 1681.
Gehuwd voor de kerk 1675 met Aukjen Aebles (zie 385).

780    Hessel Adzers, Boer, geboren circa 1645 te Zwaagwesteinde, zoon van Adzer Jelles (zie 1560) en Hylk (Uylk) Hessels (zie 1561).
Gehuwd voor de kerk op 27-06-1686 te Dantumadeel met
781    Antie Gerbens, geboren rond 1645 te Kollumerzwaag, dochter van Gerben Egberts (zie 1562) en Geertie Nitters (zie 1563).
Gehuwd voor de kerk (1) v 11-1656 te Kollumerzwaag met Hidzer Egberts, overleden v27-6-1687.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-06-1686 te Dantumadeel met Hessel Adzers (zie 780).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Harmen Hessels, geboren rond 1688 te Zwaagwesteinde (zie 390).
   2.  Adzer Hessels, geboren rond 1690 te Zwaagwesteinde, overleden rond 1768 te Zwaagwesteind.
Gehuwd voor de kerk op 29-05-1712 te Bergum met Antje Douwes, geboren rond 1690 te Bergum.

792    Sybrand Hedmans, geboren circa 1620, gedoopt (DG) ;, zoon van Hedman Sybrens (zie 804) en Foeck Wygers (zie 805).
Gehuwd voor de kerk rond 1650 met
793    Maycke Deddes, geboren circa 1610 te Dantumawoude, dochter van Dedde Harts (zie 1586) en Aets Wygers (zie 1587).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hedman Sybrands, geboren rond 1650 (zie 396).

804    Hedman Sybrens, Boer, geboren rond 1600 te Dantumawoude, overleden voor 1634, zoon van Sybrandt Hartmans (zie 1608) en Bauk Eelckes ? (zie 1609).
Gehuwd rond 1620 te Dantumadeel met
805    Foeck Wygers, geboren rond 1600, overleden 1640 /1652 te Damtumawoude, dochter van Wyger Folkerts (zie 1540) en Mary Aebeles (zie 1541).
Uit dit huwelijk:
   1.  Oeds Hedmans, geboren rond 1620 (zie 402).
   2.  Sybrand Hedmans, geboren circa 1620 (zie 792).

806    Jan Minnes, geboren rond 1625.
Gehuwd rond 1630 met
807    Tryntie Deddes, geboren rond 1605 te Dantumawoude, dochter van Dedde Harts (zie 1586) en Aets Wygers (zie 1587).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelske Jans, geboren voor 1633 (zie 403).

816    Geert Binnes, Boer, overleden voor 1657 te Veenwouden.
Gehuwd voor de kerk rond 1625 met
817    Sytske Joords/Jouwert, overleden voor 1652, dochter van Joort/Jouwert Gosses (zie 1634) en Saack IJes (zie 1635).
Uit dit huwelijk:
   1.  Binne Gearts, geboren rond 1630 (zie 408).

818    Johannes Wygers, Boer, geboren rond 1600, overleden v31-8-1670, zoon van Wyger Folkerts (zie 1540) en Mary Aebeles (zie 1541).
Gehuwd voor de kerk rond 1626 te Dantumadeel met
819    Geeske Tjebbes, geboren rond 1600 te Boornbergum (gezindte: DG), overleden na 1670 te Dantumawoude, dochter van Thiebbe Michyells (zie 1638) en Antie Hendriks (zie 1639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytske Johannes, geboren rond 1630 (zie 409).
   2.  Wieger Johannes, geboren rond 1630 (gezindte: DG), overleden t1694/1699.
Gehuwd voor de kerk rond 1660 met Ymck Harts, geboren rond 1632 te Murmerwoude, overleden v15-4-1671, dochter van Hart Deddes (zie 820) en Antie Sytses (zie 821).

820    Hart Deddes, geboren circa 1610 te Dantumawoude, overleden v2811-1643, zoon van Dedde Harts (zie 1586) en Aets Wygers (zie 1587).
Gehuwd voor de kerk rond 1630 met
821    Antie Sytses, overleden v18-2-1652, dochter van Sytse Emkes (zie 1642) en N.N. (zie 1643).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ymck Harts, geboren rond 1632 te Murmerwoude, overleden v15-4-1671.
Gehuwd voor de kerk rond 1660 met Wieger Johannes, geboren rond 1630 (gezindte: DG), overleden t1694/1699, zoon van Johannes Wygers (zie 818) en Geeske Tjebbes (zie 819).
   2.  Dedde Harts, geboren 1636 /1637 te Murmerwoude (zie 410).

822    Foecke Rinnerts, Huisman.
Gehuwd met
823    Antje Jouckes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ybeltje Foeckes, geboren rond 1639 (zie 411).

864    Claes Wytzes, zoon van Wytze Halbes (zie 1728) en Jedts Syuedts (zie 1729).
Gehuwd met
865    Geertie Jans, dochter van Jan Jans (zie 1730) en Jets Bauckes (zie 1731).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytze Claes (zie 432).

870    Haije Ballings, overleden op 03-04-1691.
Gehuwd met
871    Tjitske Gosses.
Uit dit huwelijk:
   1.  Froukje Haijes (zie 435).

896    Egbert Jarigs, Boer te Westergeest, geboren rond 1636 te Kollumerzwaag, overleden rond 1671 te Westergeest, zoon van Jarig Egberts (zie 1792) en Aeltje Wijbes (zie 1793).
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-01-1666 te Buitenpost (NH) met Jelck Sybes.
Gehuwd voor de kerk (2) rond 1669 met Ankie Egberts (zie 897).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jelkjen Egberts, geboren rond 1670, overleden op 01-07-1748 te Westergeest.
Gehuwd met Jeen Pieters, overleden voor8-1708 (flor. reg.Kollumerland en Nieuwkruisland Fol. 2. nr. 11.12).
   2.  Jarig Egberts, geboren rond 1671 te Westergeest (zie 448).
897    Ankie Egberts, geboren rond 1649, dochter van Engbert Jans (zie 1794) en Bon Uilckes (zie 1795).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 896).
 
898    Wijtse Femmes, Landbouwer, geboren rond 1655 te Westergest, overleden voor 1708 te Kollumerzwaag. Voogd en voorstander van de armen van de Mennonite gesinte, zoon van Femme Jarichs (zie 1796) en Eets Pieters (zie 1797).
Gehuwd met
899    Wijtske Folkerts, overleden na 1728 te Kollumerzwaag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetske Wijtzes, geboren circa 1675 (zie 449).

900    Beijn Berends, Hebergier en koopman te Westergeesdt, zoon van Berent Beins (zie 1800) en Doedt Geerts (zie 1801).
Gehuwd met
901    Teets Bues.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Beyns, geboren circa 1680 te Westergeest (zie 450).

902    Anne Jansen, Boer, geboren circa 1655 te Westergeest. Boer op de triemen onder Westergeest. Mogelijk een zoon van Jan Jans en Wijke Annis, Op verzoek van Binnert Annes (Sapma) volle oom wordt Jacob Geerts, mr. vleeshouwer te Kollum curator over de broers Jan en Anne Jans.
De kinderen zijn mede erfgenamen van Doedtie Sapma, bestemoeder.
Gehuwd voor de kerk v7-05-1684 met
903    Lutske Johannes, geboren 1665- 1666 te Westergeest. Op 26 Februari 1675 wordt op verzoek van haar aangehuwde neef Brucht Bruchts, Augustinusga Boote Luijtjens, rechter en ontvanger te Westergeest curator. Op 22 September 1680 wordt Pijtter Maijnarts, Driesum, volle neef van moeders kant, doopsgezind, nieuwe curator. Op 22-6-1668 is er sprake van een donatiebrief gedateerd 30-11-1659 gepasseerd door Arent van Hillema aan haar grootmoeder Luts Andles Hoijtsma. Overleden v15-5-1688 te Westergeest, dochter van Johannes Lubbes METELEN (zie 1806) en Trijntje Jans (zie 1807).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutske Annes, geboren 00-00-1686 te Westergeest (zie 451).

908    Hendrik Pieters.
Gehuwd met
909    Eelkje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pytter Hendriks (zie 454).

912    Tjalling Minnes.
Kind:
   1.  Pieyter Tjallings, gedoopt op 21-04-1700 te Metslawier (zie 456).

918    Tjerk Jeppes, geboren rond 1650, overleden t1700-1703.
Gehuwd voor de kerk op 01-08-1674 te Waaxens met
919    Ettje Hoytes, overleden na 1703, dochter van Huite Jans (zie 1838) en Antie Bockesz (zie 1839).
Gehuwd voor de kerk (1) op 01-08-1674 te Waaxens met Tjerk Jeppes (zie 918).
Ondertrouwd (2) te Foudgum, gehuwd voor de kerk op 11-10-1703 te Raard met Johannes Eibertsz.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jipkje Tjerks, gedoopt op 16-10-1684 te Brantgum (zie 459).

932    Andries Sjoerds, geboren rond 1635, overleden voor 1698, zoon van Sjoerd Jurjens (zie 1864) en Sijke Pieters (zie 1865).
Gehuwd voor de kerk op 30-04-1691 te Oenkerk met
933    Trijntje Jans, geboren rond 1637.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Andries, gedoopt op 22-03-1685 te Oenkerk (zie 466).

1000    Wybe Sytses, Boer, geboren 1640 /1641 te Kooten (gezindte: DG), overleden voor 1681 te Surhuisterveen, zoon van Sytse Wybes (zie 2000) en Sieucke Floris (zie 2001).
Gehuwd voor de kerk 1661 /1662 met
1001    Gepke Jans (gezindte: DG), overleden 6-1705 te Surhuisterveen, dochter van Jan Aebeles (zie 2002) en Antie Auckes (zie 2003).
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Wybes, geboren 1668 te Surhuisterveen (zie 500).

1004    Joecke Wijbes, zoon van Wytse Juckes (zie 2008) en Jansen Tiallingsdr (zie 2009).
Gehuwd met
1005    Antie Romkes, overleden t1669-1681 te Veenwouden, dochter van Romcke Gertzen (zie 2010) en Saeck Dioerts (zie 2011).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjallingh Joekes, geboren circa 1660 te Veenwouden (zie 502).

1006    Tjipke Pieters, Boer en Huisman (gezindte: DG), overleden 1707 -1708 te Zwaagwesteinde, zoon van Pieter Tabes (zie 1348) en Wyts Tiepkes (zie 1349).
Gehuwd met
1007    Aeltie Keimpes, dochter van Keimpe Lourens (zie 2014) en Antje Oeges (zie 2015).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie Tjipkes (zie 503).

1008    Lieuwe Lieuwes, Boer, geboren rond 1647. Hij was in 1701 curator over de kinderen van zijn broer Geale, overleden 00-01-1703 te Veenwouden, zoon van Lieuwe Lieuwes (zie 2016).
Kind:
   1.  Pieter Lieuwes, geboren voor 1696 (zie 504).
1009    N.N.
Kind: 1 kind.
 
1012    Alardus (Allert) Klaesen NICOLAY, geboren 1650, overleden 1723 -1724 te Oudega.
Gehuwd voor de kerk op 27-12-1682 te Oudega met
1013    Riemke Minnerts, geboren 1666 te Zuiderdrachten, overleden na 1726, dochter van Minnert Lieuwes (zie 2026) en Tjitske Liebbes (zie 2027).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Allardus, geboren v25-8-1689 te Oudega ? (zie 506).

1014    Wiltje Tjerks, overleden voor 1793 te Veenwouden, zoon van Tjerk Riemers (zie 2028) en Antie Jacobs (zie 2029).
Gehuwd met
1015    Martzen Lieuwes, overleden voor 1703 te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Wiltjes, geboren op 15-05-1696 te Hardegarijp (zie 507).

1016    Gaele Lieuwes, Boer bij de Wal onder Veenwouden, geboren rond 1646, overleden voor 1701 te Veenwouden. Dantumadeel G 1 d.d. 08-04-1701, curator over de kinderen is zijn oom Lieuwe Lieuwes.
Gehuwd voor de kerk rond 1674 met
1017    Janke Andries, geboren voor 1656, overleden rond 1701 te Veenwoudsterwal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Gaeles, geboren rond 1676 (zie 508).

Generatie XI

 
1348    Pieter Tabes, Huisman, overleden 05-1664 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd met
1349    Wyts Tiepkes, dochter van Tjipke Taeckes (zie 2698) en Feick Pytters (zie 2699).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjipke Pieters (gezindte: DG) (zie 1006).
   2.  Tjepke Pieters (zie 674).

1350    Liepke (Lupcke) Gaeles, Boer. In 1640 gebreuk stamplaats no 3 te Kollumerzwaag.
Gehuwd met
1351    Lolck Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bieuwke Lepkes, geboren voor 1643 te Kollumerzwaag (zie 675).

1360    Feije Jelles, Veenbaas te Zwaagwesteinde, geboren rond 1610 te Kollumerzwaag, overleden v. 10-1639, zoon van Jelle Nittes (zie 2720) en Lijsbert Adzers (zie 2721).
Gehuwd met
1361    Fopck Foppes, overleden voor 1665.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle Feijes (zie 680).

1536    Sytse Sjoerds, geboren rond 1575, zoon van Sjoerd Sytses (zie 3072) en N.N. (zie 3073).
Gehuwd met
1537    Jacobi Stoffels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Sytses, geboren circa 1605 (zie 768).

1540    Wyger Folkerts, Boer, Dorpsrechter en Bijzitter, geboren rond 1558, overleden 1623 -1625.
Gehuwd rond 1585 te Dantumadeel met
1541    Mary Aebeles, geboren rond 1560 te Dantumawoude, overleden v7-07-1625, dochter van Aebele Geerts (zie 3082) en Luyds Gaytses (zie 3083).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aets Wygers, geboren rond 1585 (zie 1587).
   2.  Folkert Wygers, geboren rond 1587 te Dantumawoude.
   3.  Aebele Wygers, geboren rond 1595 te Dantumawoude (zie 770).
   4.  Foeck Wygers, geboren rond 1600 (zie 805).
   5.  Johannes Wygers, geboren rond 1600 (zie 818).

1542    Tjerk Theunis.
Gehuwd met
1543    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betske Tzierx, geboren rond 1625 te Dantumawoude (zie 771).

1554    Halbe Wytses (ALGRA), geboren rond 1560. Landeigenaar, boer en Kerkvoogd van Tietkerk. Volmacht van Tietjerk- steradeel 1598, 1614. Hij was tevens eigennar van Algerastate met stem 29, zoon van Wijtthie Halbes (ALGERA) (zie 3108) en Tijn Rommerts (zie 3109).
Gehuwd met
1555    Jets Piers, overleden voor 1610 te Algerastate.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jedts Halbes, geboren rond 1610 (zie 777).

1560    Adzer Jelles, geboren rond 1612 te Kollumerzwaag. Boer te Kollumerzwaag en Zwaagwesteinde, overleden 1666 te Zwaagwesteinde, zoon van Jelle Nittes (zie 2720) en Lijsbert Adzers (zie 2721).
Gehuwd voor de kerk rond 1633 te Zwaagwesteinde met
1561    Hylk (Uylk) Hessels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertie Adzers, geboren rond 1634 te Kollumerzwaag.
Gehuwd voor de kerk rond 1655 te Dantumadeel met Jetze Klases, Boer, geboren rond 1635 te Veenwouden, zoon van Klaas Jetzes, Boer, en Thieds Reins.
   2.  Hessel Adzers, geboren circa 1645 te Zwaagwesteinde (zie 780).

1562    Gerben Egberts, geboren circa 1600 te Westergeest. Cohier der stemmen Oostergo stem 28.
Folkert Egberts als zelfs 't recht van stemmen hebbende van zijn gebruikte Sathe voor negende parten en Jan Sjoerds van drie negende parten en Gerke Egberts een negende part, overleden 1654 te Westergeest, zoon van Egbert Folckerts (zie 3124) en Ancke Gerbens (zie 3125).
Gehuwd voor de kerk circa 1630 te Kollumerzwaag met
1563    Geertie Nitters, geboren rond 1599 te Westergeest, overleden rond 1668 te Westergeest, dochter van Nitte Louwerens (zie 3126) en Tyets Sybes (zie 3127).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijbe Gerbens, geboren 1635 te Kollumerzwaag.
   2.  Beert Gerbens, geboren 1637 te Kollumerzwaag, overleden 1667 te Kollumerzwaag.
Gehuwd voor de kerk voor 1656 met Hepcke Hendrikicx, Boer, geboren circa 1620 te Kooten, overleden 1711 te Kooten, zoon van Hendrik Ublus, Boer, en Martien Hepkes. {Hij is later gehuwd voor de kerk circa 1670 met Trijntie Ypes, geboren 1645, overleden voor 1695 te Garijp, dochter van Epe Ypes, IJzerkramer, en Barber Pyters. Hij is later gehuwd voor de kerk op 13-01-1695 te Garijp met Aeltie Waetses, 18 jaar oud, geboren op 12-05-1676 te Boornbergum, dochter van Waetze Pieters, Molenaar, en Neeltje Halbes.}
   3.  Anne Gerbens, geboren 1637 te Kollumerzwaag.
   4.  Saek Gerbens, geboren 1641 te Kollumerzwaag, overleden op 27-11-1656 te Kollumerzwaag.
   5.  Trijn Gerbens, geboren 1643, overleden na 1706.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-01-1664 te Drogeham met Hidzer Oedzes. Belijdenis gedaan te Twijzel/Kooten 19-08-1664, overleden voor 1677, zoon van Oedts Hidzers, Boer, en Jouck Jans.
Gehuwd (2) met Pieter Nannes, geboren 1649 te Drogeham, zoon van Nanne Pieters en Jantie Jans.
   6.  Antie Gerbens, geboren rond 1645 te Kollumerzwaag (zie 781).
   7.  Bauck Gerbens, geboren 1645 te Kollumerzwaag.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-05-1673 te Drogeham met Evert Hendriks, geboren rond 1646 te jurhuisterveen, zoon van Hendrik Eesges en Rijcke Edses.
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-10-1681 te Drogeham met Foocke Folckerts.
   8.  Jarig Gerbens, geboren 1647 te Kollumerzwaag.
   9.  Aeltie Gerbens, geboren 1649 te Kollumerzwaag.

1584 =    804 Hedman Sybrens.
1585 =    805 Foeck Wygers.
 
1586    Dedde Harts, Boer, geboren rond 1578 (gezindte: DG), overleden t1632-1640 te Dantumawoude.
Gehuwd 1682 te Dantumadeel met
1587    Aets Wygers, geboren rond 1585, dochter van Wyger Folkerts (zie 1540) en Mary Aebeles (zie 1541).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tryntie Deddes, geboren rond 1605 te Dantumawoude (zie 807).
   2.  Maycke Deddes, geboren circa 1610 te Dantumawoude (zie 793).
   3.  Hart Deddes, geboren circa 1610 te Dantumawoude (zie 820).

1608    Sybrandt Hartmans, overleden voor6-1619.
Gehuwd met
1609    Bauk Eelckes ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Hedman Sybrens, geboren rond 1600 te Dantumawoude (zie 804).

1610 =    1540 Wyger Folkerts.
1611 =    1541 Mary Aebeles.
 
1614 =    1586 Dedde Harts.
1615 =    1587 Aets Wygers.
 
1634    Joort/Jouwert Gosses.
Gehuwd voor de kerk voor 1604 met
1635    Saack IJes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytske Joords/Jouwert (zie 817).

1636 =    1540 Wyger Folkerts.
1637 =    1541 Mary Aebeles.
 
1638    Thiebbe Michyells.
Gehuwd met
1639    Antie Hendriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geeske Tjebbes, geboren rond 1600 te Boornbergum (zie 819).

1640 =    1586 Dedde Harts.
1641 =    1587 Aets Wygers.
 
1642    Sytse Emkes, Boer.
Gehuwd met
1643    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie Sytses (zie 821).

1728    Wytze Halbes, zoon van Halbe Wytzes (zie 3456).
Gehuwd met
1729    Jedts Syuedts, dochter van Siurt Pieters (zie 3458) en Antie Auckes (zie 3459).
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Wytzes (zie 864).

1730    Jan Jans. Bijzitter van het Gerrecht te Driesum.
Gehuwd met
1731    Jets Bauckes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertie Jans (zie 865).

1792    Jarig Egberts, geboren rond 1611 te Westergeest, overleden v21-2-1657 te Westergeest, zoon van Egbert Folckerts (zie 3124) en Ancke Gerbens (zie 3125).
Gehuwd voor de kerk rond 1635 te Westergeest, voor 1 April 1635 met
1793    Aeltje Wijbes, overleden circa-1662 te Westergeest, dochter van Wijbe Folkerts (zie 3586) en Antie Tiebes (zie 3587).
Gehuwd voor de kerk (1) rond 1627 met Roeloff Gerryts, geboren rond 1595, overleden rond 1633.
Gehuwd voor de kerk (2) rond 1635 te Westergeest, voor 1 April 1635 met Jarig Egberts (zie 1792).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Egbert Jarigs, geboren rond 1636 te Kollumerzwaag (zie 896).
   2.  Antie Jarichs, geboren rond 1640, overleden voor 1660.
Gehuwd met Taecke Reijns, overleden na 1664.
   3.  Wijbe Jarichs, geboren rond 1644.

1794    Engbert Jans, geboren 1619- 1620 te Kollumerzwaag, overleden v11-2-1657 te Kollumerzwaag, zoon van Jan Sjoerds (zie 3588) en Ancke Gerbens (zie 3125).
Gehuwd met
1795    Bon Uilckes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ankie Egberts, geboren rond 1649 (zie 897).

1796    Femme Jarichs, geboren 00-00-1628 te Kollumerzwaag, overleden n1-11-1692.
Gehuwd met
1797    Eets Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtse Femmes, geboren rond 1655 te Westergest (zie 898).

1800    Berent Beins. Woonde in 1645 op 't Veen onder Westergeest, hij plaatste een handmerk.
Gehuwd met
1801    Doedt Geerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beijn Berends (zie 900).

1806    Johannes Lubbes METELEN, overleden v20-6-1668, zoon van Lubbe Johannes METELEN (zie 3612) en Lutske Andles HOIJTSMA (zie 3613).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1665 met
1807    Trijntje Jans, dochter van Jan Pijtters (zie 3614) en Trijntje Harings (zie 3615).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutske Johannes, geboren 1665- 1666 te Westergeest (zie 903).

1838    Huite Jans, geboren circa 1617 te Ternaard. Doet belijdenis in Ternaard 1635. H.H. Overleden op 02-01-1654 te Ternaard.
Gehuwd voor de kerk op 23-02-1645 te Ternaard met
1839    Antie Bockesz, geboren voor 1625 te Brantgum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ettje Hoytes (zie 919).

1864    Sjoerd Jurjens, Boer te oenkerk, geboren rond 1600, overleden na 1675 te Oenkerk.
Gehuwd met
1865    Sijke Pieters. Echtelieden Oenkerk 1673. op lidmatenlijst 1659. Tekend diaconierekening 1665 en 1667. In 1640 medegebruik stem, 6.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Sjoerds, geboren rond 1635 (zie 932).

2000    Sytse Wybes, Boer- Landbouwer te Kuikhorn onder Kooten, overleden voor3-1650, zoon van Wybe Ebdies (zie 4000) en Trijn Rinthies (zie 4001).
Gehuwd voor de kerk rond 1649 met
2001    Sieucke Floris, overleden na 1659, dochter van Floris Teedes (zie 4002) en Styn Egberts (zie 4003).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybe Sytses, geboren 1640 /1641 te Kooten (zie 1000).

2002    Jan Aebeles (gezindte: DG), zoon van Aebele Jans (zie 4004).
Gehuwd voor de kerk 1640 te Surhuisterveen met
2003    Antie Auckes (gezindte: DG), dochter van Aucke Romckes (zie 4006) en Aaltie Jans (zie 4007).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gepke Jans (gezindte: DG) (zie 1001).

2008    Wytse Juckes, overleden na 05-1663.
Gehuwd voor de kerk v29-1-1659 met
2009    Jansen Tiallingsdr, overleden na 05-1693.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joecke Wijbes (zie 1004).

2010    Romcke Gertzen.
Gehuwd met
2011    Saeck Dioerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie Romkes (zie 1005).

2012 =    1348 Pieter Tabes.
2013 =    1349 Wyts Tiepkes.
 
2014    Keimpe Lourens, overleden te Bergum, zoon van Lourens Nannes ? (zie 4028).
Gehuwd met
2015    Antje Oeges, overleden 1648 te Bergum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltie Keimpes (zie 1007).

2016    Lieuwe Lieuwes, Boer, geboren rond 1623. Boer te Veenwouden aan de Vaartswal, overleden na 05-1653 te Veenwouden. Lieuwe Lieuwes koopt op 11-05-1653 van zijn moeder weduwe te veenwouden een gortmolen met twee paar stenen, paard en al wat daar bij behoort op de Vaartswal in Veenwouden bij het verlaat voor F. 125,000 Hyp. boek S6 blz 139dinv. 1640 Veenwouden 30, zoon van Lieuwe Lieuwes (zie 4032) en Tryn Geales (zie 4033).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Lieuwes, geboren rond 1647 (zie 1008).

2026    Minnert Lieuwes, zoon van Lieuwe Minnerts (zie 4052) en Riemck Sytses (zie 4053).
Gehuwd met
2027    Tjitske Liebbes, dochter van Liebbe Minnerts (zie 4054) en Antie Willems (zie 4055).
Uit dit huwelijk:
   1.  Riemke Minnerts, geboren 1666 te Zuiderdrachten (zie 1013).

2028    Tjerk Riemers, gedoopt op 27-12-1648 te Tietjerk, begraven voor 1695, zoon van Riemer Hayes (zie 4056) en Janke Wytses (zie 4057).
Gehuwd voor de kerk 1693 te Hardegarijp met
2029    Antie Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiltje Tjerks (zie 1014).

Generatie XII

 
2698    Tjipke Taeckes.
Gehuwd voor de kerk 1619 te Woutwerswoude met
2699    Feick Pytters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wyts Tiepkes (zie 1349).

2720    Jelle Nittes, Koopman, veenbaas en leiendekker, geboren rond 1576, overleden rond 1652 te Kollumerzwaag, zoon van Nitte Louwerens (zie 3126) en Tyets Sybes (zie 3127).
Gehuwd voor de kerk (1) rond 1599 te Kollumerland met Lijsbert Adzers (zie 2721).
Gehuwd (2) met Reinsck (Rins) Tiaerds, overleden v1-10-1635.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Feije Jelles, geboren rond 1610 te Kollumerzwaag (zie 1360).
   2.  Marie Jelles, geboren rond 1611 te Kollumerrzwaag.
   3.  Adzer Jelles, geboren rond 1612 te Kollumerzwaag (zie 1560).
   4.  Trijntje Jelles, geboren rond 1613 te Kollumerzwaag.
   5.  Doetje Jelles, geboren rond 1616 te Kollumerzwaag.
   6.  Antie Jelles, geboren rond 1618 te Kollumerzwaag.
2721    Lijsbert Adzers, geboren rond 1579 te Kuikhorne, overleden v1-10-1635, dochter van Adzer Alberts (zie 5442) en Rins Swetses (zie 5443).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 2720).
 
3072    Sjoerd Sytses, Boer te Hardegarijp, geboren rond 1525.
Gehuwd met
3073    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytse Sjoerds, geboren rond 1575 (zie 1536).
   2.  Roord Sjoerds.
   3.  Welmoed Sjoerds.

3082    Aebele Geerts, geboren rond 1519.
Gehuwd voor de kerk rond 1550 met
3083    Luyds Gaytses, geboren rond 1532, overleden voor 1602.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mary Aebeles, geboren rond 1560 te Dantumawoude (zie 1541).

3108    Wijtthie Halbes (ALGERA), geboren rond 1530. Landeihenaar te Tietjerk, zoon van Halbe Giels (ALGERA) (zie 6216) en N.N. (zie 6217).
Gehuwd voor de kerk rond 1557 met
3109    Tijn Rommerts. Afkomstig van Leeuwarden, dochter van Rommert Pieters (zie 6218) en Anna N. (zie 6219).
Uit dit huwelijk:
   1.  Halbe Wytses (ALGRA), geboren rond 1560 (zie 1554).

3120 =    2720 Jelle Nittes.
3121 =    2721 Lijsbert Adzers.
 
3124    Egbert Folckerts, Landbouwer, geboren circa 1573, overleden v2-10-1618 te Kollumerzwaaag. Op 20 September 1596 (1) wordt hij genoemd als curator over de kinderen van zijn overleden zuster Jets. Op 17 Februari 1601 (2) en 12 Februari 1602 (3) vermeld met zijn zwager Jarig Gerbens. Op 6 November 1605 (4)wordt hij vermeld met zij broers Anne en Wybe in verband met de benoeming van curatoren over de kinderen van Folckert Wabes, wedunaar van hun zuster Jets uit diens tweede huwelijk met Lijfke Pieters. Op 2 Oktober 1616 (5) is er inventarisatie in zijn sterfhuis te Kollumerzwaag omdat zijn weduwe Ancke Gerbedr. hertrouwd is met Jan Sjoerds. Tot voogd over de kinderen wordt benoemd Wybe Folckerts broer van de overleden man. De kinderen zijn: Gerbe, geboren 1599/1600, Folckert, geboren 1601/1602, Bauck, geboren 1604/1605, Sybe, geboren 1608/1609, Jarigh, geboren 1611/1612, en Anne, geboren 1613/1614.
Het sterfhuis is groot ongeveer 3 1/2 vak, er bij behoren een nieuwe schuur van drie gollen (hooivakken) en twee hoven. De sate land omvat bouw- en grasland, venen en leijen. Daarnaast zijn er 16 mad mieden, waarop een huis en 5 mad onbehuisd. Verder is er 1/4 aandeel in een sate te Twijzel. De weduwe bevestigd de aangifte bij verklaring in plaats van eed. Over de erfenis is tussen de curator, de moeder en de stiefvader ,,schellinge" en kwestie ontstaan. Vier buren treden op als scheidlieden. De erfenis van de kinderen wordt in totaal vastgeseld op 556 gg. afrekening zal plaats hebben bij het bereiken van de 16-jarige leeftijd. De vrouw Ancke Gerbe dochter is een dochter van Gerbe Jarigs
Op 17 Mei 1630 (6) lenen Folckert en Gerbe Egbertszonen ,,voormonden" van hun minderjarige zusters en broeders 60 gg uit. Op 5 November 1634 (7) hebben deze broers, samen met Sybe Freerx, de eerste man van hun zuster Bauck, als voogden over Anne en Jarig Egbertszonen, een vordering van 50 gg. Op 27 Januari 1655 (8) zijn Folkckert, Sybe en Jaring Egberts, Bauck Egberts, nu gehuwd met Renger Gales, en Syoerd Jans rechter en ontvanger op Kollumerzwaag, als curator divisions (voor de scheiding) over de wezen van Gerbe Egberts, ab intestato (bij gebrek van een testament) erfgenamen van hun broer rep. oom Anne Egberts, in leven gewoond hebbende te Kollumerzwaag. Op 25 Juni 1667 (9) kopen zoons van Jarig Egberts van de erven Gerbe Egberts en Geertie Nitters, echtelieden. Op 17 November 1668 (9) kopen Sybe Egberts met zijn vrouw Frouck Tiebbes en Egbert, de zoon van Jarig Egberts, ieder voor de helft, van genoemde erven. De zoon Folkert Egberts is in 1659 (10) administrerend diaken van de Doopsgezinde gemeente te Kollumerzwaag.
Noten: (1) R.A. Kol. B 5. (2) idem H 5. (3) idem H 6. (4) idem E 2. (5) idem P 5. (6) idem V 5. (7) idem V 7. (8) idem P 17.(9) idem Q 6. (10) RA Ach. R 4. Zoon van Folckert Wijbes (zie 6248) en Beerte Egbertsdr (zie 6249).
Gehuwd voor de kerk 1595 te Kollumerzwaag met
3125    Ancke Gerbens, geboren circa 1570 te Kollumerzwaag. Ancke gerbensdochter weduwe van Egbert Folkerts leit aangaende de inventaris in verklaring af bevestigd bij waarheid plaats van eede 2-10-1616.
Kollumerland P 5, overleden v 11-1631, dochter van Gerben Jarigs (zie 6250) en Baukje Sijbes (zie 6251).
Gehuwd voor de kerk (1) 1595 te Kollumerzwaag met Egbert Folckerts (zie 3124).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1616 te Kollumerzwaag met Jan Sjoerds (zie 3588).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerben Egberts, geboren circa 1600 te Westergeest (zie 1562).
   2.  Folckert Egberts, Boer, geboren circa 1601 te Kollumerzwaag. In 1659 administrerend diaken van de doopsgezinde gemeente te Kollumerzwaag
Koopt zamen met Siemme Jan een Huizinge op 26-04-1659
Kollumerland V 10, overleden 1671 te Kollumerzwaag.
Gehuwd voor de kerk te Kollumerzwaag met Tieetske Haijes, geboren circa 1616, overleden na 1678 te Kollumwerzwaag, dochter van Haije Nittes en Grijt Gerrijts.
   3.  Bauck Egberts, geboren circa 1604 te Kollumerzwaag, overleden n27-1-1655 te Kollumerzwaag.
Gehuwd voor de kerk (1) cirva 1625 met Sybe Freerx, overleden v27-1-1655.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1655 te Kollumerzwaag met Renger Gales, overleden n27-1-1655.
   4.  Sybe Egberts, geboren circa 1608 te Kollumerzwaag, overleden circa 1680 te Buitenpost. Op 10 Mei 1647 (1) kopen Sybe Egberts en Frouck Tiebbes, echtelieden te Buitenpost 1/6 part van het huis etc. door hen gebruikt, van haar zuster Beertie, gehuwd met Piter Hayeste Kollumerzwaag. Dit 1/6 part heeft Beertie geërfd van haar ouders. Op 22 November 1647 (1) koopt het echtpaar eenzelfde deel van haar broer Ridmer Tiebbes onder Kollum. Op 27 Januari 1655 (2) wordt Sybe mede-erfgenaam genoemd van zijn broer Anne in leven vrijgezel te Kollumerzwaag. Op 8 Mei 1860 (3) is hij oom en voornoember over de kinderen ven Ridmer Tjebbes, eerst gehuwd met Geertje Jacobs en vervolgens met Wisck Rierds, die reeds eerder getrouwd was geweest met Lubbert Jans en met Wybe Douwes. Op 17 November 1668 (4) kopen Sybe Egberts en met zijn vrouw Frouck Tiebes, en Egbert de Zoon van Jarig Egberts ieder voor de helft, van genoemde erven. (zie hiervoor bij Egbert Folckerts.
Op 5 Januari 1681 had er inventarisatie plaats in het sterfhuis te Buitenpost, zoals vermeld bij de scheiding tussen de erfgenamen op 30 december 1681 (5) Het goud en geld werd eerst onder de erfgenamen verdeeld, waarna de massale boedel nog beliep 5455 carg 11 st 11 p, of voor ieder van de zeven erfgenamen 779 carg 7 st 4 p. Deze zeven erfgenamen waren de volgende: Baerte, gehuwd met Lammert Geerts (broer van Tjaard de man van haar zuster Antie) te Buitenpost: Egbert, ook aldaar: Folckert, gehuwd met Jetske Romps te Twijzel: Taed gehuwd met Reiner Roeleffs, mr. schoenmaker te Kollum: Rinske, gehuwd met Simon Jansen, beide reeds overleden: Wybe, reeds overleden, gehuwd geweest met Fock Jans en tenslotte Antie, gehuwd met Tjaerd Geerts, beide reeds te Kollum overleden.
Noten: (1) R.A. Ach. R 4. (2) R.A. Koll. P 17. (3) R.A. Ach. O 4. (4) RA Kol O 6. (5) RA Ach. O 4.
Gehuwd voor de kerk rond 1630 te Kollumerzwaag met Frouck Tiebbes. Overleden voor 30-12-1668 te Buitenpost, dochter van Tiebbe Wybes en Rins Tiaerds.
   5.  Jarig Egberts, geboren rond 1611 te Westergeest (zie 1792).
   6.  Anne Egberts, geboren circa 1613, overleden voor 1655. Ongehuwd overleden. Zijn nalatenschap werd geregeld op 27 januari 1655.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Engbert Jans, geboren 1619- 1620 te Kollumerzwaag (zie 1794).

3126    Nitte Louwerens, Boer te Westergeest, geboren rond 1550. Boer te Driesum en in 1591 te Westergeest, zoon van Louwrens (zie 6252) en N.N. (zie 6253).
Gehuwd voor de kerk (1) na 1581 met Tyets Sybes (zie 3127).
Gehuwd voor de kerk (2) rond 1601 met Treintje Jans, geboren rond 1567.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jelle Nittes, geboren rond 1576 (zie 2720).
   2.  Haije Nittes, Leiendekker, geboren rond 1577 te Westrgeest.
   3.  Geertie Nitters, geboren rond 1599 te Westergeest (zie 1563).
3127    Tyets Sybes, geboren rond 1545, overleden rond 1600.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 3126).
 
3174 =    1540 Wyger Folkerts.
3175 =    1541 Mary Aebeles.
 
3456    Halbe Wytzes, afkomstig van Tietjerk, vestigde zich voor 1623 op de Hofstede Rinckewerf onder Wouterswoude.
Kind:
   1.  Wytze Halbes (zie 1728).

3458    Siurt Pieters, wonende te Lutkegeest onder Tietjerk.
Gehuwd met
3459    Antie Auckes, wonende te Lutkegeestonder Tietjerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jedts Syuedts (zie 1729).

3584 =    3124 Egbert Folckerts.
3585 =    3125 Ancke Gerbens.
 
3586    Wijbe Folkerts, geboren rond 1571, zoon van Folckert Wijbes (zie 6248) en Beerte Egbertsdr (zie 6249).
Gehuwd voor de kerk rond 1590 te Kollumerzwaag met
3587    Antie Tiebes, geboren rond 1770.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tiebbe Wybes, geboren rond 1591.
Gehuwd met Rins Tiaerds, geboren rond 1594, dochter van Tjeert Fokkerts en Taeb Eyntedr.
   2.  Folkert Wijbes, geboren rond 1591.
   3.  Aeltje Wijbes (zie 1793).
   4.  Redze Wijbes.
   5.  Wobbe Wijbes.
   6.  Jets Wijbes.
   7.  Taed Wijbes.
   8.  Frouck Wijbes.
   9.  Siouck Wijbes.

3588    Jan Sjoerds, overleden 00-00-1651 te Kollumerzwaag.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1616 te Kollumerzwaag met
3589 =    3125 Ancke Gerbens.
 
3612    Lubbe Johannes METELEN, zoon van Jonannes METELEN (zie 7224) en Sij Jantkedr, (zie 7225).
Gehuwd voor de kerk voor 1634 te Westergeest met
3613    Lutske Andles HOIJTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Lubbes (zie 1806).

3614    Jan Pijtters, overleden op 27-11-1672 te Optwijzel.
Gehuwd voor de kerk rond 1635 te Optwijzel met
3615    Trijntje Harings, overleden v11-2-1639 te Optwijzel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Jans (zie 1807).

4000    Wybe Ebdies, overleden t1613-1614 te Kooten, zoon van Ebdie Wybes (zie 8000).
Gehuwd met
4001    Trijn Rinthies.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytse Wybes (zie 2000).

4002    Floris Teedes, overleden na 1616.
Gehuwd met
4003    Styn Egberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sieucke Floris (zie 2001).

4004    Aebele Jans, overleden na 1615, zoon van Jan Harms (zie 8008) en Geb Hanses (zie 8009).
Kind:
   1.  Jan Aebeles (gezindte: DG) (zie 2002).

4006    Aucke Romckes (gezindte: DG), overleden voor 1654.
Gehuwd voor de kerk rond 1595 te Surhuisterveen met
4007    Aaltie Jans, overleden voor 1644.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie Auckes (gezindte: DG) (zie 2003).

4028    Lourens Nannes ?
Kind:
   1.  Keimpe Lourens (zie 2014).

4032    Lieuwe Lieuwes, geboren rond 1598 te Ee. Burgerboek Dokum Lieuwe Lieuwes geboortig van Ee burger op 2-9-1644.
Gehuwd voor de kerk op 05-07-1623 te Dokkum met
4033    Tryn Geales, geboren rond 1600, overleden na 1653 te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Lieuwes, geboren rond 1623 (zie 2016).

4052    Lieuwe Minnerts.
Gehuwd met
4053    Riemck Sytses.
Uit dit huwelijk:
   1.  Minnert Lieuwes (zie 2026).

4054    Liebbe Minnerts, overleden t1676-1678.
Gehuwd met
4055    Antie Willems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske Liebbes (zie 2027).

4056    Riemer Hayes, overleden 1695 te Tietjerk, zoon van Haye Riemers (zie 8112).
Gehuwd voor de kerk op 11-02-1652 te Tietjerk met
4057    Janke Wytses.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjerk Riemers, gedoopt op 27-12-1648 te Tietjerk (zie 2028).

Generatie XIII

 
5440 =    3126 Nitte Louwerens.
5441 =    3127 Tyets Sybes.
 
5442    Adzer Alberts, Boer en veenkoper, geboren rond 1550 te Optwijzel, overleden rond 1626 te Kuikhorne.
Gehuwd voor de kerk rond 1575 met
5443    Rins Swetses, geboren rond 1555.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbert Adzers, geboren rond 1579 te Kuikhorne (zie 2721).

6216    Halbe Giels (ALGERA), geboren rond 1500, zoon van Gielt Edzes (zie 12432) en N.N. (zie 12433).
Gehuwd met
6217    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtthie Halbes, geboren rond 1530 (zie 3108).

6218    Rommert Pieters, overleden rond 1551 te Leeuwarden, zoon van Pieter Simons de oude (zie 12436) en Dieuwke Claes Pietersdr (zie 12437).
Gehuwd met
6219    Anna N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijn Rommerts (zie 3109).

6248    Folckert Wijbes, geboren rond 1545 te Kollumerzwaag, overleden voor 1618. In het najaar van 1618 (1) heeft er inventarisatie plaats in het sterfhuis van Beerte Egberts, weduwe van Folckert in leven te Kollumerzwaag. Op 20 januari 1619 (1) tekenen de erfgenamen voor de afrekening. In de inventaris is sprake van een huis groot 6 vakken en een schuur van 3 vakken, met houten, stenen en lemen wanden, staande op patroonsland of-grond van Kollumerzwaag. Verder zijn eigendom vier mad en en een pondemaat land op het Westeinde van Kollumerzwaag. Bij de levende have worden genoemd vier duitse schapen. De vier staken komt ieder 380 gg 3 st 10 p toe. De erfgenamen zijn de 6 kinderen van Egbert Folckerts. Wybe Folckerts, Aelcke Folckerts, getrouwd met Pieter Luyttiens, en de kinderen van Jets Folckerts, gehuwd geweest met Folckert Wabes, schipper te Kollum.
Noten: (1) R.A. Kol. P 6.
Gehuwd voor de kerk circa 1570 te Kollumerzwaag met
6249    Beerte Egbertsdr, geboren rond 1550, overleden 00-00-1618 te Kollumerzwaag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijbe Folkerts, geboren rond 1571 (zie 3586).
   2.  Egbert Folckerts, geboren circa 1573 (zie 3124).
   3.  Jets Folkerts, geboren rond 1574, overleden v20-9-1596.
Gehuwd met Folkert Wabes.
   4.  Anne Folkerts, geboren rond 1574, overleden voor 1618. Op 6 November 1605 wordt hij vermeld als curator over de kinderen van zijn zus Jets.
Gehuwd voor de kerk rond 1601 met Wick Jarigs, dochter van Jarich GERBENS en Syttie Lammerts.
   5.  Aelcke Folkerts, overleden n20-1-1619 te Kollumerzwaag.
Gehuwd met Pieter Luyttiens.

6250    Gerben Jarigs, geboren circa 1530 te Kollumerzwaag, overleden circa 1585 te Kollumerzwaag, zoon van Jarig N. (zie 12500) en N.N. (zie 12501).
Gehuwd voor de kerk rond 1555 te Kollumerzwaag met
6251    Baukje Sijbes, geboren rond 1530 te Kollumerzwaag, overleden v 9-5-1594.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ancke Gerbens, geboren circa 1570 te Kollumerzwaag (zie 3125).

6252    Louwrens, geboren rond 1525. In 1885 woonde hij in Westergeest.
Gehuwd voor de kerk rond 1550 met
6253    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nitte Louwerens, geboren rond 1550 (zie 3126).

7172 =    6248 Folckert Wijbes.
7173 =    6249 Beerte Egbertsdr.
 
7224    Jonannes METELEN, Boer en predikant, geboren circa 1550, overleden op 01-10-1613 te Optwijzel.
Gehuwd voor de kerk c 08-1601 te Optwijzel met
7225    Sij Jantkedr,.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lubbe Johannes (zie 3612).

8000    Ebdie Wybes, overleden na 1552.
Kind:
   1.  Wybe Ebdies (zie 4000).

8008    Jan Harms.
Gehuwd voor de kerk rond 1585 met
8009    Geb Hanses.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aebele Jans (zie 4004).

8112    Haye Riemers.
Kind:
   1.  Riemer Hayes (zie 4056).

Generatie XIV

 
12432    Gielt Edzes, geboren rond 1475 te Tietkerk. Landheer, eigenaar landerijen. Hij was in 1511 boer te Tietkerk. en was in 1491 mede ondertekenaar van het verdrag tussen de inwoners van Rijpkerk,
Tietkerk en de stad groningen, zoon van Edze Gielts (zie 24864) en N.N. (zie 24865).
Gehuwd met
12433    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Halbe Giels (ALGERA), geboren rond 1500 (zie 6216).

12436    Pieter Simons de oude, overleden rond 1558 te leeuwarden. Woonde in 1511 op de Tunen te Leeuwarden, zoon van Claes Pieters (zie 24872) en N.N. (zie 24873).
Gehuwd voor de kerk voor 1520 te Leeuwarden met
12437    Dieuwke Claes Pietersdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rommert Pieters (zie 6218).

12500    Jarig N.
Gehuwd met
12501    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Jarigs, geboren circa 1530 te Kollumerzwaag (zie 6250).

Generatie XV

 
24864    Edze Gielts, geboren rond 1450. Landeigenaar te Suameer, zoon van Gielt (zie 49728) en N.N. (zie 49729).
Gehuwd met
24865    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gielt Edzes, geboren rond 1475 te Tietkerk (zie 12432).

24872    Claes Pieters, geboren rond 1460 te Leeuwarden. In 1536 woonde hij op het Nijlan onder leeuwarden.
Gehuwd met
24873    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Simons de oude (zie 12436).

Generatie XVI

 
49728    Gielt, geboren rond 1425.
Gehuwd met
49729    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edze Gielts, geboren rond 1450 (zie 24864).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software